Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAYIT VE BELGELERİ Gİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik kayit Ve Belgeleri Gi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAYIT VE BELGELERİ GİZLEMEK Vergi yasalarına göre tutulup saklanması ile ibraz zorunluluğu bulunan defter, kayıt ve belgeleri gizlemekten ibaret eylemin, 4369 sayıl....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ÇEKİN KEŞİDE TARİHİN
3167 Sayili Kanuna Aykirilik çekin Keşide Tarihin
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE DÜZELTME Suça konu çekin keşide tarihinin, yasal ibraz süresini etkiler nitelikte değişiklik yapılmış görünümünde olması karşısında; bu deği....
9/19/2004
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS
KARAR
Anayasayi İlgaya Teşebbüs karar
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR1-Gerekçeli karar; sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. Sorun bölümünde somut olay, suçun işlenmesindeki özellikler ve işleniş şekli açıklanmalı, gerekçe k....
9/19/2004
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
CEZAEVİNDEN KAÇMAK
DURUŞMA TUTANAĞININ İMZALANMAM
Cezaevinden Kaçmak duruşma Tutanağinin İmzalanmam
CEZAEVİNDEN KAÇMAK DURUŞMA TUTANAĞININ İMZALANMAMASI ELE GEÇME BİÇİMİ VE GÜNÜ 1- Aynı yargı çevresinde başka suçtan hükümlü bulunan sanığın yokluğunda duruşma yapılarak savunma hakkının sınır....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YA
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak Ve Bu Çeteye Ya
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YARDIM ETMEK Ortak olduğu turizm şirketinde,diğer ortakların sahte belgelerle aldıkları vizelerle yurt dışına yasa dışı yollardan çalışmak üzere....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
EKSİK SORUŞTURMA
Dolandiricilik eksik Soruşturma
DOLANDIRICILIK EKSİK SORUŞTURMA Oto Bilgi Merkezi ve Konut Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adı altında otomobil kampanyaları düzenleyip, yakınanlardan para alan sanığın, bu iş için yeterli se....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ
KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU
Karşiliksiz Çek Keşidesi keşidecinin Sorumluluğu
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU İHTİYATİ TEDBİR KARARININ VARLIĞI (EKSİK ARAŞTIRMA) 3167 sayılı Yasa objektif sorumluluk esasını benimsemiştir. Bu nedenle soyut biçimde karşı....
9/19/2004
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK
ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASININ A
Karşiliksiz Çek Vermek çekte Keşideci İmzasinin A
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASININ ARAŞTIRILMASI SUÇUN UNSURLARI BAKIMINDAN OLUŞMASI Hazırlık ifadesinde suç konusu çeki kendisinin düzenlemediğini savunan sanığın, imza örnekler....
9/19/2004
RESMİ BELGEDE YETKİSİZ MEMURUN SAHTEKARLIĞI
ALDAT
Resmi Belgede Yetkisiz Memurun Sahtekarliği aldat
RESMİ BELGEDE YETKİSİZ MEMURUN SAHTEKARLIĞI ALDATICILIK NİTELİĞİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Tanıdığı abonelerden topladığı elektrik faturaları üzerine sahte, veznede tahsil ettiklerine ise görevli ....
9/19/2004
SAHTECİLİK
DOLANDIRICILIK
ZAMANAŞIMI
Sahtecilik dolandiricilik zamanaşimi
SAHTECİLİK DOLANDIRICILIK ZAMANAŞIMI 1- Suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçen süreye nazaran zamanaşımının nazara alınmaması; 2- Suça konu ilaç kupürlerinin imalatçı firmalara ait o....
9/19/2004
SARKINTILIK
MAĞDURENİN YAŞI
ŞİKAYET EHLİYETLERİ
Sarkintilik mağdurenin Yaşi şikayet Ehliyetleri
SARKINTILIK MAĞDURENİN YAŞI ŞİKAYET EHLİYETLERİ Velilerinin yöntemine uygun şikayetleri saptanmayan mağdurelerin beyanlarına göre nüfuz kayıt örnekleri getirtilip 15 yaşından küçük iseler , ....
9/19/2004
SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK
DAVALARIN BİRLE
Silahli Çetenin Sair Efradi Olmak davalarin Birle
SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 1-Hükme dayanak yapılan bilgisayar disket çıktısı ve diğer belgeler onaylı olmalıdır. 2- Olayla ilgisi olduğu anlaşılan diğer dosy....
9/19/2004
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKCILIK
Teşekkül Halinde Kaçakcilik
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKCILIK Dava konusu araçların ithali sırasında, daha düşük vergi ve resim ödemek amacıyla çifte fatura düzenlediğinden bahisle kamu davası açıldığı cihetle öncelikle, bu araç....
9/19/2004
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
Yakalama, Gözaltina Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevin....
5/5/2005
YARGIÇ, KAMU DÜZENİ VE KONFORMİZM
Yargiç, Kamu Düzeni Ve Konformizm
Adalet, yeryüzünde sadece mağdur psikolojisi olarak kaldığı sürece hayatı değiştirme potansiyeli yoktur. G İ R İ Ş Yargıç ile konformizm, b....
9/14/2005
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 43579
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0