Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
KÜÇÜKLERİ ZORLA KAÇIRMAK
IRZA TASADDİ
SANIĞA MÜD
Küçükleri Zorla Kaçirmak irza Tasaddi saniğa Müd
KÜÇÜKLERİ ZORLA KAÇIRMAK IRZA TASADDİ SANIĞA MÜDAFİ TAYİN MERCİİ CMUK.nun değişik 140. maddesinin "Müdafiinin soruşturmanın ve yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin edileceği"ne dair ami....
9/19/2004
MÜDAFİİ ATANMASI
GÖREVİ İHMAL
Müdafii Atanmasi görevi İhmal
MÜDAFİİ ATANMASI GÖREVİ İHMAL CYUY.nın 138. maddesi uyarınca Baroca müdafii tayin edildikleri halde bağlı bulundukları Baronun aldığı karar uyarınca zorunlu müdafiilikten kaçınan sanıkların eyl....
9/19/2004
ONBEŞ-ONSEKİZ YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIKLARA MÜDAF
Onbeş-onsekiz Yaş Grubunda Bulunan Saniklara Müdaf
ONBEŞ-ONSEKİZ YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIKLARA MÜDAFİ TAYİNİ CMUK.nun 138. maddesine göre, 15-18 yaş grubunda bulunan sanıklara Baro'ca atanan zorunlu müdafi duruşmada hazır bulunmazsa, vakitsiz ....
9/19/2004
UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKKINDAKİ YÖNERGE
Uzlaşmanin Uygulanmasi Hakkkindaki Yönerge
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE Birinci Bölüm Amaç, Kapsam Am....
4/1/2011
Yakalama gözaltına alma ifade ve ifade alma yönetmeliği
Yakalama Gözaltına Alma Ifade Ve Ifade Alma Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/10/1998 , No: 23480 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ....
3/29/2011
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
Yakalama, Gözaltina Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevin....
5/5/2005
YARGIÇ, KAMU DÜZENİ VE KONFORMİZM
Yargiç, Kamu Düzeni Ve Konformizm
Adalet, yeryüzünde sadece mağdur psikolojisi olarak kaldığı sürece hayatı değiştirme potansiyeli yoktur. G İ R İ Ş Yargıç ile konformizm, b....
9/14/2005
YARGIDA AVUKAT ÜCRETİ KRİZE DÖNÜŞTÜ
Yargida Avukat Ücreti Krize Dönüştü
YENİ Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ile hukuk sistemine giren “mağdur durumdaki vatandaşların savunmalarının yapılması”na imkan tanıyan uygulama bir hafta sonra son buluyor. 15 Şubat itibariyle av....
2/6/2006
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 44505
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0