Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK "Dur" uyarısına uymamak suçunda, aracı durdurma yükümlülüğü sürücüsüne aittir. Sanığın inkara yönelik savunması karşısında; yol denetiminin ne şekilde yapıldığı, "dur" u....
9/19/2004
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK Sanığın, özel yoklama memurlarının "dur" uyarısına (ikazına) uymama eyleminde, uyulması gereken usulsüzlük cezası bulunmamasına göre, suç tarihi itibariyle dava, 3787 sa....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
2978 SAYILI YASAYA AY
213 Sayili Yasaya Aykirilik 2978 Sayili Yasaya Ay
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK 2978 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURALARI KULLANARAK VERGİ AİDESİ ALINMASI Sahte faturaları özel gider indiriminde kullanarak haksız vergi iadesi aldığı iddia o....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN ÇALINDIĞI İDDİASI MUTAD VE İNANDIRICI OLMAK Suç konusu döneme ait defter ve belgelerin, şirket çalışanının kapı önüne park ettiği aracı içindey....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN ÇALINMASI VERGİ DENETİMİNDEN KAÇMAK Dört yıla ait tüm defter ve belgelerin, çalındığı iddia edilen özel otomobilde bulundurulması mutat olmadığ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE YOLCU LİSTESİ K
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Yolcu Listesi K
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI SUÇUN UNSURU Vergi usul kanununu değiştiren 4369 sayılı kanunda, vergi cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda 359. maddeye ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA MUHALEFET
213 Sayili Yasaya Muhalefet
213 SAYILI YASAYA MUHALEFET Yol denetiminin ne şekilde yapıldığı , dur ikazının yasada belirtilen özel işaretlerle yapılıp yapılmadığı tutanak mümzilerinden sorulup doğrulanmalıdır. İlgili....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAŞINMAZ KÜLTÜ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş taşinmaz Kültü
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TÜRBE Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun kararıyla koruma altına alınan ve tapusunda taşınmaz kültür varlığıdır şerhi bul....
9/19/2004
2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2911 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Özelleştirme uygulamalarına tepki bağlamında, sendika şube yöneticisi ve temsilcisi sanıkların ilçe merkezinde Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra, ile hare....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKİRİ EYLEM
CEZANIN PARAYA ÇE
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem cezanin Paraya Çe
3091 SAYILI YASAYA AYKİRİ EYLEM CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ CEZANIN ERTELENMESİ Sabıkasız olan sanığın kişiliğinde dosyaya yansıyan olumsuzluk bulunmadığı ve suçun işlenişinde de bir özellik olm....
9/19/2004
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
4250 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıklardan ele geçirilen alkollü içkinin analizi sonucunda Tekel Yeni Rakısı olmadığının anlaşılması ve sanıkların savunmaları karşısında; Yeni Tekel Rakısı ....
9/19/2004
4616 SAYILI YASA
TAZMİNAT NİTELİKTEKİ PARA CEZALA
4616 Sayili Yasa tazminat Nitelikteki Para Cezala
4616 SAYILI YASA TAZMİNAT NİTELİKTEKİ PARA CEZALARI özel yasalarda yazılı para cezalarının nev'ini tayinde, yasa koyucunun bu cezaları koymaktaki amacı esastır. Hazinenin uğrayacağı zararları....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 6136 sayılı kanunun 12. maddesinin 4. fıkrası; sayısal (nicelik) ve vasıf (nitelik) unsurlarından herhangi birisinin bulunması halinde mürettep cezanın yarı ....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Kriminal Polis Laboratuarı raporunda, zapt etme tutanağında ve hazırlık aşamasındaki ekspertiz raporunda farklı nitelikte değerlendirilen bıçağın, Adli Tıp Kurum....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Özel zula ile donatılan bölümlerinde silah taşırken yakalanan kamyonun zoralımına karar verilmelidir. Diğer sanığa ait silah ve mermileri nakil aracına taşı....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
ÖZEL TEKERRÜR
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem özel Tekerrür
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ÖZEL TEKERRÜR Özel tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için; failin daha önce en az iki mahkumiyetinin bulunması ve cezalarının infaz edilmiş olması, Bu mah....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Susta tertibatlı olan bıçağın bu özelliğine göre nitelik bakımından vahim olup(6136 SK. 15/2) olmadığı araştırılıp saptanmalıdır. İlgili Maddeler: 6136 SK 15....
9/19/2004
AÇMA
EKSİK İNCELEME
Açma eksik İnceleme
AÇMA EKSİK İNCELEME Keşif sonucu düzenlenen raporlardan birinde suç konusu yerin sanığın tapusu dahilinde ve orman dışında kaldığı, diğerinde ise 1980 yılında kesinleşen orman tahdidi içinde k....
9/19/2004
Adam öldürmek, kan gütme saiki
Adam Öldürmek, Kan Gütme Saiki
ADAM ÖLDÜRMEK KAN GÜTME SAİKİ Sanığın savunmaları, suçun işlenmesindeki özellikler, dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek suçun işlenmesine etken olan "saik" saptanmalıdır. Sanık....
9/19/2004
ADAM YARALAMAK
ÖZEL TEKERRÜR
Adam Yaralamak özel Tekerrür
ADAM YARALAMAK ÖZEL TEKERRÜR 1-Kendisine yönelik saldırıdan sonra kavganın hareketli ortamında, aralarında öldürmeyi gerektirecek düzeyde bir husumet bulunmayan her iki mağdura sadece birer bıç....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 22880
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0