Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İÇERİK ARAMA
Anasayfa » İçerik Kategorileri » Yargıtay Kararı
İÇERİK BAŞLIĞI
YAYIN TARİHİ
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç saptama tutanağında; Abant Tabiat Parkı Samet Yayla'sında betonarme inşaat yapıldığı yazılı olduğundan, inşaat yapılan bu yerin 2873 sayılı Yasanın 2/B ma....
9/19/2004
ORMAN SUÇU
ORMANLARI TAHRİP
MÜDADERE
ORMAN SUÇU ORMANLARI TAHRİP MÜDADERE
ORMAN SUÇU ORMANLARI TAHRİP MÜDADERE Sanığın traktörüne taktığı suç konusu emvali ormandan çıkarırken görüldüğüne göre, dava konusu emvali ormandan temin ettiği anlaşılan sanığın eyleminin Or....
9/19/2004
BAŞKALARINI RAHATSIZ EDİCİ HAREKET
BAŞKALARINI RAHATSIZ EDİCİ HAREKET
BAŞKALARINI RAHATSIZ EDİCİ HAREKET Pansiyon sahipleri ve görevlilerinin; turistleri pansiyonlarına çekebilmek için çirkin, gereksiz davranış ve hareketlerde bulunmaları ve duraklarda beklemeler....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. İlgili Madde....
9/19/2004
2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Köy içerisinde açığa gübre dökmek eylemi; 2872 sayılı Yasanın 8 ve 20/a maddeleri içerisinde değerlendirilmeli, öngörülen idari para cezası aynı Yasanın 24.....
9/19/2004
ZİNA HALİNDE YAKALAMAK
ÖZEL TAHRİK
ZİNA HALİNDE YAKALAMAK ÖZEL TAHRİK
ZİNA HALİNDE YAKALAMAK ÖZEL TAHRİK TCK.nun 462. maddesinin uygulanmasında zaman koşulu ehemmiyet arzederse de; bunun dar yorumlanmaması, genel tahrik hükmünün gazap ve şedit elem halinden daha....
9/19/2004
YAZILI EMİR
ŞARTLA SALIVERME
YAZILI EMİR ŞARTLA SALIVERME
YAZILI EMİR ŞARTLA SALIVERME Yazılı emre konu olan olayda, 16.4.1993 tarihinde kesinleşen ilamla; 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis ve 2 ay 29 gün hapis cezasına mahkum olan İsmail, bu cezaların ve....
9/19/2004
ÖLDÜRMEK
HAKSIZ TAHRİK
CEZA TERTİBİNDE MADDE SIR
ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK CEZA TERTİBİNDE MADDE SIR
ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK CEZA TERTİBİNDE MADDE SIRALAMASI Kendisinin doğurduğu dört aylık bir bebekten sadır olabilecek hiç bir haksız hareket kabul edilmeyeceği halde, sanık hakkında TCK.nun 5....
9/19/2004
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
TEMYİZ
TEBLİGAT
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ TEMYİZ TEBLİGAT
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ TEMYİZ TEBLİGAT Olayda, 21.5.1992 günü sanık vekilinin yüzünden verilen direnme kararına karşı temyiz davası açılmamış ve hüküm kesinleşmiştir. Yasal bir zorunluluk yokk....
9/19/2004
ETKİLİ EYLEM
ETKİLİ EYLEM
ETKİLİ EYLEM Tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Sağlık ocağı tabipliğinden verilen rapor ile hastaneden verilen rapor arasında çelişki vars....
9/19/2004
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MA
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ "Son sözün sanığa verilmesi" kuralı bozmadan sonra başlayan yargılamada da aynen geçerlidir. İlgili Maddeler: CMUK 251....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Çeklerin, sanığın iflasına karar verildiği tarihten önce vadeli olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde eylem, 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesinde yazılı ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAHSİL CİROSU
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAHSİL CİROSU
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAHSİL CİROSU Çekin tahsil cirosu ile devri, hamilin bir başkasını senet bedelini senet bedelini tahsil için görevlendirmesidir. Tahsil cirosu ciranta tara....
9/19/2004
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLME
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLME
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLMESİ Dava konusu yazının yer aldığı derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan sanığa, daha ağır cezayı öngören ve yazı işleri müdürüne verilmesi....
9/19/2004
HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE PANKART ASMAK
HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE PANKART ASMAK
HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE PANKART ASMAK Davaya konu pankart, siyasal ve ideolojik olmayan amaçlarla asılıp, içeriği bakımından suç oluşturmadığından, TCK.nun 536/5. maddesine göre cezadan i....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞUMU
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞUMU
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞUMU KORUMA ALANINA MÜDAHALE Sanığın, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun koruma alanı olarak belirlediği taşınmaza ruhsat almad....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ZORALIM
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ZORALIM
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ZORALIM Evde bulundurma ruhsatlı tabancası üzerinde bulunurken trafik kazasında yaralanıp daha sonra ölen sanığın tabancasının suçta kullanılmadığı anlaşıldı....
9/19/2004
TAHHÜDÜ İHLAL
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİS
TAHHÜDÜ İHLAL CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİS
TAHHÜDÜ İHLAL CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ İcra ceza davalarında Cumhuriyet Savcısının, şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle verilen düşme kararını temyiz yetkisi yoktur. ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Yurt dışında dava açıldığına dair ibraz edilen tercüme belgenin asıl ya da onaylı örnek olduğuna dair bir açıklama bulunmadığından, dava açıldığına ilişkin b....
9/19/2004
6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sınırlı Sorumlu A.... Köyü kalkındırma Kooperatifi'nin saptanacak yasal mümessili veya yetkili temsilcisi hakkında hapsen tazyik kararı verilmesi gerekirken, ....
9/19/2004
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ M
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ M
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ MAHİYETTE OLMASI Kaçak elektrik kullandığı tesbit edilen muterizin tükettiği elektrik üzerinden hesap ve fatura düzenlenerek ödeme yapması ist....
9/19/2004
HIRSIZLIK
HIRSIZLIK
HIRSIZLIK Şikayetçinin çiftliğinde hayvan bakıcısı olarak çalışan sanığın, geceleyin çiftlikteki ahırdan (2) adet inek ile aynı yerdeki şikayetçinin konutundan camı kırıp içeri girmek suretiyle....
9/19/2004
SAHTECİLİK
SAHTECİLİK
SAHTECİLİK Suç konusu bonolar üzerindeki tanzim tarihlerinin kaşe ile basılı bulunması karşısında; bunların sanık yada banka görevlileri tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, banka göre....
9/19/2004
YARGILAMANIN DURMASI KARARI
YARGILAMANIN DURMASI KARARI
YARGILAMANIN DURMASI KARARI 1609 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılmasından sonra, kamu davasının açılması halinde Valilikten alınan iznin hukuki değeri olmadığından, yargılama sırasında suçu....
9/19/2004
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZAS
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZAS
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan 6 ay 20 günlük kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, para cezas....
9/19/2004
SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI
SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI
SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI Yargılandığı suçtan başka cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, duruşmada vareste tutulmasını talep etse bile gıyabında duruşma yapılmasına yasal olanak bulunm....
9/19/2004
YARALAMA
HAKSIZ KIŞKIRTMA
YARALAMA HAKSIZ KIŞKIRTMA
YARALAMA HAKSIZ KIŞKIRTMA Haksız kışkırtma maddelerinin uygulanması için; zamanın kısa olmasının zorunlu bir etken bulunmadığı, haksız bir olayın bulunması, bu olay ile sanıkta meydana gelen ö....
9/19/2004
TÜRK CEZA KANUNUNUN 79. MADDESİ
TÜRK CEZA KANUNUNUN 79. MADDESİ
TÜRK CEZA KANUNUNUN 79. MADDESİ Cevat ve Cevdet'i ateş ederek yaraladığı, bu sırada ve olayda hiç bir ilişkisi bulunmayan yakınan Cavit'i seken bir kurşunla yaraladığı kabul edilen sanığın, TCK....
9/19/2004
SARKINTILIK
HAKARET
SÖVME
SARKINTILIK HAKARET SÖVME
SARKINTILIK HAKARET SÖVME Mağdurenin C. savcılığında ve duruşmadaki anlatımları da gözetilerek, sarkıntılık suçunu oluşturan davranışlarının neler olduklarının, yoklukta hakaret suçunda sayıs....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 54030
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0