Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İÇERİK ARAMA
Anasayfa » İçerik Kategorileri » Yargıtay Kararı
İÇERİK BAŞLIĞI
YAYIN TARİHİ
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Be....
5/13/2016 2:12:03 PM
Memur doktora verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemi
Memur doktora verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemi
İstemin Özeti : .... Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan davacının, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği yap....
5/13/2016 2:10:36 PM
İdare mahkemesi kararlarına karşı danıştayda temyiz süresi, süre aşımı
İdare mahkemesi kararlarına karşı danıştayda temyiz süresi, süre aşımı
İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın temyizen incele....
5/13/2016 2:09:17 PM
Sahte sözleşmeyle birden fazla gsm hattı çıkartan bayii
Sahte sözleşmeyle birden fazla gsm hattı çıkartan bayii
SAHTE SÖZLEŞMEYLE BİRDEN FAZLA GSM HATTI ÇIKARTAN BAYİİ 5/13/2016 2:08:01 PM
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
Mağdur beyanlarının çelişik olması, tanık anlatımlarının delil niteliği
Mağdur beyanlarının çelişik olması, tanık anlatımlarının delil niteliği
Sanık C.. Ş..'nin hakaret ve cinsel taciz suçlarından beraatine ilişkin, Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.11.2008 gün....
5/13/2016 2:05:40 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
Tazminat
Tazminat
Davacının kolluk tarafından bir suç soruşturması sırasmda kanuna uy¬gun olarak yakalanıp gözaltına alındığı ve hakkında çıkarılan yakalama em¬rinin önceden infaz edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine ....
8/29/2014 2:03:42 PM
Tazminat
Tazminat
Davacının Küçükçekmece 2. İcra Ceza Mahkemesinin 2007/786 esas, 2007/2159 karar sayılı dosyası kapsamında çıkarılmış olan yakalama emrine dayanılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Hava Limanı Kar....
8/29/2014 2:02:45 PM
Tazminat
Tazminat
Davacı hakkında İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/151 esas sa¬yılı dava dosyasında yürütülen yargılama nedeniyle çıkarılmış olan yakalama emri üzerine davacının kolluk tarafından kanuna uygun ol....
8/29/2014 12:20:18 PM
Tazminat
Tazminat
Davacılar vekilleri aracılığıyla kasten yaralama olayına karıştıkları ge¬rekçesi ile yetkili Cumhuriyet savcısının gözaltı emri olmaksızın kanuna aykırı şekilde gözaltına alındıkları ve bir gün gözalt....
8/29/2014 12:17:41 PM
Tazminat
Tazminat
Davaya dayanak olan ceza davasında davacı hakkında 15 yaşından bü¬yük mağdurenin rızasıyla ırzına geçmek ve fuhuş için kadın tedarik etmek suçlarından yapılan yargılama neticesinde, davacı hakkında 15....
8/29/2014 12:15:43 PM
Tazminat
Tazminat
Davacının tazminat davasına dayanak teşkil eden Torbalı 1. Asliye Ce¬za Mahkemesinin 2003/637-2008/59 E-K sayılı dava dosyasındaki suç nede¬niyle hakkında 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara....
8/29/2014 12:13:06 PM
Tazminat
Tazminat
Davacının tazminat davasına dayanak teşkil eden beraat ettiği Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/181-2008/80 E-K sayılı dosyasında 18.05.2007-08.08.2007 tarihleri arasında tutuklu olarak görü....
8/29/2014 12:11:36 PM
Tazminat Talebi
Tazminat Talebi
Ceza Muhakemesi Kanun'un 141/1-e maddesi "Kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler için tazminat" ödenmesi kabul edilmiş olup dav....
8/29/2014 11:52:11 AM
Tazminat
Tazminat
Davacı hakkında Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/734 esas sayılı dava nedeniyle çıkarılmış olan 31.12.2008 tarih ve 2008/734 sayılı yaka¬lama emri üzerine davacının olay tarihinde kolluk taraf....
8/29/2014 11:49:28 AM
Tazminat Talebi
Tazminat Talebi
Davacı hakkında İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/527 esas sayılı dava dosyasında görevi yaptırmamak için direnme suçundan yapılan yargılama nedeniyle 28/11/2008 tarihinde çıkarılmış olan 200....
8/29/2014 11:45:39 AM
Tazminat
Tazminat
Davacı hakkında Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/442 esas sayı¬lı dava dosyasında İmar Kirliliğine neden olmak suçundan yürütülen yargı¬lama nedeniyle çıkarılmış olan yakalama emri üzerine kollu....
8/29/2014 11:41:28 AM
Tazminat
Tazminat
Ceza Muhakemesi Kanun'un 141/1-e maddesi ile "kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler için tazminat" ödenmesi kabul edilmiş olup....
8/29/2014 11:38:41 AM
Tazminat - Beraat
Tazminat - Beraat
Davacının gerek tazminat davasına dayanak teşkil eden beraatine hükmedildiği İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/135 Esas - 2009/153 Karar sayılı dava dosyasmda, gerekse de 36 yıl hapis cezası ile ce....
8/29/2014 11:37:22 AM
Tazminat
Tazminat
Ceza Muhakemesi Kanun'un 141/1-e maddesi ile "Kanuna uygun ola¬rak yakalandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler için tazminat" ödenmesi kabul edilmiş olu....
8/29/2014 11:34:47 AM
Tazminat
Tazminat
Davacının tazminat davasına dayanak teşkil eden Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 1998/244 Esas - 1999/151 Karar sayılı dosyasında, 19.04.2002- 07.10.2002 tarihleri arasında 171 gün süreyle tutuklu k....
8/29/2014 11:32:53 AM
Tazminat - Beraat
Tazminat - Beraat
Davacının tazminat davasına dayanak teşkil eden beraat ettiği Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/552 Esas - 2009/594 Karar sayılı dosyasında gözaltına alınmadığı, hakkında herhangi bir gözaltı....
8/29/2014 11:30:19 AM
Tazminat
Tazminat
Davacının tutuklanmasına konu olan İzinsiz Define Araştırmak suçu ile ilgili olarak Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/84 Esas- 2010/114 Karar sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sonunda 27.05.20....
8/29/2014 11:05:38 AM
Tazminat talebi
Tazminat talebi
Tazminat davasının dayanağı olan İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/02/2010 tarih ve 2006/367 esas, 2010/53 karar sayılı dava dosyasının gerekçeli karar başlığında sanığın (davacının) 27/06/200....
8/29/2014 10:50:09 AM
Beraatlerine karar verilenler için tazminat
Beraatlerine karar verilenler için tazminat
Ceza Muhakemesi Kanun'un 141/1-e maddesi ile "Kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığma veya beraatlerine karar verilenler için tazminat" ödenmesi kabul edilmiş o....
8/29/2014 10:49:08 AM
Koruma Tedbiri - Tazminat
Koruma Tedbiri - Tazminat
Davacı hakkında, tazminat davasına dayanak teşkil eden Şanlıurfa 2. İcra Ceza Mahkemesinin 2010/72 Esas- 2010/82 Karar sayılı icra ceza dosyasında yapılan yargılama sonunda İİK'nm 344/1. maddesi g....
8/29/2014 10:45:45 AM
Koruma Tedbiri
Koruma Tedbiri
Davacı hakkında, tazminat davasına dayanak teşkil eden Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/138 Esas- 2009/157 Karar sayılı ceza dava dosyasında yapılan yargılama sonunda CMK'nın 223/7. maddesi gereğin....
8/29/2014 10:44:26 AM
Zamanışımı
Zamanışımı
Davacının, Ankara 7. Ağır Ceza mahkemesinin 2005/103 esas- 2007/5 karar sayılı ilamı ile 30/09/2009 -19/10/2010 tarihleri arasında, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/559 esas - 2008/1149 karar ....
8/28/2014 8:48:09 PM

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 62948
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0