Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAKSIZ REKABET
1075 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş haksiz Rekabet
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAKSIZ REKABET ŞAHSİ DAVA Davaya konu eylem, sanığın bayii olmadığı firmalara ait boş gaz tüplerine, kendi firmasının dolum tesisinde LPG gazı doldurarak sa....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Duruşmanın sona erdiği tefhim olunduktan sonra Hüküm kurulmalıdır. P...bank'ın Etiler Şubesinin muhatap banka, Kadıköy şubesinin çekin hamili banka olduğu, çe....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu emre yazılı çekte, lehtarın kime yapıldığı belli olmayan şekilde yaptığı ciro temlik niteliğinde beyaz ciroya dönüşmüş olur. Bu haliyle çeki elind....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Çek keşidecisi tarafından, çek arkasına kime yapıldığı belli olmayan ciro temlik niteliğinde beyaz ciroya dönüşür ve çeki elinde bulunduran yetkili yasal hami....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3863 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce işlenen suçlarda şikayet hakkı, ihtarnamenin hesap sahibine tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihte....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN DÜŞÜRÜ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş davanin Düşürü
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ RESMİ TATİL 23.11.1993 günü bankaya ibraz edilen davaya konu çekle ilgili olarak, 25.5.1994 günü yapılan şikayet; 23 ve 24 Mayıs 1994 ta....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ŞİKAYET SÜRESİ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş şikayet Süresi
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ŞİKAYET SÜRESİ Çekin ibrazı tarihinden itibaren 6 ay içinde şikayet hakkı kullanılmalıdır. İlgili Maddeler: 3167 SK 16, TCK 108, CMUK 40....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAHSİL CİROSUN
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tahsil Cirosun
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAHSİL CİROSUNDA ŞİKAYET HAKKI İş Bankası Şubesine tahsile verilen suç konusu çeklerin karşılıksız olduğunun anlaşılması durumunda, çekleri tahsil cirosuyla ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
DURUŞMAYA GELMEYEN Ş
3167 Sayili Kanuna Aykirilik duruşmaya Gelmeyen Ş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK DURUŞMAYA GELMEYEN ŞİKAYETÇİYE DAVETİYE ÇIKARILMASI 1) 8.3.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4814 sayılı Yasa 'nın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET
DÜŞME KARARI
KARŞIL
3167 Sayili Kanuna Muhalefet düşme Karari karşil
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET DÜŞME KARARI KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKKatılan vekilinin verdiği mazeret dilekçesinde şikayetlerinin devam ettiğini ve yokluklarında karar verilmesine muvafakat et....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
EMRE YAZILI ÇEK
ŞİK
3167 Sayili Yasaya Aykirilik emre Yazili Çek şik
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK EMRE YAZILI ÇEK ŞİKAYET VE TEMYİZ HAKKI Arkasında, keşideci şirketin yetkilisi veya vekilinin, usulüne uygun cirosu bulunmayan emre yazılı çekin teslimi, müştekiy....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İPTAL EDİLMİŞ CİROLA
3167 Sayili Yasaya Aykirilik iptal Edilmiş Cirola
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İPTAL EDİLMİŞ CİROLAR ŞİKAYET HAKKI TTK.nun 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı hükmü de nazara alınarak, suça konu çek aslı ya da onaylı foto....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
YASAL SÜREDE İBRAZ
3167 Sayili Yasaya Aykirilik yasal Sürede İbraz
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK YASAL SÜREDE İBRAZ YASAL SÜREDE ŞİKAYET Suça konu çekler bankaya ibraz edilmesine karşın, ödeme yasağı olduğundan bahisle işlem yapılmadan iade edilmiş ise de; çe....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET
3167 Sayili Yasaya Muhalefet
3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET Şikayette bulunan müdahil bankanın ibraz eden durumunda olmaması ve cirosu bulunmaması ve muhatap bankaya yapılan cironun makbuz hükmünde olmaması karşısında, şik....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI
YÖNETİMİN DENETİ
Açik Cezaevlerine Ayrilma Karari yönetimin Deneti
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI YÖNETİMİN DENETİMİ "Açık cezaevine ayrılma hakkı" cezaevi yönetim kurulu Başkanlığı'nca belirlenen hükümlünün bu hakkını Adalet Bakanlığı 'nın vermeme hakkı yok....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK
TAAMMÜT
Adam Öldürmek taammüt
ADAM ÖLDÜRMEK TAAMMÜT Maddi olayda, öldürülenin sanığın eşini rızası ile kaçırdığı, birlikte yakalandıkları, sanığın şikayetten vazgeçmesiyle zina suçundan takipsizlik kararı verildiği, bu ol....
9/19/2004
ADİYEN YARALAMAK
KAVGAYA KATILMAK
ŞİKAYETTEN VAZ
Adiyen Yaralamak kavgaya Katilmak şikayetten Vaz
ADİYEN YARALAMAK KAVGAYA KATILMAK ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK DAVALARIN ORTADAN KALDIRILMASI Kavgaya katılanların sorumluluğu, yaralama suçu sanıklarının sorumluluğuna bağlı olup cezaları yaralama ....
9/19/2004
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BERAAT EDEN SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMASI
DAVANIN
Beraat Eden Sanik Hakkinda Dava Açilmasi davanin
BERAAT EDEN SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMASI DAVANIN REDDİ YAZILI EMİR YOLU Kişisel şikayet dilekçesi ile TCK.nun 466/2 maddesi vs. den açılan davada beraat eden sanık hakkında iddianame ile aynı....
9/19/2004
BİR TÜRK'ÜN YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEMESİ
TÜRK CEZA
Bir Türk'ün Yabanci Ülkede Suç İşlemesi türk Ceza
BİR TÜRK'ÜN YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEMESİ TÜRK CEZA KANUNUNUN 5. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ Yabancı bir ülkede, 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesine mümas suç işleyen Türk Vatandaşı sanık hakkında....
9/19/2004
CARİ NAFAKA
Cari Nafaka
CARİ NAFAKA Takip talebinde birikmiş nafakanın yanında, cari nafakanın da istenmesi halinde; ödeme emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar işlemiş aylık cari nafaka bulunup bulunmadığı, n....
9/19/2004
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ
Cumhuriyet Savcisinin Temyiz Yetkisi
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ Şikayetin süresinden sonra olmasına dayanılarak verilen düşme kararının, Yerel Cumhuriyet savcısının temyiz yetkisi yoktur. İlgili Maddeler: CMUK 309....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
Çek Kanununa Aykiri Davraniş
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ Başka bir dava nedeniyle çek hakkındaki dava ve şikayetin geri alınmış olmasının dava konusu çek yönünden sirayet etmesi sözkonusu olmayacağı gibi ortada aynı suçta....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ
Çek Kanununa Aykiri Davraniş davanin Düşürülmesi
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ Karşılıksız çek keşide etmek cürümünde, TCK.nun 108. maddesinde altı ay olarak gösterilen şikayet süresi çekin bankaya ibraz tarihinde başlar. ....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ŞİKAYET HAKKI
Çek Kanununa Aykiri Davraniş şikayet Hakki
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ŞİKAYET HAKKI Karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet hakkı, çeki ibraz eden hamil ile bunun rücu hakkına sahip bulunduğu çek arkasındaki ciro silsilesi içind....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çek saniğin Durumunun Belirlenmesi
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan ya....
9/19/2004
ÇEKİN ÖDEME SÜRESİ
Çekin Ödeme Süresi
ÇEKİN ÖDEME SÜRESİ Çek, görüldüğünde ödenir. Ödeme konusunda çek üzerinde herhangi bir kayıt konulmuş olması bu kaydın yazılmamış olmasını gerektirdiğinden, çeki geçersiz kılmaz. Yasada belirli....
9/19/2004
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR
Çocuk Mahkemelerinde Takibi Şikayete Bağli Suçlar
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 2253 sayılı Çocuk mahkemeleri yasasının 24. maddesine göre takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme davayı düşüremeyeceğinden, şikaye....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 49005
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0