Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEMEL CEZANIN
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş temel Cezanin
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEMEL CEZANIN TAYİNİ VEKALET ÜCRETİ Suça konu çek adedi ve bedellerinin fahiş olması durumunda temel ceza alt sınırdan tayin edilmelidir. Katılma istemi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (menfaat Çatişm
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞMASI) Karşılıklı olarak birbirlerine silah çekip, ateş etmek suçundan yargılanan sanıkların, menfaat çatışması halinde bulundukları gözetilmeksi....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
Adliye çalışanları ücret eyleminde
Adliye Çalışanları Ücret Eyleminde
Kartal ve Pendik Adliyeleri'nde çalışan memurlardan oluşan bir grup, "hakim ve savcılara sağlanan ücret iyileştirmelerinin kendilerine de uygulanmasını" istedi. Kartal Adliyesi önünde toplanan K....
2/10/2006
ALEMDAROĞLU 1 MİLYAR TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Alemdaroğlu 1 Milyar Tl Para Cezasina Çarptirildi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ALEMDAROĞLU, YARGILANDIĞI DAVADA 1 MİLYAR TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI. İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüs....
9/21/2004
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA VE
Avukat Saniğin Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Ve
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA VE GÖREVİ SAVSAMA SUÇLARI Avukat olan sanığın, "feragate yetkili olmadığı" halde davadan feragat ederek "görevde yetkiyi kötüye kullanma"; saptama....
9/19/2004
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI
Avukat Saniğin Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmasi
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI Avukat olan sanığın, vekiledeni katılan tarafından borçlu kişiden tahsil etmesi için kendisine verilen iki adet bonoyu, karşı tarafın takas def'i....
9/19/2004
AVUKATA HAKARET
MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE
İLETİŞ
Avukata Hakaret mahkemeye Verilen Dilekçe iletiş
AVUKATA HAKARET MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE İLETİŞİM ÖGESİ Sanığın, Sulh Hukuk Hakimliğine verdiği dilekçe içeriğinden, katılan avukata yokluğunda sövdüğü ve "iletişim" ögesinin gerçekleştiği o....
9/19/2004
AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİ
Avukatin Vekillikten Çekilmesi
AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİ Vekillikten çekilen avukatın vekillik görevi, bu hususun müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün süreyle devam edeceğinden, sanıklar vekilinin son duruşmadan bir gü....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR
ORMANDAN SÜSTÜS
Dava Açilan Sanik Hakkinda Karar ormandan Süstüs
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR ORMANDAN SÜSTÜS YADA ÇALI KESMEK 1- Kamu davası açılan sanık hakkında bir karar verilmesi: 2- Savunmaya göre, en az imzacı bir tanığın yer göstermesi ile emv....
9/19/2004
DEVRİK AĞACI KESMEK
SUÇA KALKIŞMAK
KÜÇÜK SANIĞIN
Devrik Ağaci Kesmek suça Kalkişmak küçük Saniğin
DEVRİK AĞACI KESMEK SUÇA KALKIŞMAK KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ ERTELENMESİ SATIŞ BEDELİ NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETİ 1- Devrikten kesmek suretiyle emval üzerinde biçim değiştirici işlemde bulunan san....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİ
Emniyeti Suistimal sözleşmeli Avukatin Gideri İçi
EMNİYETİ SUİSTİMAL SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİN ALDIĞI AVANSLARI MAL EDİNMESİ Bankanın sözleşmeli avukatı olan sanığın, bankadan icra takip giderleri için teslim aldığı avansları, hayali bel....
9/19/2004
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Ispat Yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
FİİLE MUKAVEMET EDEMEYECEK KÜÇÜĞÜN ZORLA IRZINA GE
Fiile Mukavemet Edemeyecek Küçüğün Zorla Irzina Ge
FİİLE MUKAVEMET EDEMEYECEK KÜÇÜĞÜN ZORLA IRZINA GEÇMEK AVUKATLIK ÜCRETİ Olay tarihinde onbir yaşını bitirmeyen mağdurun maruz kaldığı ırza geçme eyleminin, ahlaki kötülüğünü müdrik ve olaya ru....
9/19/2004
FİİLİ LİVATA SUÇU
SAVUNUCU TAYİNİNDE YARAR ÇEKİŞM
Fiili Livata Suçu savunucu Tayininde Yarar Çekişm
FİİLİ LİVATA SUÇU SAVUNUCU TAYİNİNDE YARAR ÇEKİŞMESİ Birbirlerine karşı fiili livata suçunu işledikleri savıyla haklarında dava açılan -aralarında yarar çekişmesi bulunan- her üç sanığa bir av....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
AVUKATIN GÖZALTIN
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma avukatin Gözaltin
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA AVUKATIN GÖZALTINA ALINMASI 1- Avukatlık niteliğini söylemesine karşın yakınanın Karakolun gözaltı kesiminde tutulup tutulmadığı; gözaltına alınmışsa ağır cezal....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
GÖREVİ SAVSAMAK
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak görevi Savsamak
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK GÖREVİ SAVSAMAK MESLEK NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK 1- a) Vekil eden yakınanın senede bağlı alacaklarının tahsili konusunda hiçbir işlem yapmayan avukat ....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU
POSTA MEMURLARININ KAPALI ZAR
Görevi Savsama Suçu posta Memurlarinin Kapali Zar
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU POSTA MEMURLARININ KAPALI ZARFI AÇMASI 1-Kensine teslim olan mektubu açıp içindekileri alan "posta görevlisi" sanığın eylemi, zarftakilerin sanığın suçunu ortaya çıkarmak a....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
Görevi Savsama görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma
GÖREVİ SAVSAMA GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA Görevi Savsama suçu, bir görevin yapılmaması yada gecikme ile yapılması; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ise görevin yasal düzenlemelere ayk....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURA HAKARET
GÖREVLİ KURULA HAKARET
Görevli Memura Hakaret görevli Kurula Hakaret
GÖREVLİ MEMURA HAKARET GÖREVLİ KURULA HAKARET Sanığın keşif sırasında yargıç ile avukata sövdüğü savıyla "kurula sövmeden dava açılan" olayda; a- Keşifte, yargıçla birlikte olan tutanak yazm....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK
GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK
STA
Görevli Memura Sövmek görevli Avukata Sövmek sta
GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK STAJYER AVUKAT1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 4667 sayılı yasayla değişik 36. maddesi uyarınca yanında staj yaptığı avukatın onayıyla aynı yasanın 5....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
GÖ
Görevli Memuru Tehdit görevliye Etkin Direnme gö
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT GÖREVLİYE ETKİN DİRENME GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK Avukatlık Yasası'nın 57. maddesi uyarınca görev sırasında avukatlara karşı işlenen suçlarda avukatların memur sayılması, ay....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVME
AVUKATIN GÖREVİNDEN DOLAYI TEHDİT
Görevliye Sövme avukatin Görevinden Dolayi Tehdit
GÖREVLİYE SÖVME AVUKATIN GÖREVİNDEN DOLAYI TEHDİT EDİLMESİ DURUŞMA TUTANAKLARININ İMZALANMAMASI 1- Savunmayı içeren duruşma tutanağının yazman, hüküm oturumunu belgeleyen tutanağın yargıçça im....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT
KİŞİSEL İLİŞKİ
KENDİLİĞİN
Görevliye Sövme-tehdit kişisel İlişki kendiliğin
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT KİŞİSEL İLİŞKİ KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA TEKERRÜR 1- Eylem, avukatlık ücretinin ödenmemesinden ötürü başlatılan icra takibine dayalı "kişisel" alacak-borç ilişkisi nedeniy....
9/19/2004
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT
Haksiz Olarak Tutuklu Kalinan Günler İçin Tazminat
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT 1- Düzenli geliri ve işi olmadığı anlaşılan davacının, maddi tazminat hesabının asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği, 2- Maddi tazminatı....
9/19/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 15766
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0