Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
İÇERİK ARAMA
Anasayfa » İçerik Kategorileri » Yargıtay Kararı
İÇERİK BAŞLIĞI
YAYIN TARİHİ
Tutukluluk Süresi
Tutukluluk Süresi
Davacının koruma tedbirine konu mahkum olduğu ceza dava dosya¬sında 04.06.2007 tarihi ile 27.01.2010 tarihleri arasında tutuklu kaldığı, buna karşın 2 yıl 1 ay süre ile mahkumiyetine hükmedilmiş olmas....
8/28/2014 8:44:16 PM
Yol Tutuklaması
Yol Tutuklaması
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bir kararında; yol tutuklaması ile 30 gün tutuklu kaldıktan sonra ancak esas mahkemesi huzuruna çıka¬bilme imkanı bulan sanık hakkındaki davanın zamanaşımı nedeniyle düşme....
8/28/2014 8:41:29 PM
İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME
İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME
KIŞININ YERINE GETIRDIĞI KAMU GÖREVI NEDENIYLE ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇUN İŞLENMESINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇIN ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME TÜRK CEZA KANUNU (....
3/27/2014 10:49:16 AM
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLASI KASTLA YARALAMA HUKUKI NITELENDIRME TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 82 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 81 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA....
3/27/2014 10:48:24 AM
KASTEN YARALAMA
KASTEN YARALAMA
KASTEN YARALAMA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ÖLDÜRME KASTI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 86 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 81 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62 TÜRK CEZA KANUNU (TCK....
3/27/2014 10:47:30 AM
KASTEN ÖLDÜRME
KASTEN ÖLDÜRME
KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA SUÇA KATILMA SUÇA YARDIM ETME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 37 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 39 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 81 ] 5237 S. T....
3/27/2014 10:45:46 AM
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
KANUN YOLU BİLDİRİMİ
KANUN YOLU BİLDİRİMİ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 264 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 232 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 231 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 34 CEZA MUHAKEME....
3/27/2014 10:43:31 AM
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/20608 Karar No:2012/18217 Kaynak: İlgili Maddeler:132/1/2-3 İlgili Kavramlar:HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanıkla....
11/12/2013 11:48:09 AM
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
ARSA PAYI DEVRİ
ARSA PAYI DEVRİ
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
Koruma kararı alınması
Koruma kararı alınması
Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup ge....
8/5/2010
KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILMASI
KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILMASI
KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILMASI İÇİN İLK HÜKMÜN KESİN-LEŞMESİNDEN SONRA İKİNCİ SUÇUN 1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENMESİ YETERLİ OLUP, İLK SUÇUN 1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENMESİNİN HERHANGİ B....
8/5/2010
BABALIK DAVASI
BABALIK DAVASI
TÜRK MEDENİ KANUNU 'NDA BABALIK DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN, BABALIK DAVASIYLA BİRLİKTE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI BORÇLAR KANUNU'NUN 49. MADDESİNDE YER ALAN GENEL ....
8/5/2010
MÜHÜR BOZMA
MÜHÜR BOZMA
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçild....
8/5/2010
İhaleye fesat karıştırmak
İhaleye fesat karıştırmak
İhaleye fesat karıştırmak suçundan sanıklar S........ Ş......., H...... M......., M....... F....... G......., C........ K......, M....... S....... A....., T....... P........, F....... Ö....... ve N.......
8/5/2010
ASILSIZ İHBAR
ASILSIZ İHBAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçild....
8/5/2010
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Davacı, 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlandığı süre gözetilerek, sigortalılık başlangıcının, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 30. maddes....
8/5/2010
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMEMESİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMEMESİ
ŞİKAYETÇİNİN HERHANGİ BİR TAZMİNAT İSTEMİ BULUN-MADIĞI GİBİ, DOSYAYA YANSIYAN BİR ZARARI DA BELİRLENEMEDİĞİNDEN VE MANEVİ ZARARIN DA NAZARA ALINMAYACAĞI GÖZETİLMEDEN, UZLAŞMA OLMADIĞI İÇİN UĞRANILAN Z....
8/5/2010
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara il....
8/5/2010
BASİT ZİMMET
BASİT ZİMMET
Basit zimmet suçundan sanık Ö........ P........’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A...... 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26/01/2009 gün ve 2008/85 Esas, 2009....
8/5/2010
ÜCRET SÖZLEŞMESİ
ÜCRET SÖZLEŞMESİ
AVUKAT İLE MÜVEKKİLİ ARASINDA YAPILAN ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDAKİ HASIM TARAF YÖNÜNDEN BAĞLAYICI OLABİLMESİ İÇİN, ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN YARGILAMAYI SONA ERDİREN TARAF İŞLEMİNDEN ÖNCE YAP....
8/5/2010
MAHKUM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN AZ OLAMAYACAĞI
MAHKUM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN AZ OLAMAYACAĞI
MAHKUM OLUNAN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLİRKEN BU SÜRENİN, MAHKUM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN AZ OLAMAYACAĞI GİBİ HAPİS CEZASI SÜRESİNİ DE GEÇEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. "İçtih....
8/5/2010
ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK
ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK
SANIĞIN SUÇ TARİHİNDE SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OL-DUĞU, ANCAK ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN BEŞ YIL SÜREYLE İPTAL EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA, SÜRELİ OLAN BU HUSUS NEDENİYLE EHLİYETİN GEÇERSİZLİĞİND....
8/5/2010
KRİZ GEÇİREN MÜŞTEKİNİN PARA VE EŞYALARINI ÇALMA
KRİZ GEÇİREN MÜŞTEKİNİN PARA VE EŞYALARINI ÇALMA
BİNDİĞİ DOLMUŞTA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN YAKINANA YARDIM ETME BAHANESİYLE HASTANEYE GÖTÜREN SANIĞIN, YAKINANIN BAYILMASINDAN YARARLANIP PARA VE EŞYALARINI ÇALMASI EYLEMİ, 5237 SAYILI YASA'NIN 142/2-A M....
8/5/2010
Zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istism
Zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istism
Zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Y.......... K........’un yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyet....
8/5/2010
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR, TAPU VEYA ZİLYETLİK YOLUYLA ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAZ. ORMAN OLAN YERLERİN TEVZİ EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU TÜR YERLER HAKKINDA KİŞİLER ADINA OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARI, ....
8/5/2010
Karşılıklı kışkırtma oluşturan eylemler
Karşılıklı kışkırtma oluşturan eylemler
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. ....
8/5/2010

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 47317
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0