Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » Kitaplar » Hukuk Rehberi (5 Cilt)
Hukuk Rehberi (5 cilt)
Kitap Adı
:
Hukuk Rehberi (5 cilt)
Yayın Evi
:
Yetkin
Yayın Yılı
:
2006
Satış Fiyatı
:
500.00 TL
ISBN No
:
9754642044

KISA TANITIM: Birinci Bölüm
DİLEKÇELER
Bu bölümde, genel, hukuki (medeni) yargı, icra-iflas hukuku, cezai yargı, idari yargı, anayasa yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi yargısı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ilişkin dilekçeler yeralmaktadır. Bu dilekçeler, karşılaşılabilecek her somut olayda kullanılabilecek ve bunlardan yeni yeni (başka) örnekler çıkartılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca pek çok dava çeşidi hakkında maddi hukuk ve usul hukuku bakımından pratik açıklamalar yapılmış ve her bir konuyla ilgili yargısal ve bilimsel içtihatlara da yer verilmiştir. Bu bölümün hazırlanmasında, okuyucunun karşılaştığı her türlü hukuki sorunda başvurabileceği ilk eser (rehber) olabilme amaçlanmıştır. Bugüne kadar aldığımız okuyucu tepkilerinden de bu konuda oldukça başarılı olunduğunu tespitten memnunuz.

İkinci Bölüm
ADLÎ YAZIŞMALAR
Bu bölümde esas itibariyle, yargı organlarınca yapılacak yazışmalar ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak tutanaklar, belgeler, raporlar, müzekkere ve talimatlar hakkında pratik açıklamalar yapılmakta ve yüzlerce örnek verilmektedir. Bu örneklerden yararlanılarak hertürlü adli yazışmanın yapılabileceğini söylemek mümkündür.

Üçüncü Bölüm
ADLÎ KARARLAR
Mahkemelerin verdikleri kararlar, bir açıdan, ara kararları ve nihai kararlar olarak ikiye ayrılırlar ve bu ayırımın pratik sonuçları vardır. Örneğin ara kararları yargılamanın yürümesine hizmet eden kararlar olup bunlar kural olarak temyiz edilemez iken, nihai kararlar davaya (esastan veya usulden) son veren kararlardır ve kural olarak temyiz edilebilirler.
Hukuk Rehberi’nin bu bölümünde, hukuk davalarına ve ceza davalarına ilişkin kararlar hakkında genel açıklamalar yapılmış ve pek çok karar örneği verilmiştir. Diğer bölümlerde olduğu gibi, bu bölümde verilen örnekler seçilirken bunlardan yararlanılarak başka türlü kararların yazılabilmesi de hedeflenmiştir.

Dördüncü Bölüm
İLÂNLAR VE İLÂN ÖRNEKLERİ
Bu bölümün hazırlanmasında çeşitli gazetelerden yıllarca takip edilerek kesilen on binlerce ilan örneği taranmış ve bunların içinden seçilenler okuyucunun işine yarayabilecek şekilde tasnif edilerek verilmiştir.

Beşinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS HUKUKU UYGULAMASI
İcra ve iflâs hukuku uygulaması, ülkemizde oldukça yaygın ve davalara oranla avukatlar bakımından çabuk sonuç alabilme olanağı yaratmaktadır. Bu bölümde icra ve iflâs hukukunun pek çok konusu örneklerle açıklanmış, basılı (matbu) formlar doldurulmuş ve pratik bilgiler verilmiştir.

Altıncı Bölüm
NOTERLİK İŞLEMLERİ
Noterler, adli hayatımızda önemli işlevler yüklenmişlerdir. Bu bölümde, uygulamada noterlerin kullandıkları formüller verilmiştir. Bu formüller yakından incelendiğinde, bunları yalnızca noterlerin değil bütün hukukçuların yakından bilmesi gerektiği anlaşılır.

Yedinci Bölüm
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
Sözleşme metni hazırlamak, hukukçular için son derece önemli bir husustur. Bugün gelişmiş ülkelerde, uzmanlığı yalnızca sözleşme hazırlamak olan uzman hukukçular bulunmaktadır. Bu bölümde, en basit sözleşme örneğinden oldukça karmaşık hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşme örneğine ve çok bilinenden ülkemizde son zamanlarda görülmeye başlanan yeni sözleşme tiplerine kadar pekçok sözleşme çeşidi yer almaktadır. Bunların hazırlanmasında, milli ve milletlararası deneyimler gözönünde bulundurulmuştur. Ayrıca sözleşmeler hakkında pratik açıklamalar yapılmıştır. Bu örneklerden yararlanarak, hertürlü sözleşme örneğinin hazırlanabilmesi mümkündür.
Eserin bütün bölümleri arasında bağlantı kurularak, okuyucunun bir bölümden diğer bölüme geçmesi sağlanmıştır. Kitabın sonuna ayrıntılı arama cetvelleri konulmuştur.
Eser bu haliyle avukat, hakim, savcı, icra - iflas müdürü, konkordato komiseri, iflas idaresi gibi geniş bir meslek mensubu yelpazesine ve ayrıca adli organlarla işi olan yurttaşlara yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 24853
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0