Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Bayraktutan Adalet Personelini Koruma Altına Alıyor - Nette Hukuk - İnsan Hakları ve Hukuk Sitesi
Anasayfa » Haberler » Bayraktutan Adalet Personelini Koruma Altına Alıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Adalet Çalışanlarının sorunlarını konu alan bir yazılı soru önergesi hazırlayarak, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevaplaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.
Bayraktutan'ın yazılı soru önergesinde şu ifadelere yer verildi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Uğur BAYRAKTUTAN
Artvin Milletvekili

666 sayılı KHK ile kamu çalışanlarına fazla çalışma (fazla mesai) ücreti ödenmesini düzenleyen kanun maddesi 1 Ocak 2013 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleyeme göre (666 sy. KHK - Ek 13. madde) Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde ayda en fazla 50 saat ve 5 katı oranında ödeme yapılabilecektir.

Yani 666 Sayılı KHK ile memurlara fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi Bakanlıkların talebi ve Bakanlar Kurulu'nun takdirine bırakılmıştır. Halen daha Adalet Bakanlığı'nın, personeline fazla mesai ödenmesi yönünde Bakanlar Kuruluna sunmuş olduğu bir talep bulunmadığından, Adliyelerdeki iş yükü nedeniyle mesai bitiminde ve hafta sonlarında çalışmak zorunda kalan personelin, 2013 yılı Ocak ayından itibaren fazla mesai ücretlerin kaldırılması söz konusudur.

• 2802 Sayılı Yasanın 54.maddesinin son fıkrasının 2006 yılında kaldırılması ile Adalet Çalışanlarına suç üstü nöbetine ilişkin ödenen ücretler kaldırılmış, (2006 yılında son ödenen miktar yaklaşık 350 TL)

• 1 Ağustos 2010 tarihi itibari ile Havuz Parları olarak bilinen yol tazminatları kaldırılmış, (Orta ölçekte bir adliyede aylık ortalama ödenen miktar yaklaşık; 150 TL)

• 14.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben yazılmış olan yazı ile hukuki ve ekonomik sebepler ile 2013 yılından itibaren ulaşım ödeneği ve bilet yardımının kaldırılacağı bildirilmiş, (Nüfusu 200 bin üzerinde olan şehirlerdeki adliye çalışanlarına yapılan bu ödeme aylık 70 TL)

• Son olarak mevcut durum itibari ile 2013 yılından itibaren Adalet çalışanlarının fazla mesai ücretleri kaldırılacaktır. (Aylık 200 TL)
           
Ekonomik koşullarının gün geçtikçe iyileştirilmesini bekleyen ve bugün aylık ortalama 1600 TL karşılığında ağır iş yükü altında hizmet vermeye çabalayan Adalet çalışanları 2006 yılından bu yana aylık ortalama 770 TL kayba uğramış ve ağır ekonomik koşullar altında ezilmeye mahkum edilmiştir.

Her geçen gün katlanarak artan yoğun iş yükü altında ezilen adalet çalışanlarının haklarının geriletilmesi, tüm kamu kurumlarında banka promosyonları personele ayrım yapılmaksızın eşit şekilde dağıtılırken Adalet Bakanlığı'nca promosyonların hakkaniyete aykırı şekilde dağıtımı,(T.Vakıflar Banaksı ile yapılan anlaşmayla maaşın %10'u +125 TL yıllık ödeme ile Hakim ve Cumhuriyet Savcıları başta olmak üzere yüksek maaş alana yüksek oranda promosyon, düşük maaş alanlara ise düşük oranda promosyon ödemesi yapılmıştır.) ulaşım yardımının kaldırılması ve son olarak da fazla çalışma ücretinin kaldırılması halinde çalışma barışının daha da bozulması ile hizmetin verimli bir şekilde yürütülmesinin personelden beklenemeyeceği aşikardır.

Bu Bağlamda;

1-        Türkiye Cumhuriyet Anayasa'nda angaryanın yasak olduğu düzenlendiğine göre; Adalet Bakanlığı, Adalet Çalışanlarına mesai saatleri içerisinde bitirilemeyen işlerin tamamlatılması için ne gibi bir yöntem izleyecektir?
2-        Yargının hızlandırılması ve işlerliğinin artırılması amacı ile yargı paketleri adı altında yasal düzenlemeler yapılırken, Adalet Çalışanlarına fazla mesai yaptırılmaması yargı işleyişinde bir yavaşlamaya sebep olmayacak mıdır?
3-        Adliyelerde tutulması zorunlu olan suçüstü nöbetlerinin ardından Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına istirahat hakkı verilmiş iken, böyle bir hak tanınmayan Adalet Çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin kaldırılmasının ardından suç üstü nöbetlerinin tutturulması için ne şekilde bir usul geliştirilmesi düşünülmektedir?
4-        Adalet Bakanlığı'nın, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları dışındaki çalışanlarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının geriletilmesi için başkaca bir çalışması olacak mıdır?

Adalet çalışanlarının sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan Bayraktutan'ın yazılı soru önergesine, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in vereceği cevap Adalet Çalışanlarınca merakla bekleniyor.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 14743
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0