Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Sanıklar hakkında, dava konusu transit halıların ele geçen ve geçmeyenlerin tamamı nazara alınarak ceza tayin gözetilmeli; 2- Gümrük idaresi ile bilirkiş....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Uygulama maddelerinin 1918 sayılı yasanın 25/2. yerine 25/3 olarak gösterilmesi yasaya aykırıdır. Sigara yasalarla tekel eşyasından çıkarılıp gümrük eşyasın....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümde uygulanan yasa maddesinin, 1918 sayılı Yasanın 27/3-4 yerine 27/2-4 olarak gösterilmesi yasaya aykırıdır. Toplu kaçakcılıktan mahkumiyetlerine karar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümde uygulanan yasa maddesinin, 1918 sayılı Yasanın 27/3-4 yerine 27/2-4 olarak gösterilmesi yasaya aykırıdır. Toplu Kaçakcılıktan mahkumiyetlerine karar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1918 sayılı Yasa kapsamına giren suçlarda, son soruşturmanın yapılacağı yerde mahkemeler birden çok dairelere ayrılmış ise, bu davalara o mahkemenin bir numar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİNE G
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suç Tarihine G
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİNE GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN TESBİTİ Gümrük vergilerinin, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan gümrük giriş cetvelindeki nis....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İddianamede 1918 sayılı yasanın 33/son maddesi yoksa ek savunma verilmeden bu madde aleyhe uygulanmamalıdır. İndirim sebebi 1918 sayılı yasanın 49/1. madde....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAPİS CEZASININ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hapis Cezasinin
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 213 SAYILI YASANIN 360. MADDESİNE GÖRE FERİ CEZA TAYİNİ KEYFİYETİN İLANI Eylemin iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar te....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HÜRRİYETİ BAĞLA
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hürriyeti Bağla
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA (PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ) Ödeme kaydedici cihaz almama suçu, cihazın satın alınmamasıyla oluşacağından, sanığın cihazı satın alıp al....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLM
213 Sayili Yasaya Aykirilik hapsin Paraya Çevrilm
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ERTELEME YASAĞI 213 sayılı yasanın değişik 359/a-son maddesine göre; hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasın....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Korunması gerekli taşınır kültür varlığı satın alan kişilerin eylemleri, 2863 sayılı yasanın 5. maddesine göre devlet malı sayılan korunması gerekli taşınır k....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEMEL CEZANIN
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş temel Cezanin
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEMEL CEZANIN TAYİNİ VEKALET ÜCRETİ Suça konu çek adedi ve bedellerinin fahiş olması durumunda temel ceza alt sınırdan tayin edilmelidir. Katılma istemi....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT Kesinleşme şerhi bulunan karara ıttıla tarihinden itibaren yasal sürede açılan davanın esas yönünden incelenip hüküm kurulması gerekir. Davalı Hazine vekilini....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT 466 sayılı Yasanın 2. maddesinde öngörülen 3 aylık dava zamanaşımı süresi kesinleşen beraat kararının bizzat sanığa tebliği ile başlayacağından kararın davacıya....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT Manevi tazminat davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benze....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
6831 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ORMAN EMVALİNİ
6831 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş orman Emvalini
6831 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ORMAN EMVALİNİ SATINALMAK VEKALET ÜCRETİ Satın aldığı kaçak emvali römorka yüklerken yakalanan sanığın eylemi, satın alması suretiyle tamamlanmış olur. ....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRME
HAKSIZ TAHRİK
VEKALET ÜCRETİ
YASAL
Adam Öldürme haksiz Tahrik vekalet Ücreti yasal
ADAM ÖLDÜRME HAKSIZ TAHRİK VEKALET ÜCRETİ YASAL KISINTILIKMaktullerden birinin tahrik altında diğerinin ise tahriksiz öldürüldüğü ahvalde TCK.nın 450/5 maddesinin tatbik yeri olmadığına ve bu g....
9/19/2004
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLD
Bedeli Malen Ahzolunmuştur Kaydini İçerecek Şekild
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLDE KEŞİDE EDİLMİŞ BİR KAMBİYO SENEDİNİN TESLİM ALINAN MAL KARŞILIĞINDA DÜZENLENDİĞİNİN BİR KARİNE OLARAK KABULÜ GEREKİR. 1-HUMK.nun 429 ve 442/a m....
9/24/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Boşanma Kararının Tanınma ve Tenfizi Dilekçesi Örneği
Boşanma Kararının Tanınma Ve Tenfizi Dilekçesi Örneği
AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : Ad, Soyadı, TC Kimlik ile adresi VEKİLİ : Varsa vekilin ad ve soyadı ile adresi DAVALI : Ad, Soyadı, TC....
4/11/2011
CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM
Cezasi Ertelenen Sanik Hakkinda Öngörülen Denetim
SANIĞIN DAHA ÖNCE KASITLI BİR SUÇTAN MAHKUM OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEZ. USULÜNE UYGUN TEBLİGATA RAĞMEN DURUŞMALARA GELİP DAVAYA ....
8/5/2010
ÇEVİRMEN ÜCRETİ
YARGILAMA GİDERİ
Çevirmen Ücreti yargilama Gideri
ÇEVİRMEN ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ Anayasa'nın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesine aykırı olarak çevirmen için taktir olunan ücretin "yargılama giderine" eklenerek ....
9/19/2004
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR
ORMANDAN SÜSTÜS
Dava Açilan Sanik Hakkinda Karar ormandan Süstüs
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR ORMANDAN SÜSTÜS YADA ÇALI KESMEK 1- Kamu davası açılan sanık hakkında bir karar verilmesi: 2- Savunmaya göre, en az imzacı bir tanığın yer göstermesi ile emv....
9/19/2004
DAVAYA MÜDAHALE
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ
Davaya Müdahale nisbi Vekalet Ücreti
DAVAYA MÜDAHALE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ Sanık, hakkında açılan davaya müdahale etmediği halde İdare lehine nisbi ücreti vekalete karar verilmesi yasaya aykırıdır. İlgili Maddeler: CUMK 365....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 22280
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0