Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEBLİGAT
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tebligat
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebliga....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEBLİGAT
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tebligat
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEBLİGAT Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebliga....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İLANEN TEBLİGATIN KO
3167 Sayili Yasaya Aykirilik ilanen Tebligatin Ko
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İLANEN TEBLİGATIN KOŞULLARI CEZA ARTIRIMINDA ÜST SINIR Sanığın adresinin meçhul olduğunun kabulüne imkan bulunmayan durumlarda, duruşma bildirimi ve ön ödeme ihtar....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (SUÇUN MANEVİ U
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (suçun Manevi U
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (SUÇUN MANEVİ UNSURU) İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ Köydeki evinde bulundurma ruhsatlı silahını nakil belgesi almaksızın ve adres değişikliğini bildirerek ruhsatname....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği
AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Davacı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi Var ise Davalı : Ad ve Soyadı -....
4/11/2011
BASIN KANUNUNA MUHALEFET
Basin Kanununa Muhalefet
BASIN KANUNUNA MUHALEFET Y.......... dergisinin sorumlu müdürü olan sanığın, derginin idarehane adresindeki değişikliği 5680 sayılı yasanın 10. maddesinde öngörülen süre içerisinde, aynı yasanın....
9/19/2004
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
Boşanma Kararının Tanınma ve Tenfizi Dilekçesi Örneği
Boşanma Kararının Tanınma Ve Tenfizi Dilekçesi Örneği
AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : Ad, Soyadı, TC Kimlik ile adresi VEKİLİ : Varsa vekilin ad ve soyadı ile adresi DAVALI : Ad, Soyadı, TC....
4/11/2011
DOLANDIRICILIK
SAHTECİLİK
Dolandiricilik sahtecilik
DOLANDIRICILIK SAHTECİLİKHakkında hüküm kesinleşen diğer sanık ile birlikte hareket ederek bu sanığın devraldığı spor mağazasına karşılık verilen ve düzenleme tarihi bulunmayan bonoyu, başka bir ....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
TESELSÜL
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykirilik teselsül
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK TESELSÜL 1- Üretici olmayıp satıcı olan sanığın kolonyanın terkibinde bulunan metil-alkolden sorumlu tutulması doğru değildir. Ancak, etiketinde tarihi, (ay....
9/19/2004
İŞ BANKASI'NDAN SAHTECİLİK UYARISI
İş Bankasi'ndan Sahtecilik Uyarisi
İŞ BANKASI'NDAN SAHTECİLİK UYARISI Türkiye İş Bankası müşterilerinden, Banka'nın isminin kullanıldığı dolandırıcılık amaçlı e-maillere dikkat etmelerini istedi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlü....
9/27/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
Kredi kartı borcuna 18 ay taksit
Kredi Kartı Borcuna 18 Ay Taksit
Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kred....
2/24/2006
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
Mal Beyaninda Bulunmamak
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK Borçlu -sanığın süresinde verdiği mal beyanı dilekçesinde adresini verdiği dükkanında borcu karşılayacak malları olduğunu bildirmesi ve daha sonra yapılan hacizde bildi....
9/19/2004
NEMA 4. TAKSİT ÖDEMELERİ ARALIKTA
Nema 4. Taksit Ödemeleri Aralikta
Ziraat Bankası, Aralık ayında ödenmesi beklenen 4. taksit nema ödemeleriyle ilgili kurum ve işyeri toplu başvurularını, 17 Kasım 2004 tarihinden itibaren almaya başlayacak. Ziraat Bankası'ndan yap....
11/11/2004
RESMİ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Yazişma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlandı Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yü....
12/26/2004
SANIĞA TEBLİGAT
Saniğa Tebligat
SANIĞA TEBLİGAT Talimatla ifadesi alınan sanığın bilinen en son adresi bu adrestir. Ek savunma için tebligatın da bu talimatla ifadesinin alındığı adrese yapılması gerekir. İlgili Maddeler....
9/19/2004
SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
Satmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak
SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAKSanık Ercan savunması ve bu savunmayı doğrulayan diğer sanık Gülbahar'ın anlatımları karşısında sanıkların kardeşi Ahmet'in adresinin tespit edilerek ifades....
9/19/2004
SON KREDİ KARTI YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK ?
Son Kredi Karti Yasasindan Kimler Faydalanacak ?
Yasadan yararlanacak olanlara, 60 gün içerisinde başvurularını yapmaları koşulu getirilirken, başvurular PTT yoluyla 'iadeli taahhütlü' veya noterden gönderilecek 'ihtarname' aracılığıyla yapıla....
3/3/2006
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Dilekçesi
Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Dilekçesi
...AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : Ad ve Soyadı ile Adresi VEKİLİ : DAVALI : Ad ve Soyadı ile Adresi DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması se....
4/11/2011
TOPLU KAÇAKÇILIK
EKSİK İNCELEME
Toplu Kaçakçilik eksik İnceleme
TOPLU KAÇAKÇILIK EKSİK İNCELEME Sanıkların, ithalatçı firmadan (S.D.)- Van adresine teslim edilmek üzere düzenlenmiş sevk irsaliyesi kapsamında aldıkları Solvent ve Toluen maddesini, Sanık Kem....
9/19/2004
Web site oluşturma sırasında dikkat edilecekler
Web Site Oluşturma Sırasında Dikkat Edilecekler
WEB SİTELERİNİN YARATILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ NOKTALAR Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mart 2003 Web sitelerinin yaratılması sürecinde web sitesi sahiplerinin dikkat etmesi g....
4/5/2011
Yakalama gözaltına alma ifade ve ifade alma yönetmeliği
Yakalama Gözaltına Alma Ifade Ve Ifade Alma Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/10/1998 , No: 23480 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ....
3/29/2011
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
Yakalama, Gözaltina Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevin....
5/5/2005
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 48604
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0