Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Çumra adliyesi telefon rehberi ve iletişim bilgileri - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Adli Rehber » Çumra Adliyesine Ait Genel Bilgiler
Mahalli
:
Çumra
Bölgesi
:
3. Bölge
Ağır Ceza Mahkemesi
:
Konya
İli
:
Konya
Alan Kodu
:
332
Teşkilatı
:
Çift hâkimli
Adliyesi var mı ?
:
Var
Lojmanı var mı ?
:
Yok
Bakanlık Lojmanı Sayısı
:
ATGV Lojmanı Sayısı
:
Adliyesi Faal mi ?
:
Faal

Çumra Adliyesine Ait İletişim Bilgileri
Çumra Adliyesine ait telefon rehberini görmek için tıklayın
  •   Mahal Özet Bilgi  
0 C.Başsavcısı görev yapmaktadır
0 C.Başsavcı Vekili görev yapmaktadır
0 Ağır Ceza Başkanı görev yapmaktadır
0 Ticaret Mhk Başkanı görev yapmaktadır
3 Cumhuriyet Savcısı görev yapmaktadır
6 Hakim görev yapmaktadır
0 ACM Üyesi görev yapmaktadır
0 Yargıtay Üyesi görev yapmaktadır
0 Tetkik Hakimi görev yapmaktadır
0 Bürokrat görev yapmaktadır
0 Başmüfettiş görev yapmaktadır
0 Çocuk ACM Başkanı görev yapmaktadır
0 Yüksek Müşavir görev yapmaktadır
0 HSKY Üyesi görev yapmaktadır
0 Çocuk Mhk Üyesi görev yapmaktadır
 Çumra
Nüfus : 94225
Köy Sayısı: 52

Coğrafi Konum :
İlçenin doğusunda Karaman ili, batısında Akören İlçesi, kuzeyinde Karatay, Karapınar ilçeleri, güneyinde Güneysınır İlçeleri ile çevrilidir.

Yüzölçümü:
2320 km2 yüzölçümüne sahiptir. İlçe ova üzerine kurulmuştur. Ancak çok az sayıdaki köyü dağlık arazidedir. Apa Köyü ile Dinek Kasabaları'nda ormanlık alanlar mevcuttur. İlçenin kuzey, güney ve doğusu verimli tarım alanlarıyla kaplıdır. İlçenin tek akarsuyu Çarşamba Çayı olup, sulama amaçlı kullanılmaktadır.

Adli Bilgiler :
Kaymakamlık binası ile aynı bahçe içerisinde 2 katlı müstakil Adliye binası bulunmaktadır. Bina ilçe merkezinde olup daha evvelden Kaymakamlık olarak kullanılırken yeni Kaymakamlık binası yapılması üzerine Adliye'ye tahsis edilmiştir. Kaloriferli olup ısınması gayet muntazamdır. İlçede 4 Hakim, 2 Cumhuriyet Savcısı kadrosu bulunmakta olup boş kadro bulunmamaktadır. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı odalarının tefrişatı 2002 yılında tamamlanmış olup odalar gayet moderndir. Odaların 35-40 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Tüm Hakim ve Savcılara özel bir oda düşmektedir. İki duruşma salonu bulunmakta olup mahkemeler ayrı ayrı günlerde bu salonları kullanmaktadırlar. Savcılık hazırlığı ortalama 1500 civarındadır. Yazı İşleri Müdürü bulunmaktadır. İcra Müdürlüğünde; İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı ve 1 katip görev yapmaktadır. En çok iş alan mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemesidir. Katip sorunu yoktur. İlçede müstakil Noter bulunmakta ve Noterlikte 2 katip görev yapmaktadır. Ayrıca ilçede tam teşekküllü Devlet Hastanesi bulunmakta olup hastanede Uzman Doktorlar görev yapmaktadır. Eğitim sorunu yoktur, süper lise dışında tüm liseler mevcuttur. Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup okulda 6 bölüm okutulmaktadır.

Diğer Bilgiler :
Konya'ya 45 km uzaklıkta olup, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca ilçeden demiryolu da geçmektedir. Ev sorunu bulunmamakta olup Konya'nın üçüncü büyük ilçesidir. Çumra ilçe merkezi olarak, tarihi yakın zamana sahip oldugu için ilçe merkezinde tarihi eser yoktur. Ancak bulundugu yer itibarıyla çok eskiden yerlesime ugramıs bir çevredir. Çumra havalisinin kurulusunun m.ö.7000 yıllarına kadar uzandıgı üzerinde bulunan tarihi eserlerde anlasılmaktadır. Çumra'nın tarih öncesini anlatan en önemli merkez, Çumranın 12km kuzeyinde bulunan ÇATALHÜYÜK'tür. Çatalhüyük ve çevresinde yaşayan toplumların M.Ö. 7000 yılları öncesi neolitik devre ait medeniyetin buradan baslayıp, dünyaya yayıldıgı anlasılmıstır. Yapılan kazılar neticesinde bu dönemde yasayan insanların evler yaptıklarını, evler aralık bırakılmaksızın yanyana insa edilmek suretiyle sur yerini tutacak,bir savunma hattı meydana getirilmistir. Bu evlerin kapıları olmayıp, damın üzerinde açılan bir delikten merdivenle iniliyor ve sonra merdiven çekiliyordu. Neolitik devirde yasayan insanların seramik kapları bildikleri, hayvanları evcillestirdiklerini ve tarıma basladıkları, magraları süsledikleri, kerpiç evlerin iç duvarını kırmızı ası ve siyah boya, av hayvanlarının resimleriyle süsledikleri, çakmak tasından av aletleri, çesitli tas ve kemiklerden ev ve süs esyaları, pismis toprak tastan heykeller yaptıkları yapılan arastırmalardan anlasılmaktadır. Çatalhüyük ve civarında yasayan toplumların yeryüzünün en eski kavmi oldugu kazıda çıkarılan eserlerde görülmektedir. Çtalhüyük'ün özelligi insanların kurdukları ilk sehir olmasıdır. Neolitik devirden kalma Çumra ve çevresinde birçok hüyük mevcuttur. - Sırçalı Hüyük - Seyithan Hüyügü - Karahüyük - Karkın Hüyügü - Dedemoglu Hüyügü - içeri Çumra Hüyügü - Alibeyhüyügü - Çatalhüyük - Küçükköy Hüyügü - Abditoglu Hüyügü - Üçhüyük köyünde bulunan üç adet hüyük Tarih çaglarında bulundu yer hakkında en eski yazılı kaynagı ise eski Hitit krallıgı zamanından kalan Telepinus Fermanında rastlarız. Bu fermenda Hattusilin Hupisna ( Eregli), Lunda (Karaman) memleketlerine ogullarından her birini atadı. Onlar bu memleketleri yönettiler. Hititler Anadolu'da ve Suriye'de yasamı eski bir kavimdir. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Anadolu'da büyük hakimiyetler kurmus, Nasaslı, Hititler ve Laviler Anadolu'yu bastan basa ele geçirerek uygarlıklarını yaymıslar. Anadolu'nun medeniyet alanındaki ilk temellerini atmıslardır. Çumranın kuzeydogu kısmında bulunan Üçhüyük ve Türkmen Karahüyük köyleri, Alibeyhüyügü Kasabası civarında Hititlerin yaşadığı buralarda yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserlerden anlasılmaktadır. Hititler Çumra çevresine uzun müddet hakim olmus, bu çevrede birtakım sehirler kurmuslardır. Türkmen Karahüyük mezarlıgında ve Alibeyhüyügü çevrelerinde bu devre ait yazılı ve resimli çesitli taslar ve lahitler mevcuttur. Çumra ve çevresinde Frigya'lıların ve hatta kısa süreyle Lidyalıların hakimiyet kurdukları anlasılmaktadır. Pers kralı Ahamanis Çumra ve çevresini Perslere baglamıp, onlarında hükümdarlıgı fazla sürmemis ve büyük İskender tarafından M.Ö.333 yılında Pers hakimiyetine son verilmistir. Perslerin bu çevredeki hakimiyetleri 200 yıl kadar sürmüstür. Çumra ve çevresi Neolitik devrin Hititlerin, Perslerin, Frikyalıların idarelerinde kalmıstır. Yörede Selçuklu hakimiyeti bilinmesine ragmen herhangi bir tarihi esere rastlanılmamaktadır. Ancak Karamanogullarından kalma halen mevcut Çarsamba çayı üzerinde Dineksaray, Balçıkhisar, Tavşanköprü, Batum, Seyithan ve Karkın kasabası batısındaki köprüler bulunmaktadır. Anadolu'yu fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Sah'ın 1075 yılında konya'yı alarak baskent yapması yörenin Türk egemenligine geçtigi dönemdir. Bu dönemde göçebe Türkmenler yerlesik hayata geçilerek, Anadolu hızlı bir sekilde Türk'lestirme faaliyetine sahne olmustur. Böylece yıkılan ve ıssızlasan bölgemiz hızla onarılarak, iskan edilmis Türk'lestirilmistir. Bunun en güzel örnekleri ise virane haline gelmis olan Arıkören gibi yerlerin tekrar Türk'ler tarafından iskan edilmistir.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 53040
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0