Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SEKTÖREL DIŞ T
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sektörel Diş T
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU İMALATÇI ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU İhracat 1996/39 sayılı Tebliğin 9. maddesine göre, sektörel dış ticaret şirke....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SATHE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sathe Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SATHE FATURALARLA MAL SATILMASI Şirketin ortağı ve suç tarihinde müdürü olduğu anlaşılan sanığın, şirketin faturasız olarak aldığı Irak mazotunu satın a....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL
213 Sayili Yasaya Aykirilik anonim Şirketi Temsil
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDE SORUMLULUK Anonim şirketin esas mukavelesinin onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak,sanık....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2821 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İşverenin A..... İnşaat Ticaret Limitet Şirketinde, şirketin Gölbaşı Yol İnşaat şantiye sorumlusu olan sanığın, 2821 sayılı Yasanın 2. maddesinde tanımlanan b....
9/19/2004
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2911 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM İdari yargı kararıyla, siyanürle altın arama faaliyeti durdurulan şirketin çalışma alanına siyanür yüklü kamyon geldiği duyumu üzerine, şirketin siyanürle altın a....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Şirketin yönetim kurulu başkanı olan sanığın suça konu çekin keşide edildiği tarihte tek başına çek düzenlemeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. İ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Açık çekler muhatap bankaya ibrazdan önce anlaşmaya uygun ve anlaşmanın yetki verdiği kişilerce doldurulmalıdır. Sanık şirket müdürü iken açığa düzenlediği ....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
EMRE YAZILI ÇEK
ŞİK
3167 Sayili Yasaya Aykirilik emre Yazili Çek şik
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK EMRE YAZILI ÇEK ŞİKAYET VE TEMYİZ HAKKI Arkasında, keşideci şirketin yetkilisi veya vekilinin, usulüne uygun cirosu bulunmayan emre yazılı çekin teslimi, müştekiy....
9/19/2004
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YA
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak Ve Bu Çeteye Ya
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YARDIM ETMEK Ortak olduğu turizm şirketinde,diğer ortakların sahte belgelerle aldıkları vizelerle yurt dışına yasa dışı yollardan çalışmak üzere....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çek saniğin Hukuki Durumunun Belirlenmesi
ÇEK SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ Sanığın Türkiye İş bankası İzmit Şubesindeki K.... inşaat ve limitet. şti. hesabından şirketi temsilen tek başına çek keşide etme yetkisinin bulunup b....
9/19/2004
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI
EKSİK İNCELEME
Defter Ve Belgelerin İbrazi eksik İnceleme
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI EKSİK İNCELEME Tutanakta, şirket ortaklarının noterden onaylı ortaklar kurulu kararı ile şirketin kanuni defter ve belgelerinin yasal süresi içinde Yaşar'da kalması....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın, mağdur sigorta şirketi ile arasındaki acente sözleşmesinin feshedilmesinden sonra iade etmediği poliçeyi kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmekten ibaret eyleminin....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
EKSİK SORUŞTURMA
Dolandiricilik eksik Soruşturma
DOLANDIRICILIK EKSİK SORUŞTURMA Oto Bilgi Merkezi ve Konut Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adı altında otomobil kampanyaları düzenleyip, yakınanlardan para alan sanığın, bu iş için yeterli se....
9/19/2004
DURUŞMA TUTANAĞI
7397 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRAN
Duruşma Tutanaği 7397 Sayili Kanuna Aykiri Davran
DURUŞMA TUTANAĞI 7397 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Bilirkişi yemin zaptının, önceden matbu olarak hazırlanıp boşluklarının doldurulması suretiyle tutulması yasaya aykırıdır. Sigorta şirketi....
9/19/2004
ELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİNDE RUHSAT ALMA Z
Elsiz Cihazlarinin Satiş Ve Devrinde Ruhsat Alma Z
ELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİNDE RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU 1- Telsiz cihazı ticareti yapan kuruluş ve kişilerin telsiz cihazı satmalarında satış yetki ve izinleri olsa dahi ancak izinli siste....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
ACENTANIN SİGORTA PRİMLERİNİ K
Emniyeti Suistimal acentanin Sigorta Primlerini K
EMNİYETİ SUİSTİMAL ACENTANIN SİGORTA PRİMLERİNİ KENDİ MENFAATİNE KULLANMASI Sigorta acentası olan sanığın, müşterilerden tahsil ettiği primleri yasal zorunluluğa rağmen, sigorta şirketine inti....
9/19/2004
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Ispat Yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK
ŞİKAYET SÜR
Gerçeğe Aykiri Mal Beyaninda Bulunmak şikayet Sür
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ŞİKAYET SÜRESİ Üç aylık yasal şikayet süresi; alacaklı vekilinin, borçlu şirketin mal bildirimi dilekçesinde göstermediği aktif mal varlığı bulunduğunu öğ....
9/19/2004
HAKARET
CUMHURİYET SAVCISININ DURUŞMAYA KATILMASI
Hakaret cumhuriyet Savcisinin Duruşmaya Katilmasi
HAKARET CUMHURİYET SAVCISININ DURUŞMAYA KATILMASI HUKUKA UYGUNLUK YA DA HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ 1- C. Savcılarının duruşmalara katılmaları halinde yargılamanın CMUK.nun 347. maddesinde öngörül....
9/19/2004
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
SUÇ KASTININ BELİRLENM
Hakki Olmayan Yere Tecavüz suç Kastinin Belirlenm
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından taşeron şirkete teslim edilen yer ile elatılan yerin aynı yer olup olmadığı ve sanığın taşeron şirket....
9/19/2004
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK Tutanakta, yakalandığı anda sanığın emvale ait nakliye ve faturasının olmadığını söylediği yazıldığına göre imzacı tanıklardan, ilgili belgelerin ibraz edilip edilmedi....
9/19/2004
KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI
MANEVİ TAZMİNAT
Kişilik Değerlerine Saldiri manevi Tazminat
KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI MANEVİ TAZMİNAT Liman inşaatı nedeniyle çevreye verilen zarar için gerçek kişiler tarafından inşaat şirketi aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasında, genel....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 15461
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0