Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. Dava konusu mazotun uzman bilirk....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SAHTE FATURA DÜ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sahte Fatura Dü
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SAHTE FATURA DÜZENLEMEK GÖREVLİ MAHKEME 213 sayılı yasanın, 4108 sayılı yasa ile değişik 358. maddesi hükmüne göre davaya bakmak, Ağır Ceza Mahkemesinin göre....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
GÖREV
TARHİYAT ÖNCES
213 Sayili Yasaya Aykirilik görev tarhiyat Önces
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK GÖREV TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN USULSÜZLÜĞÜ Satın almanın, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde faturayı düzenleyip verenle gerçek bir alım-....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA BASMAK
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Basmak
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA BASMAK GÖREV Sahte fatura basmak suçunun 4369 sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişik, 213 sayılı Yasanın 359/b-2 madde kapsamına alınarak kesintisiz ol....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ
466 Sayili Kanuna Göre Tazminat İstemi
466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ 466 sayılı Yasanın 2. maddesine göre tazminat isteminin, davacının ikametgahında bulunan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılması gerekir. İlgili Madde....
9/19/2004
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA
İ
4771 Sayili Kanun Karşisinda Yapilacak Uygulama i
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLERDE ACELE İTİRAZ VE MERCİİ Hükümlünün 4771 sayılı Kanun nedeniyle cefasının TCK.nın 2/2 maddesince indirilmesine ilişkin ta....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÖREV
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş görev
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÖREV Görev meselesi kamu düzenine taalluk etmekle, sanık hakkındaki delillerin taktiri ve değerlendirmesinin de diğer sanıklara teb'an ağır ceza mahkemesini....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI
YÖNETİMİN DENETİ
Açik Cezaevlerine Ayrilma Karari yönetimin Deneti
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI YÖNETİMİN DENETİMİ "Açık cezaevine ayrılma hakkı" cezaevi yönetim kurulu Başkanlığı'nca belirlenen hükümlünün bu hakkını Adalet Bakanlığı 'nın vermeme hakkı yok....
9/19/2004
ADALET MÜFETTİŞİ ATAMA KARARI
Adalet Müfettişi Atama Karari
Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2005/7472 1 — Adalet Müfettişliğine, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (34501) Seyit Ali KARATOM....
9/15/2005
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİ
Ağir Ceza Mahkemesi Başkaninin Davadan Çekilmesi
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİ BAŞKA BİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLENDİRİLMESİ Ağır ceza mahkemesinin birden fazla daireden oluştuğu bir yargı çevresinde, bir ağır....
9/19/2004
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLME
Bir Fiille Kanunun Muhtelif Ahkaminin İhlal Edilme
BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLMESİ Dava konusu yazının yer aldığı derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan sanığa, daha ağır cezayı öngören ve yazı işleri müdürüne verilmesi....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA
Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA 3713sayılı Kanunun 8/1. maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza, ağır hapis cezasıdır ve aynı maddedeki ağır para cezası misli artırmaya tabi değ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK SUÇU
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik Suçu görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK SUÇU GÖREVLİ MAHKEME Bir başka kişiye babası tarafından kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası aracılığı ile gönderilen parayı, sahte hüviyet göstermek suretiyle alan sanığın eylemi,....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın; boşandığı eşinin ölümü üzerine, daha önceki tarihli olarak düzenlettiği sahte "talimat mektubu"nu bankaya ibraz ederek, müşterek hesaptan para çekmesi eyleminin, banka a....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın; ferdi kredi taahhütnamesinde, izin ve onay olmadığı halde, müştekiyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil gösterip yerine de imza atarak bankadan kredi alma eyleminin, TC....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK GÖREVLİ MAHKEME Kredi kurumundan temin edilen tüketici kredisi sözleşmesini, müdahilin işyerine ibraz etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia olunmasına göre, bu ....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
OYUN BEDELLERİNİN MAL EDİNİLME
Emniyeti Suistimal oyun Bedellerinin Mal Edinilme
EMNİYETİ SUİSTİMAL OYUN BEDELLERİNİN MAL EDİNİLMESİ ZİMMET GÖREV Sayısal loto bayiliği yapan sanığın, oyun bedellerini müdahil Milli piyango idaresi hesabına yatırmayarak mal edindiği iddia ....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
ZİMMET
GÖREV
Emniyeti Suistimal zimmet görev
EMNİYETİ SUİSTİMAL ZİMMET GÖREV Mal müdürlüğünde milli emlak şefi olarak görev yapan sanığın, bankadan teslim aldığı kamulaştırma bedelini, idarenin hesabına yatırmayarak mal edinmesi fiilinin....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
ZİMMET
GÖREV
Emniyeti Suistimal zimmet görev
EMNİYETİ SUİSTİMAL ZİMMET GÖREV Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve üyesi olan sanıkların, İl Tarım Müdürlüğünce kooperatife tahsis ve teslim edilen damızlık Boğayı satarak bedelini mal e....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
İRTİKAP SUÇU
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu irtikap Suçu
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İRTİKAP SUÇU GÖREVLİ MAHKEME 1-Sosyal Sigortalar Kurumu Nevşehir Hastahanesinde kadın doğum uzmanı olan sanığın yapması gereken ameliyatları kendisine par....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
AVUKATIN GÖZALTIN
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma avukatin Gözaltin
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA AVUKATIN GÖZALTINA ALINMASI 1- Avukatlık niteliğini söylemesine karşın yakınanın Karakolun gözaltı kesiminde tutulup tutulmadığı; gözaltına alınmışsa ağır cezal....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA
SORUŞTURMA İZNİ KARARININ TEBLİĞİ
Görevi Savsama soruşturma İzni Kararinin Tebliği
GÖREVİ SAVSAMA SORUŞTURMA İZNİ KARARININ TEBLİĞİ YASA YOLU GÖREVLİ MAHKEME 1)a-soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın sanığa bildirilip yasa yoluna başvurma hakkı tanınmaması 4483 sayılı ....
9/19/2004
HAKİMİN REDDİ
Hakimin Reddi
HAKİMİN REDDİ Hakimin reddi istemi konusunda merciince bir inceleme yapılarak karar verilmelidir. CMUK.nun 26/2. maddesi; "red olunan hakim, red talebinin haklı olduğunu tastik ederse, red ha....
9/19/2004
HIRSIZLIK
ÇALINAN KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK
Hirsizlik çalinan Kredi Kartiyla Alişveriş Yapmak
HIRSIZLIK ÇALINAN KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK GÖREV Hükmü temyiz etmeyen sanığın çaldığı banka kredi kartıyla alışveriş yapma eyleminin,TCK.nun 504/3. maddesinde öngörülen suçu oluşturup o....
9/19/2004
HIRSIZLIK
SİLAHLI YAĞMAYA EKSİK KALKIŞMA
GÖREVLİ
Hirsizlik silahli Yağmaya Eksik Kalkişma görevli
HIRSIZLIK SİLAHLI YAĞMAYA EKSİK KALKIŞMA GÖREVLİ MAHKEMEHırsızlık suçunun işlenmesi sırasında olay yerine gelen kolluğa, sanık NG.nin, kaçıp kurtulmak amacıyla, tabanca ile ateş ettiğinin anlaşı....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45204
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0