Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Cihanbeyli adliyesi telefon rehberi ve iletişim bilgileri - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Adli Rehber » Cihanbeyli Adliyesine Ait Genel Bilgiler
Mahalli
:
Cihanbeyli
Bölgesi
:
3. Bölge
Ağır Ceza Mahkemesi
:
Konya
İli
:
Konya
Alan Kodu
:
332
Teşkilatı
:
Çift hâkimli
Adliyesi var mı ?
:
Var
Lojmanı var mı ?
:
Yok
Bakanlık Lojmanı Sayısı
:
ATGV Lojmanı Sayısı
:
Adliyesi Faal mi ?
:
Faal

Cihanbeyli Adliyesine Ait İletişim Bilgileri
Cihanbeyli Adliyesine ait telefon rehberini görmek için tıklayın
  •   Mahal Özet Bilgi  
0 C.Başsavcısı görev yapmaktadır
0 C.Başsavcı Vekili görev yapmaktadır
0 Ağır Ceza Başkanı görev yapmaktadır
0 Ticaret Mhk Başkanı görev yapmaktadır
3 Cumhuriyet Savcısı görev yapmaktadır
4 Hakim görev yapmaktadır
0 ACM Üyesi görev yapmaktadır
0 Yargıtay Üyesi görev yapmaktadır
0 Tetkik Hakimi görev yapmaktadır
0 Bürokrat görev yapmaktadır
0 Başmüfettiş görev yapmaktadır
0 Çocuk ACM Başkanı görev yapmaktadır
0 Yüksek Müşavir görev yapmaktadır
0 HSKY Üyesi görev yapmaktadır
0 Çocuk Mhk Üyesi görev yapmaktadır
 Cihanbeyli
Nüfus : 67819
Köy Sayısı: 52

Coğrafi Konum :
Cihanbeyli, İç Anadolu Bölgesinin orta kısımlarına düşer. Bağlı olduğu Konya İlinin 100 km. kuzeyinde, Tuz Gölünün batısındadır. Cihanbeyli kuzeye doğru uzanan Konya Ovasının devamı gibidir. İlçenin bulunduğu kesimler geniş yayla özelliği gösterir.Ovayayla özellikleri Ankara'ya doğru Kulu ilçesi komşusunu da alarak sürer. Ovaların deniz yüzeyinden yüksekliği genellikle 950 ile 1000 metre arasındadır. Yayla kısımlarının deniz seviyesinden yükseklikleri 1000 metreyi aşar. Önemli tepesi, güneyde bulunan Bozdağ'dır. Yüksekliği 1150 m'yi bulur. Cihanbeyli'nin doğusunda Tuz gölü ve Aksaray İli, batısında Sarayönü ve Yunak İlçeleri, güneyinde Altınekin İlçesi, kuzeyinde Kulu İlçesi ile Haymana İlçeleri vardır. Yörenin tek akarsuyu İnsuyu Çayırıdır. Tersishan (Tersakan), Süt Gölü, Acı Göl ve Adil Göl, başlıca gölleridir. Cihanbeyli'nin yüzölçümü 3000 km²'dir

Yüzölçümü:
Yüzölçümü : 4.109 km².

Adli Bilgiler :
Kaymakamlık Makamı ile binada bulunmaktadır. Bina ilçe merkezindedir. Kalorifer tesisatı mevcuttur. İlçede 4 Hakim, 2 Cumhuriyet Savcısı kadrosu bulunmakta olup boş kadro bulunmamaktadır. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı odalarının 15-30 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Tüm Hakim ve Savcılara özel bir oda düşmektedir. İki duruşma salonu bulunmakta olup mahkemeler ayrı ayrı günlerde bu salonları kullanmaktadırlar. Savcılık hazırlığı ortalama 900 civarındadır. Yazı İşleri Müdürü bulunmaktadır. İcra Müdürlüğünde; İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı ve 1 katip görev yapmaktadır. En çok iş alan mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemesidir. Katip sorunu yoktur. İlçede müstakil Noter bulunmaktadır. İlçede tam teşekküllü Devlet Hastanesi bulunmakta olup hastanede Uzman Doktorlar görev yapmaktadır. Yakın ilçe olan Kulu'dan hastalar ilçeye muayene olmak için gelmektedir. Eğitim sorunu yoktur. Selçuk Üniversitesine bağlı Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu vardır.

Diğer Bilgiler :
Cihanbeyli'nin tarihi gelişimi Konya Tarihi ile eş değerdir. Konya'yı Cihanbeyli'den ayıran doğal sınırlar yoktur. Cihanbeyli tarihi gelişimi, coğrafi ve sosyal yaşantısı yönünden Konya ünitesinin bir parçasıdır. Cihanbeyli'nin ilk adı Esbikeşan'dır. Daha sonraları "İnevi" adını almış ve uzun yıllar İnevi adının taşımıştır. Esbikeşan İlçesi ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe çok kez yer değiştirmiştir. Böğrüdelik Köyüne Cambeğli Aşireti yerleşir. Böğrüdelik 1928 yılında ilçe merkezi olur. Cihanbeyli de "Mürseli Efendi" Nahiyesi adını alarak bu ilçeye bağlanır. 1926 yılında Böğrüdelik'ten ilçelik kaldırılır. Mürseli Efendi Bucağı ilçe olur. Böğrüdelik'te bulunan Cambeyli Aşiretinin adına uygun olarak Mürseli Efendi adı Cihanbeyli'ye dönüştürülür. Yeni kurulan ilçeye Kulu Köyü, Altınekin ve Yeniceoba Bucakları bağlanır. Daha sonra 1954 yılında Kulu, 1987 yılında da Altınekin ilçe merkezi durumuna getirilerek Cihanbeyli'den ayrılmışlardır. Cihanbeyli’nin tarihi gelişimi, Konya ile Cihanbeyli arasındaki tabii sınır olmadığından aynı uzantıdadır. Tarihi, Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağları’na uzanır. Hitit uygarlığına ait kalıntılara Damlakuyu (Çorca) Köyü’nde rastlanmıştır. Konya’da insan yaşantısının izleri,Cilalı Taş, Bakır Çağları’nda başlar. Bu çağların kalıntıları, Beyşehir Tepesi, Çumra-Çatal Höyük kazılarında ortaya çıkmıştır. Son tarihi bulgular Konya’nın 8000 yıl önceleri bir yerleşme merkezi olduğunu gösterir. Konya’da ilk uygar devlet kuran ulus Hititler (Etiler) olmuştur. M.Ö.2000 yıllarına kadar varır ki, zamanımızdan 4000 yıl öncesidir. Çorça Köyü Höyüğü, Cihanbeyli yöresinde bilinen Hitit uygarlığının kalıntılarıdır. Konya ve yöresi Hitit’lerden sonra Frigler’in ve Lidyalılar’ın sonra da İran’da devlet kurmuş Persler’in eline geçmiştir. Makedonya Kralı Büyük İskender, Asya seferinde Konya’yı alır. Sonra Romalılar’ın eline geçer. Romalılar devrinde Konya’nın adı İkonium’dur. Hıristiyan dininin yayılması zamanında İsa’nın havarileri, Konya’yı bir dinî merkez yaparlar. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Konya, Doğu Roma’da, yani Bizans Devleti’nde kalır. İnevi’nin eski adı Glauma’dır. Egdana adıyla anılan Çorca Köyü ,Gemecik Mahallesi, Gölyazı ve İnsuyu Kasabaları, Roma ve Bizans devirlerinin en büyük yerleşme yerleridir,buralarda tarihî kalıntılar vardır. Emevî ve Abbasi Devirlerinde yeni kurulan Müslüman-Arap devletleri, Bizans ile savaşlar yapmış, Müslüman orduları İstanbul’a kadar dayanmış, Hıristiyan haçlı orduları Kudüs’e kadar girmiştir. Bizans Devleti ile Arabistan yolu üzerinde Konya’nın oluşu nedeniyle iki tarafın ordularınca da saldırıya uğramış yöresinde çok çetin savaşlar geçmiştir. Bu savaşlar sonucu Konya elden ele geçmiş, bir çok defa yakılıp yıkılmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Anadolu’ya giren Türk orduları buraları yurt edinmiştir. Kutalmış oğlu Süleyman Bey, Konya’yı almış, I. Kılıçarslan devrinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuştur. Konya ve yöresinde Selçuklu Devleti’nden kalma cami, han ,hamam, medrese, türbe gibi yapılar eşsiz değerde el sanatları ve eserleri vardır. Cihanbeyli’ye bağlı Altınekin bucağındaki Zıvarık Hanı, Selçuklu eseridir. Altınekin şu anda bir ilçedir. 1243 yılında Asya’dan gelen Moğol akınları sonucu, Anadolu Selçuklu Devleti yıpranmış, yıkılmış, yerine kurulan beyliklerden Karamanoğulları Beyliği Konya’ya egemen olmuştur. 1299 yılında kurulan ve hızla büyüyen Osmanlı Devleti, Karamanoğulları Devleti’ne son vererek Cihanbeyli’yi sınırları içerisine almıştır. Cihanbeyli halkı hakkında kayda değer bilgiler 1850 sonrasıdır. Bizanslılardan sonra Türklerin eline geçen Cihanbeyli’nin Türk tarihindeki ilk adı Esbikeşan (Atçeken) dir. Doğu illerinde göç edip gelenler şimdiki ilçenin bulunduğu tepedeki inlere yerleşmişlerdir. Önceleri inleri (mağara) ev, yurt olarak, sonraları da ağıl, ahır, depo, samanlık olarak kullanmışlardır. İnlerin ev olarak kullanılması nedeniyle buraya İnevi adı verilmiştir. Uzun süre İnevi olarak kullanılmıştır. Esbikeşan ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe geçip durmuştur. Kesin tarihi bilinmeyip, tahmini rakamlara göre 1889 yılları civarında Esbikeşan’ın İlçelik durumu kaldırılıp Koçhisar ilçe yapılır. Cihanbeyli, İnevi adıyla bucak olarak Koçhisar’a bağlanır. Böğrüdelik (Reşadiye) Köyü de türlü yerleşmeler sonucunda büyümektedir. Böğrüdelik’e Canberkli aşireti yerleşir. Böğrüdelik 1928 yılında İlçe merkezi olur. Cihanbeyli de Mürseli Efendi Nahiyesi adıyla bu ilçeye bağlanır. 1928 yılında Konya-Ankara yolunun yapılması, Mürseli Efendi Bucağını merkezî konuma getirir. O zaman bu yol üzerinde başka ilçe bulunmamaktadır. Bu durum ulaşım, güvenlik, halkın yönetimi, devlet hizmetlerinin halka iletilmesi, sağlık, savunma yönünden sakıncalı görülür. Bu uzun mesafede bir İlçe merkezinin oluşu, bir çok yönden fayda sağlayacağından Mürseli Efendi Bucağı ilçe olur. Canberkli aşiretinden dolayı Mürseli Efendi adı Cihanbeyli’ye dönüştürülür. Yeni kurulan i lçeye Kulu Köyü, Altınekin ve Yenice Kasabaları bağlanarak Konya’nın toprak bakımından en geniş ilçesi olur. Kulu 1954 yılında, Altınekin 1987 yılında Cihanbeyli’den ayrılarak İlçe merkezleri haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Konya ile birlikte Cihanbeyli üzerine düşen görevi yapmıştır. Yörede develeri ile yük taşıyan, kendi atlarıyla birlikte savaşa katılan vatansever kişiler olmuştur.Türk Kurtuluş Savaş’ında birçok evladını aziz vatanımız için cepheye göndermiştir.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 37245
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0