Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA
BAŞVURU SÜRESİ
4616 Sayili Yasadan Faydalanma başvuru Süresi
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA BAŞVURU SÜRESİ Hükümlünün 4616 sayılı yasadan yararlanma isteminin Yasanın 1/9 maddesinin öngördüğü bir aylık süre dolduğundan sözedilerek reddedilmesi;anılan mad....
9/19/2004
466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT
466 Sayili Yasa Gereğince Tazminat
466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT Devletin, zamanaşımına uğrayan dava nedeniyle sanığın beraat etme olanağı ortadan kaldırıldığından tazminat vermesi gerekir. Ayrıca, dava ortadan kaldırılırke....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
ERTELİ CEZANIN ÇE
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem erteli Cezanin Çe
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ERTELİ CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ Hükümden sonra yürürlüğe giren 4616 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ve Anayasa Mahkemesinin anılan yasanın 1. maddesinin 5. bendi....
9/19/2004
657'NİN İNTİBAK MADDESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
657'nin İntibak Maddesi Yeniden Yürürlüğe Girdi
5234 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere Anayasa mahkemesi, 657 sayıl....
9/21/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAFA KALDIRILDI
Anayasa Değişikliği Rafa Kaldirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), tartışmalara yol açan Anayasa değişiklik paketini rafa kaldırma kararı aldı. Paket, yeni yasama döneminde gündeme getirilmeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs....
9/20/2005
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK
ALEY
Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkişmak aley
ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK ALEYHE BOZMA ÜZERİNE SAVUNMA SAPTAMI VİDEO BANTLARIN ZORALIMI 1- Sanıkların cuma namazını kıldıkları bazı camilerde çıkıp büyük bir topluluk halin....
9/19/2004
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS
KARAR
Anayasayi İlgaya Teşebbüs karar
ANAYASAYI İLGAYA TEŞEBBÜS KARAR1-Gerekçeli karar; sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. Sorun bölümünde somut olay, suçun işlenmesindeki özellikler ve işleniş şekli açıklanmalı, gerekçe k....
9/19/2004
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ
CEZANIN ARTIRILMASI
GER
Aşaği Hadden Ceza Tayini cezanin Artirilmasi ger
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ CEZANIN ARTIRILMASI GEREKÇE TCK.nun 29. maddesi hükmüne aykırı olarak sanık hakkında aşağı hadden olsa dahi gerekçe gösterilmeden TCK.nun 493/2. maddesinin uygulanmas....
9/19/2004
AYNI KASITLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRME SUÇU
ÖLÜM CEZASI
Ayni Kasitla İki Kişiyi Öldürme Suçu ölüm Cezasi
AYNI KASITLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRME SUÇU ÖLÜM CEZASI UYGULAMASI TİNSEL ÖDENCE 1- a) Adam öldürme suçlarından hüküm giyen sanık Atıf’ın TCY'nın 38. maddesi uyarınca katılanların tinsel ödencelerind....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI
Belediye İşçilerinin Memur Sayilmamasi
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI Belediyelerde işçi statüsünde çalışan ve müstahdem (hizmetli) sayılan kimselerin, görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde, 19....
9/19/2004
CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMAYAN SANIĞIN SORGUYA ÇEKİL
Cezai Sorumluluğu Bulunmayan Saniğin Sorguya Çekil
CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMAYAN SANIĞIN SORGUYA ÇEKİLMESİ KİŞİSEL HAK İSTEMİ 1- Akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanığın, Anayasanın 36. Ceza Yargılama yasasının 135 ve 136. madd....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK
TELEFON MUKALE
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak telefon Mukale
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK TELEFON MUKALEMATI MAHREMİYETİNİ İHLAL Sanık (N)'nin danışmanlık bürosu kurup beraber çalıştıkları diğer sanıklarla birlikte; kendilerine müracaat eden kişile....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI ÇETE OLUŞTURMAK
HAKKIN
Cürüm İşlemek İçin Silahli Çete Oluşturmak hakkin
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI ÇETE OLUŞTURMAK HAKKINDA TEVKİF VE YAKALAMA MÜZEKKERESİ BULUNAN KİŞİLERİ YETKİLİ MERCİLERE HABER VERMEMEK Emniyet teşkilatında görevli olup haklarında kamu davası açı....
9/19/2004
ÇEK SÖZLEŞMESİ(ANLAŞMASI)
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE
Çek Sözleşmesi(anlaşmasi) karşiliksiz Çek Keşide
ÇEK SÖZLEŞMESİ(ANLAŞMASI) KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK OBJEKTİF SORUMLULUK ESASINA DAYANAN BİR SUÇ OLDUĞUNAN ANAYASANIN 38. MADDESİYLE ÇELİŞİR YENİ BİR YASAL DÜZENLEME İLE HUKUKİ DURUMLARIN DEĞERLEN....
9/19/2004
ÇEVİRMEN ÜCRETİ
YARGILAMA GİDERİ
Çevirmen Ücreti yargilama Gideri
ÇEVİRMEN ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ Anayasa'nın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesine aykırı olarak çevirmen için taktir olunan ücretin "yargılama giderine" eklenerek ....
9/19/2004
DERECE VE DİSİPLİN AFFI YILBAŞINDAN SONRA
Derece Ve Disiplin Affi Yilbaşindan Sonra
30.09.2004 tarihinde sonuçlanan Toplu Görüşme sürecinde, anlaşmaya varılan Mutabakat Metnini 2 bölümde değerlendirmek gerekir. 1.bölüm ilk 3 maddeden oluşmakta ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikal....
12/26/2004
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI
KAMU SEND
Devlet Memurlarinin Sendika Kurma Hakki kamu Send
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI KAMU SENDİKALARI YÖNETİCİLERİNİN KAPALI SALON TOPLANTISI YAPMASI Türkiye’nin taraf olduğu "Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin"....
9/19/2004
DEVLETİN HAKİMİYETİ ALDINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KIS
Devletin Hakimiyeti Aldindaki Topraklardan Bir Kis
DEVLETİN HAKİMİYETİ ALDINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRIP AYRI BİR KURMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAK DEVLETE KARŞI SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait topraklardan bir....
9/19/2004
ERKEĞİN ZİNASI
Erkeğin Zinasi
ERKEĞİN ZİNASI TCK.nun 441. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 23.9.1996 gün ve 1996/15 E. ve 1996/34 K. sayı ile Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırı olduğundan bahisle iptal etmesi ve oluşacak boş....
9/19/2004
ERTELEME KARARININ GEREKÇESİ
Erteleme Kararinin Gerekçesi
ERTELEME KARARININ GEREKÇESİ Erteleme, doğrudan doğruya cezanın sanığın kişiliğine uydurulmasını öngören yargısal bir şahsileştirme işlemidir. Ertelemede gösterilecek gerekçe, sanığın kişiliği ....
9/19/2004
ERTELEME
GEREKÇE
Erteleme gerekçe
ERTELEME GEREKÇE Cezanın ertelenmeme nedenini gösterir gerekçe; yasal ve yeterli, akla, hukuka ve dosya içerisindeki bilgi ve belgelere uygun olmalıdır. Yasal, yeterli ve geçerli olmayan gerek....
9/19/2004
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU
SÖZLEŞM
Gerçeğe Aykiri Mal Beyaninda Bulunma Suçu sözleşm
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma; kusur sorumluluğuna dayanır. Bun....
9/19/2004
GEREKÇENİN YETERSİZ OLMASI
Gerekçenin Yetersiz Olmasi
GEREKÇENİN YETERSİZ OLMASI Sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hakkında, 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken Yerel Mahkemece göst....
9/19/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
ULUSLARARASI
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu uluslararasi
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELİERİN BAĞLAYICILIĞI 1-Anayasa'nın 90. maddesine göre ve iç hukukumuz yönünden bağlayıcılık kazanan uluslararası sözleşmelere uygun ya....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI GEREKÇE Suç ve cezalar ancak yasayla düzenlenebilir, değiştirilebilir. KİT personelinin bazı hallerde memur gibi cezalandı....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 29005
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0