Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TEMEL CEZANIN
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş temel Cezanin
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TEMEL CEZANIN TAYİNİ VEKALET ÜCRETİ Suça konu çek adedi ve bedellerinin fahiş olması durumunda temel ceza alt sınırdan tayin edilmelidir. Katılma istemi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞM
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (menfaat Çatişm
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (MENFAAT ÇATIŞMASI) Karşılıklı olarak birbirlerine silah çekip, ateş etmek suçundan yargılanan sanıkların, menfaat çatışması halinde bulundukları gözetilmeksi....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR
ORMANDAN SÜSTÜS
Dava Açilan Sanik Hakkinda Karar ormandan Süstüs
DAVA AÇILAN SANIK HAKKINDA KARAR ORMANDAN SÜSTÜS YADA ÇALI KESMEK 1- Kamu davası açılan sanık hakkında bir karar verilmesi: 2- Savunmaya göre, en az imzacı bir tanığın yer göstermesi ile emv....
9/19/2004
DEVRİK AĞACI KESMEK
SUÇA KALKIŞMAK
KÜÇÜK SANIĞIN
Devrik Ağaci Kesmek suça Kalkişmak küçük Saniğin
DEVRİK AĞACI KESMEK SUÇA KALKIŞMAK KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ ERTELENMESİ SATIŞ BEDELİ NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETİ 1- Devrikten kesmek suretiyle emval üzerinde biçim değiştirici işlemde bulunan san....
9/19/2004
FİİLE MUKAVEMET EDEMEYECEK KÜÇÜĞÜN ZORLA IRZINA GE
Fiile Mukavemet Edemeyecek Küçüğün Zorla Irzina Ge
FİİLE MUKAVEMET EDEMEYECEK KÜÇÜĞÜN ZORLA IRZINA GEÇMEK AVUKATLIK ÜCRETİ Olay tarihinde onbir yaşını bitirmeyen mağdurun maruz kaldığı ırza geçme eyleminin, ahlaki kötülüğünü müdrik ve olaya ru....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
AVUKATIN GÖZALTIN
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma avukatin Gözaltin
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA AVUKATIN GÖZALTINA ALINMASI 1- Avukatlık niteliğini söylemesine karşın yakınanın Karakolun gözaltı kesiminde tutulup tutulmadığı; gözaltına alınmışsa ağır cezal....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU
POSTA MEMURLARININ KAPALI ZAR
Görevi Savsama Suçu posta Memurlarinin Kapali Zar
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU POSTA MEMURLARININ KAPALI ZARFI AÇMASI 1-Kensine teslim olan mektubu açıp içindekileri alan "posta görevlisi" sanığın eylemi, zarftakilerin sanığın suçunu ortaya çıkarmak a....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK
GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK
STA
Görevli Memura Sövmek görevli Avukata Sövmek sta
GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK STAJYER AVUKAT1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 4667 sayılı yasayla değişik 36. maddesi uyarınca yanında staj yaptığı avukatın onayıyla aynı yasanın 5....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
GÖ
Görevli Memuru Tehdit görevliye Etkin Direnme gö
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT GÖREVLİYE ETKİN DİRENME GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK Avukatlık Yasası'nın 57. maddesi uyarınca görev sırasında avukatlara karşı işlenen suçlarda avukatların memur sayılması, ay....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT
KİŞİSEL İLİŞKİ
KENDİLİĞİN
Görevliye Sövme-tehdit kişisel İlişki kendiliğin
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT KİŞİSEL İLİŞKİ KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA TEKERRÜR 1- Eylem, avukatlık ücretinin ödenmemesinden ötürü başlatılan icra takibine dayalı "kişisel" alacak-borç ilişkisi nedeniy....
9/19/2004
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT
Haksiz Olarak Tutuklu Kalinan Günler İçin Tazminat
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT 1- Düzenli geliri ve işi olmadığı anlaşılan davacının, maddi tazminat hesabının asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği, 2- Maddi tazminatı....
9/19/2004
İŞGAL VE FAYDALANMA
İşgal Ve Faydalanma
İŞGAL VE FAYDALANMA 1-Yönetimce çekilen tel örgünün dışında bulunan sanığın ev yaptığı yerin, orman sınırlamasından sonra sınırı belirlemek için çekilip çekilmediğinin yönetimden sorulması, hat....
9/19/2004
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası Sonucu Ölen Sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK
Kaçak Orman Emvali Taşimak
KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK 1- Dosya içeriğine göre, dosyadaki fatura ve sevk irsaliyesi asılları getirtilip, emvalin zincirleme olarak ithal menşeine kadar inilip ithali ve birbirine satış yapan....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA
FER'İ CEZANIN
Kasten Adam Öldürmeye Tam Kalkişma fer'i Cezanin
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA FER'İ CEZANIN BELİRLENMESİ AVUKATLIK ÜCRETİ 1-Mağdurun kafasına demir küreğin keskin kısmını şiddetle vurduğu darbe ile sol paryetalde kesi ve yaşamsal tehli....
9/19/2004
MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ
AVUKATLIK ÜCRETİ
TEMYİZ İ
Manevi Tazminat İsteği avukatlik Ücreti temyiz İ
MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ AVUKATLIK ÜCRETİ TEMYİZ İSTEMİ (ZİMNEN ŞAHSİ HAKKI KAPSAMASI) HUMK.nun 423. maddesi, "karşı tarafa yüklenmesi gereken ve yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine r....
9/19/2004
NİTELİKLİ ZİMMET
ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ
AVUKATLI
Nitelikli Zimmet zararin Tahsili İstemi avukatli
NİTELİKLİ ZİMMET ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ AVUKATLIK ÜCRETİ PTT memuru sanığın korumasındaki bir miktar parayı maledinmek kastıyla alıp diğer sanığa teslim ettiği halde anlaşma gereği diğer sanı....
9/19/2004
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EMVALİN ODUNA DOĞR
Orman Kanununa Aykiri Davraniş emvalin Oduna Doğr
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ EMVALİN ODUNA DOĞRANMASI ZORALINAN EMVALİN DEĞERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 1- Oduna doğranan emvalin bu işlem nedeniyle değerinde azalma olup olmadığı hususunda uzman ....
9/19/2004
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ORMANDA AĞAÇ KESME
Orman Kanununa Aykiri Davraniş ormanda Ağaç Kesme
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ORMANDA AĞAÇ KESME TAZMİNAT VEKİLLE TAKİP EDİLMEYEN DAVADA AVUKATLIK ÜCRETİ 1- Sanık tarafından kesildiği anlaşılan ağaçlar için belli formülle belirlenecek ağ....
9/19/2004
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK
ARACIN ZORALIMI
Orman Kanununa Aykirilik aracin Zoralimi
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ARACIN ZORALIMI Kaçak emval naklinde kullandığı pikabın kefaletle sanığa geri verilmesine göre, aracın halen kimin elinde olduğu araştırılarak OK.nun 108/son madde ge....
9/19/2004
ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ
ORMANDAN ÇALI TOPL
Orman Yasasina Aykiri Davraniş ormandan Çali Topl
ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ORMANDAN ÇALI TOPLAMAK GÖREVSİZLİK KARARI 1- Suç tutanağı içeriği ile savunma arasındaki tutmazlık nedeniyle yerinde, yöntemine uygun keşif yapılarak toplanan e....
9/19/2004
ORMANDAN TARLA AÇMA
İŞGAL VE FAYDALANMA
AĞAÇLAND
Ormandan Tarla Açma işgal Ve Faydalanma ağaçland
ORMANDAN TARLA AÇMA İŞGAL VE FAYDALANMA AĞAÇLANDIRMA GİDERİ 1-Suç konusu yer kesinleşmiş orman sınırında kaldığı ancak bir kısmının sanığa kiralandığı ama tamamı tel örgüye alındığından a) kir....
9/19/2004
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VEKALE
Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Yükümlülüğü vekale
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEKALET ÜCRETİ Sanığın cihazı 31.12.1994 tarihinde satın aldığı, mali hafızada değişiklik yapılması nedeniyle kullanımının gecikmesi karşısında, süre....
9/19/2004
SİLAHLA ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK
SİLAHLA YARALAMA
Silahla Adam Öldürmeye Kalkişmak silahla Yaralama
SİLAHLA ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK SİLAHLA YARALAMAK AVUKATLIK ÜCRETİ KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMAK 1- Etkili silahla, yakın mesafeden hedef olarak göğsüne yaptığı atışla mağduru omzundan vu....
9/19/2004
Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Dilekçesi
Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Dilekçesi
...AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : Ad ve Soyadı ile Adresi VEKİLİ : DAVALI : Ad ve Soyadı ile Adresi DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması se....
4/11/2011
TAAHHÜDÜ BOZMA
TAAHHÜT TUTANAĞININ NİTELİĞİ
Taahhüdü Bozma taahhüt Tutanağinin Niteliği
TAAHHÜDÜ BOZMA TAAHHÜT TUTANAĞININ NİTELİĞİ 1- Önceki taahhüdünü bozan borçlu-sanık hakkında yakınmada bulunduktan sonra aynı borç için yapılan yeni taahhüdü "yakınmadan vazgeçme istencini açı....
9/19/2004
UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKKINDAKİ YÖNERGE
Uzlaşmanin Uygulanmasi Hakkkindaki Yönerge
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE Birinci Bölüm Amaç, Kapsam Am....
4/1/2011
ÜCRET SÖZLEŞMESİ
Ücret Sözleşmesi
AVUKAT İLE MÜVEKKİLİ ARASINDA YAPILAN ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDAKİ HASIM TARAF YÖNÜNDEN BAĞLAYICI OLABİLMESİ İÇİN, ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN YARGILAMAYI SONA ERDİREN TARAF İŞLEMİNDEN ÖNCE YAP....
8/5/2010
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45279
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0