Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ADLİ TATİLDE G
2313 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş adli Tatilde G
2313 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK İŞLER 2313 sayılı yasanın 3005 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadığı düşünülmeden, yargılamanın 3005 sayılı kanun hükümlerine göre ....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TESCİLLİ ARAÇL
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tescilli Araçl
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili t....
9/19/2004
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİ
PA
2918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş suç Tarihi pa
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI 18.9.1991 günlü noter satış senedi ile satın aldığı otomobili, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/e maddesin....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu bıçağın, 6136 sayılı kanunda tanımlanan bıçaklardan hangisine uyduğu hususunun, Adli Tıp Kurumu'nca kesin olarak saptanması gerektiği düşünülmeksiz....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BOZUK TABANCA
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bozuk Tabanca
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BOZUK TABANCA Horoz mesnet yayının görevini tam olarak yerine getirmediği anlaşılan suça konu tabancanın, mesnet yayının takılmasının esaslı bir müdahaleyi mi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Kriminal Polis Laboratuarı raporunda, zapt etme tutanağında ve hazırlık aşamasındaki ekspertiz raporunda farklı nitelikte değerlendirilen bıçağın, Adli Tıp Kurum....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Eylem
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM Yasal koşulları yerine getirerek meşru kaynaktan silah satın alan, ancak 60 günlük sürede ruhsat almak üzere yetkili birime başvurmayarak suça konu silahı sadece ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH
6136 Sayili Yasa Kapsamindaki Silah
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAH Adli Tıp Kurumu raporunda fişek yatağı dahil 38 cm. namlu uzunluğunda olduğu açıklanan silahın, fişek yatağı hariç namlu uzunluğu ile toplam uzunluğu usulüne ....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADLİ GÖREVDEN ÇEKİNME SUÇU
DAVAYA KATILMA HAKKI
Adli Görevden Çekinme Suçu davaya Katilma Hakki
ADLİ GÖREVDEN ÇEKİNME SUÇU DAVAYA KATILMA HAKKI Adliye aleyhine işlenen bilirkişilik görevinden imtina etmek suçunda yasanın korumaya çalıştığı hukuki menfaat adli gerçeğin aydınlatılması olup,....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU
4616 SAYILI YASANIN
Adli Sicilden Silinme Koşulu 4616 Sayili Yasanin
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ Hükümlü, ilk suçu işlediğinde 15-18 yaş grubunda olduğundan Adli Sicil Yasasının 8/c maddesi uyarınca hak ederek salıverme gününd....
9/19/2004
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ
Adli Tip Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu (görevleri
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ) IRZA TASADDİ FAZLA CEZA TAYİNİ Adli Tıp Kanunu'na göre; "cezaya ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepleri ile hukuki ehliyetin t....
9/19/2004
Adliye çalışanları ücret eyleminde
Adliye Çalışanları Ücret Eyleminde
Kartal ve Pendik Adliyeleri'nde çalışan memurlardan oluşan bir grup, "hakim ve savcılara sağlanan ücret iyileştirmelerinin kendilerine de uygulanmasını" istedi. Kartal Adliyesi önünde toplanan K....
2/10/2006
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
Alikoymak Ve Irza Geçmek ceza Davasi Sirasinda Ma
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK
DOK
Ameliyat Sirasinda Taksirle Ölüme Neden Olmak dok
AMELİYAT SIRASINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK DOKTOR VE TEKNİSYEN SANIKLARIN SORUMLULUĞU Ameliyat sırasında biten oksijen tüpünü teknisyen sanıkların değiştittirdikleri yetkisiz hizmetlinin, y....
9/19/2004
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME
OLUMSUZ GÖREV UYUŞM
Askeri Mahkeme - Adli Mahkeme olumsuz Görev Uyuşm
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI GÖREVSİZLİK KARARININ SANIĞA TEBLİĞİ Askeri mahkemenin görevsizlik kararından sonra, görevsizlik kararı vererek olumsuz görev uyuşmazlı....
9/19/2004
ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK
YARGILAMA GİDE
Askeri Yasak Bölgede Balik Avlamak yargilama Gide
ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK YARGILAMA GİDERİBirinci derece askeri yasak bölgede balık avlayan sanıkların Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kararında belirtildiği gibi, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanun....
9/19/2004
BIÇAKLA YARALAMA SUÇU
HEDEF ALINAN VÜCUT BÖLGESİ,
Biçakla Yaralama Suçu hedef Alinan Vücut Bölgesi,
BIÇAKLA YARALAMA SUÇU HEDEF ALINAN VÜCUT BÖLGESİ, YARANIN DURUMU TCY.NIN 29. MADDESİNİN UYGULANMA BİÇİMİ ERTELEME ENGELİ 1- Hedef alınan vücut bölgesi, meydana getirdiği yaranın ağırlığı ve r....
9/19/2004
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI
CUMHURİYET SAVCISININ İ
Bölgesel Adli Sicil Kaydi cumhuriyet Savcisinin İ
BÖLGESEL ADLİ SİCİL KAYDI CUMHURİYET SAVCISININ İMZASI Genel müdürlük adına O yer Cumhuriyet savcılığı nezdindeki Adli Sicil Şube Müdürü şefi ya da memurunca imzalanarak verilen bölgesel Adli ....
9/19/2004
CEBRİ İRTİKAP
Cebri İrtikap
CEBRİ İRTİKAP Polis memuru olan sanıkların, memuriyet görevlerini kötüye kullanmak suretiyle müştekiyi para vermeye icbar etmeleri ve ondan sonra muhtelif kereler müştekinin bürosuna gidip para....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüler
Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara il....
8/5/2010
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ
Dokuz Yaşindaki Mağdurun Irzina Tecavüz
DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu'nun dosyada bulunan raporunda; on iki yaşını doldurmamış çocukların tecavüz olayının ahlaki redaetini idrak edeme....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
ZİMMET
HIRSIZLIK
Emniyeti Suistimal zimmet hirsizlik
EMNİYETİ SUİSTİMAL ZİMMET HIRSIZLIK Suça konu havale bedellerinin adliye mubaşiri olan sanığa hangi sıfatla verildiği hususu posta idaresinden araştırılarak, eylemin zimmet veya hırsızlık su....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 30596
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0