Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İÇERİK ARAMA
Anasayfa » İçerik Kategorileri » Yargıtay Kararı
İÇERİK BAŞLIĞI
YAYIN TARİHİ
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
TAZMİNATIN HESAPLANMASI Tazminatın, suç konusu emvalin dikili hacmi üzerinden tayini gerekir. İlgili Maddeler: 6831 SK 91/1-SON....
9/19/2004
BOZMA KARARINDA HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN YARAR
BOZMA KARARINDA HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN YARAR
BOZMA KARARINDA HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN YARARLANMASI Sanıklardan Salih'in sarhoşluk suçundan hükmü temyiz etmesi üzerine suçun (umumiyet unsuru) yönünden karar bozulduğundan ve (umumiyet u....
9/19/2004
KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI
KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI
KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI Kaşar peynirindeki rutubet fazlalığı ile ilgili Gıda Maddeleri Tüzüğünde bir hüküm bulunmadığı, belirlenen rutubet miktarı kaşar peyniri ile ilgili 3272 sayıl....
9/19/2004
KATİL KASTIYLA OLMAYAN ÖLDÜRME
TEMEL CEZANIN TAYİ
KATİL KASTIYLA OLMAYAN ÖLDÜRME TEMEL CEZANIN TAYİ
KATİL KASTIYLA OLMAYAN ÖLDÜRME TEMEL CEZANIN TAYİNİ Sanığın yaralama eyleminde bıçak kullanması, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu'nun raporunda "maktulün derhal tedavi cihetine gidilmesi halind....
9/19/2004
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
HAFİF TAHRİK
CÜRÜM İŞLERKEN M
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS HAFİF TAHRİK CÜRÜM İŞLERKEN M
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS HAFİF TAHRİK CÜRÜM İŞLERKEN MEMURİYETE AİT VASITAYI KULLANMAK Mağdurla amca çocuğu olan sanığın, ailesinin dört yıl önce kaybolan keçilerini mağdurun aldığı kanaatinde bulu....
9/19/2004
ZİNA HALİNDE YAKALADIĞI EŞİ VE BABASINI ÖLDÜRMEK
ZİNA HALİNDE YAKALADIĞI EŞİ VE BABASINI ÖLDÜRMEK
ZİNA HALİNDE YAKALADIĞI EŞİ VE BABASINI ÖLDÜRMEK Sanığın; zina halinde yakaladığı eşine karşı eylemi TCK.nun 462. maddesi çerçevesinde değerlendirildiği halde, bu suçun müşterek faili olan baba....
9/19/2004
REYE İŞTİRAK MECBURİYETİ
REYE İŞTİRAK MECBURİYETİ
REYE İŞTİRAK MECBURİYETİ Özel Dairede karar verilirken, bir üyenin soruşturmanın genişletilmesi gerektiği yönünde kullandığı "mesele" niteliğindeki azınlıkta kalmış oyu davanın esası hakkında k....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEBLİGAT
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebliga....
9/19/2004
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
MURTABİT SUÇ
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ MURTABİT SUÇ
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ MURTABİT SUÇ Sanığın orman alanı olduğu iddia edilen yeri sürmesi hususunda talimat verdiği ileri sürülen Gülsüm hakkında dava açtırılmasına ve açılacak dava ile....
9/19/2004
BASKIYA DAYALI İKRAR
BASKIYA DAYALI İKRAR
BASKIYA DAYALI İKRAR Başkaca hiç bir yan kanıt yokken sanıkların kolluktaki baskıya dayalı ikrarları delil olarak kabul edilip mahkumiyetlerine karar verilemez. İlgili Maddeler: CMUK 135/....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan ya....
9/19/2004
HAYVANA ZARAR VERMEK
HAYVANA ZARAR VERMEK
HAYVANA ZARAR VERMEK Sanığın, müştekiye ait atın bacağını kırarak işe yaramayacak duruma koyduğu anlaşılmasına göre, TCK.nun 521/1, 522. maddelerine uygun olan bu eyleminden dolayı ön ödeme yol....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAHSİL CİROSUN
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAHSİL CİROSUN
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAHSİL CİROSUNDA ŞİKAYET HAKKI İş Bankası Şubesine tahsile verilen suç konusu çeklerin karşılıksız olduğunun anlaşılması durumunda, çekleri tahsil cirosuyla ....
9/19/2004
466 SAYILI KANUNA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
466 SAYILI KANUNA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
466 SAYILI KANUNA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ Hükmedilecek manevi tazminatın hak ve nesafet kurallarına uygun, makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tesbiti gerekirken, bu ölçülere uymayac....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAPİS CEZASININ
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ Hapis cezasının paraya çevrilmesinde, temadi eden suç nedeniyle 10.9.1992 tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret yerine, ....
9/19/2004
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİ
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİ
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK sanığın eylemi ile yangın olayı arasında illiyet bağı yoksa mahkumiyete karar verilemez. İlgili Maddeler: TCK 383....
9/19/2004
TAAHHÜDÜ İHLAL
TAAHHÜDÜ İHLAL
TAAHHÜDÜ İHLAL Borçlu sanığın ödemede taahhüdünü ihtiva eden icra tutanağında, icra müdürü veya yetkili memurunun imzaları bulunmadığı taktirde bu tutanak ve taahhüt hukuken geçerli sayılmayaca....
9/19/2004
PARALARDA SAHTECİLİK
TESELSÜL
EK SAVUNMA HAKKI
PARALARDA SAHTECİLİK TESELSÜL EK SAVUNMA HAKKI
PARALARDA SAHTECİLİK TESELSÜL EK SAVUNMA HAKKI TCK.nun 316 ve 318. maddelerinin metninde yer alan taklit ve tağyir edilmiş parayı "tedavüle koymak" sürekliliği de içerdiğinden bu suçlarda TCK....
9/19/2004
ASKERİN FİRARI
ASKERİN FİRARI
ASKERİN FİRARI Asker iken kıt'asından firar ettikten sonra yakalanarak birliğine teslim edilen sanığın, tekrar kaçmasını önlemek maksadıyla birliği komutanlığınca disiplin tutukevine kapatıldı....
9/19/2004
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ
ACENTANIN SORUMLULUĞU
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ ACENTANIN SORUMLULUĞU
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ ACENTANIN SORUMLULUĞU Noterlikçe düzenlenen 9.5.1988 gün ve 7417 sayılı vekaletname ile ........... Deniz Acentalığı'na verilen yetkiler ve sözü edilen Acenta'nın b....
9/19/2004
TOPLU KAÇAKCILIK
TOPLU KAÇAKCILIK
TOPLU KAÇAKCILIK Hakkında dava açılmayan (C.D.)'nin, Almanya'da getirilip geçici olarak yurda soktuğu BMW marka otoyu millileştirmek maksadıyla sanığın kendisine ait hurda oto yakılıp bu aracın....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kara Avcılığı Kanununa göre; keklik, belli edilen zamanlarda avlanabilen hayvanlardan olup, av komisyonları bu süreler dışında dahi avlanmayı yasaklayabileceğ....
9/19/2004
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
(İĞFAL KABİLİYETİ)
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (İĞFAL KABİLİYETİ)
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (İĞFAL KABİLİYETİ) Müştekinin mevcut olmayan bir vergi borcunu mevcutmuş gibi gösteren ve muhasebeci olan sanık tarafından düzenlenen ancak, aslında Vergi Dairesince d....
9/19/2004
HIRSIZLIK
HIRSIZLIK
HIRSIZLIK Sanığın, mobileti birahane önünde alıp bir süre kullandıktan sonra motosiklet tamirhanesi önüne bırakması eylemi, TCK.nun 494/1. maddesinde gösterilen suçu oluşturup oluşturmadığının ....
9/19/2004
ZİMMET
ZİMMET
ZİMMET Sağlık müdürlüğünde idari ve mali işler şube şefi olan sanığın, gezici sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen ve ayniyat saymanı tarafından bankadan çeki....
9/19/2004
ZİNA
ZİNA
ZİNA Müşteki ile resmen evlenen sanık Ahmet'in karısı ile ikamet ettiği evde, sanık Hatice ile karı-koca gibi yaşadığı ve şikayetin süresinde yapıldığı anlaşıldığına göre, sanıkların mahkumiyet....
9/19/2004
TEHDİT
TEHDİT
TEHDİT Öfkeyle söylenen tehdit, suç oluşturur. Bu durumda koşulları varsa, yalnızca TCK.nun 51. maddesinde öngörülen yasal indirim uygulanabilir. Tehdidin ciddi olup olmadığı hususu ise, tehdit....
9/19/2004
YARALAMA
SUÇA KIŞKIRTMA
YARALAMA SUÇA KIŞKIRTMA
YARALAMA SUÇA KIŞKIRTMA Rukiye ile evlenme isteği kabul edilmeyen yakınan Necdet'in ; olay günü Rukiye'nin önüne geçtiği, kolundan tutmak ve ona mektup vermek isteğinin ve Rukiye'nin de, amcas....
9/19/2004
HAKARET
HAKARET
HAKARET Sanıkların; gazetedeki yazılarında (sen kim oluyorsun ... böylemi adalet dağıtıyorsun, tüh yazıklar olsun be) sözlerine yer vererek katılan C. Savcısı hakkında küçük düşürücü değer yarg....
9/19/2004
KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI
(AVUKAT TUTULMASI ZORUNLU
KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI (AVUKAT TUTULMASI ZORUNLU
KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI (AVUKAT TUTULMASI ZORUNLULUĞU) (FARİK VE MÜMEYYİZ RAPORU) 18 yaşından küçük sanığa avukat tutulması zorunluluğunun yerine getirilmemesi yasaya aykırıdır. Suç tarihin....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 53468
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0