Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Sanıklar hakkında, dava konusu transit halıların ele geçen ve geçmeyenlerin tamamı nazara alınarak ceza tayin gözetilmeli; 2- Gümrük idaresi ile bilirkiş....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir. Dava konusu mazotun uzman bilirk....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın savunması ve mevcut bilirkişi raporu dikkate alınarak; Çay kur çay eksperlerinden oluşacak 3 kişilik bilirkişi heyetine sanıkta ele geçirilen çaylarda....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, kaçak eşyaları Kıbrıs'tan yolcu beraberi getirdiğini savunması karşısında, kaç kez Kıbrıs'a gittiği saptanmalı; yasada 750 DM veya eşiti döviz tutarı....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÜMRÜK MUAFİYE
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gümrük Muafiye
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÜMRÜK MUAFİYETİ GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI 1-Bir kısım sanıkların yurda son girişlerinde önce Kıbrıs’ tan eşya getirdiklerinin ispatl....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Bilirkişi inceleme tutanağının birinci sayfasının katip tarafından imzalanmaması yasaya aykırıdır. Sanığın yurt dışına çıkmak üzere geldiği hava limanında x....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
FATURANIN SAHTELİĞİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik faturanin Sahteliği
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK FATURANIN SAHTELİĞİ Faturaların gerçek alım- satıma dayalı olup olmadığının belirlenmesi yönünden, sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri araştırılıp....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTECİLİĞİN KANITLAN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahteciliğin Kanitlan
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI TEMSİL YETKİSİ Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirti....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BİLİRKİŞİ İNCE
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bilirkişi İnce
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ETÜKLÜK ESER CEZANIN EKSİK TAYİNİ Eserlerin tasnif ve tescile tabi olup olmadıklarının, müzelik veya etütlük durumda bulunup bulunmadı....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Eserler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak tasnif ve tescile tabi olup olmadıkları, müzelik veya etüdlük durumda bulunup bulunmadıklar....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAŞINMAZ KÜLTÜ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş taşinmaz Kültü
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TÜRBE Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun kararıyla koruma altına alınan ve tapusunda taşınmaz kültür varlığıdır şerhi bul....
9/19/2004
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA Y
2863 Sayili Kültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Y
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YASASINA AYKIRILIK HÖYÜK Suçun işlendiği yerin gerçek anlamda höyük olup olmadığı,üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinden seçil....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ESKİ MEZARLIK
BİLİR
2863 Sayili Yasaya Aykirilik eski Mezarlik bilir
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ESKİ MEZARLIK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Define aranan yerin Yasa kapsamında yer alan eski mezarlık olduğunun keşfen belirlenmesi halinde 2863 sayılı Yasanın 74. maddes....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞ
2863 Sayili Yasaya Aykirilik sivil Mimarlik Örneğ
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TAŞINMAZI YIKMAK Tapudaki mimarlık örneği olarak tesbit ve tescil edilmiş binanın, değişik açılardan çekilmiş resimlerinden, bilirkişi incele....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
TASNİF VE TESCİLE TA
2863 Sayili Yasaya Aykirilik tasnif Ve Tescile Ta
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK TASNİF VE TESCİLE TABİ ETNORAFİK KÜLTÜR VARLIĞI HABER VERME ZORUNLULUĞU 1)Sanığın evinde bulundurduğu kitabın hangi yönü ile tasnif ve tescile tabi etnografik kült....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İMZA AİDİYETİ HUSUSU
3167 Sayili Yasaya Aykirilik imza Aidiyeti Hususu
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İMZA AİDİYETİ HUSUSUNDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU İcra Tetkik mercii kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez ise de, dosyada bulunana imza aidiyeti hususundaki bi....
9/19/2004
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
3182 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Bankalar Kanununun 32. maddesi gereği, temerrüde düşen......alacağın idari ve kanuni takibe alınıp alınmadığı, idari takibe alınmış ise bu hus....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 Sayili Kanuna Aykirilik zimmet
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
551 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
551 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
551 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın doğum ve sabıka kaydır getirtildikten sonra hüküm kurulmalıdır. Suça konu marka 1992 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle firma adına tescil edilmiş o....
9/19/2004
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIK
556 Sayili Khk'ye Aykirilik
556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIKSanığın işyerindeki deposunda istif edilmiş halde suça konu giyim eşyalarının ele geçirilmiş ve sanık savunmasında ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle satışa arz etmedi....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hazırlık soruşturması sırasında kolluk görevlilerinin düzenlediği belge hukuksal ve teknik anlamda ekspertiz raporu niteliğinde değildir. Silahın sağlam ve at....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hazırlık soruşturmasında kolluk memurunun düzenlediği belge hukuksal ve teknik anlamda ekspertiz raporu niteliğinde değildir. Silah üzerinde yönteme uygun yem....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç konusu bıçağın, 6136 sayılı kanunda tanımlanan bıçaklardan hangisine uyduğu hususunun, Adli Tıp Kurumu'nca kesin olarak saptanması gerektiği düşünülmeksiz....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 29635
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0