Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2911 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEMOKRATİK TEPKİ
2911 Sayili Yasaya Aykirilik demokratik Tepki
2911 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEMOKRATİK TEPKİ Bazı cezaevi görevlilerinin sürgün edilmelerini protesto amacıyla basın açıklaması okuyan topluluğun suç oluşturmayan slogan söyleyip, anons üzeri....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
YARGI ÇEVRESİ DIŞIND
3167 Sayili Yasaya Aykirilik yargi Çevresi Dişind
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA TUTUKLULUK İSTİNABE YOLUYLA SORGU Sanığın, yargılandığı suçtan dolayı davanın görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresi dışında bir cezaevind....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI
YÖNETİMİN DENETİ
Açik Cezaevlerine Ayrilma Karari yönetimin Deneti
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI YÖNETİMİN DENETİMİ "Açık cezaevine ayrılma hakkı" cezaevi yönetim kurulu Başkanlığı'nca belirlenen hükümlünün bu hakkını Adalet Bakanlığı 'nın vermeme hakkı yok....
9/19/2004
BAŞKA YERDE TUTUKLU SANIĞIN SORGUSUNUN BİZZAT YAPI
Başka Yerde Tutuklu Saniğin Sorgusunun Bizzat Yapi
BAŞKA YERDE TUTUKLU SANIĞIN SORGUSUNUN BİZZAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU Yargılandığı suçtan tutuklu bulunan, görevli mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir cezaevinde başka eylemleri nedeniyle tutu....
9/19/2004
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
CEBRİ İRTİKAP SUÇU
Cebri İrtikap Suçu
CEBRİ İRTİKAP SUÇU Cezaevi Müdürü sanığın hükümlüde bulunan cep telefonu hakkında yasal işlem yapmamak karşılığında zorlama suretiyle para alması cebri irtikap suçunu oluşturur. İlgili Madd....
9/19/2004
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
CE
Cezaevinden Kaçmaya Kalkişma gönüllü Vazgeçme ce
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME CEZA EKLENMESİ 1- Sanıkların cezaevinden kaçmaya kalkışma eyleminde; a) Gönüllü vazgeçtikleri kabul edilirse TCK.nun 61/son madde kanalıyla 516....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN U
Cezalarin İnfazi 3713 Ve 4616 Sayili Kanunlarin U
CEZALARIN İNFAZI 3713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASI 3713 ve 4616 sayılı kanunların infazla ilgili hükümlerinin uygulanma alanına giren ceza mahkumiyetlerinin çektirilmesinde, TCK.nın 2/....
9/19/2004
CEZALARIN İNFAZI
HÜKÜMLÜLERİN CEZANIN ÖZEL İNDİRİ
Cezalarin İnfazi hükümlülerin Cezanin Özel İndiri
CEZALARIN İNFAZI HÜKÜMLÜLERİN CEZANIN ÖZEL İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI Cezaların infazına dair, 647 sayılı kanunun 2148 sayılı kanunla değişik ek 2. maddesinin 6. fıkrası ile, tüzüğün 24....
9/19/2004
CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ
CEZALARIN TOPLANMASI
Cezalarin Yerine Getirilmesi cezalarin Toplanmasi
CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ CEZALARIN TOPLANMASI 36 yıl ağır hapis cezasını çekerken gerek cezaevinde gerekse koşulla salıverildiği deneme süresinde işlediği suçlar nedeniyle cezaları toplamı ....
9/19/2004
ESKİ UZMAN ERBAŞLAR GARDİYAN OLARAK ATANIYOR.
Eski Uzman Erbaşlar Gardiyan Olarak Ataniyor.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 29/09/2004 tarihli açıklamasında, Azami adaylık süresi olan 2 yıl çalışmış ve kendi istekleri ile sözleşmelerini fesih etmiş olan uzman erbaşla....
9/30/2004
FİRAR
Firar
FİRAR Yarı açık cezaevinde hükümlü iken 5 günlük özel izinle gittiği evinden izin süresinin bittiği günün teslim olma saatinden 1 saat sonra cezaevi dışında suç işleyerek yakalanan sanığın, ken....
9/19/2004
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT
Haksiz Olarak Tutuklu Kalinan Günler İçin Tazminat
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT 1- Düzenli geliri ve işi olmadığı anlaşılan davacının, maddi tazminat hesabının asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği, 2- Maddi tazminatı....
9/19/2004
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK
İNFAZ EDİLEN
Halki Kin Ve Düşmanliğa Tahrik Etmek infaz Edilen
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK İNFAZ EDİLEN CEZANIN, İNFAZ EDİLMESİ GEREKEN CEZADAN MAHSUBU Sonradan çıkarılan bir yasa sebebiyle, infaz edilen bir cezanın, infaz edilmesi gereken bir cez....
9/19/2004
HÜKÜMLÜNÜN NAKİL İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI
İTİRAZ
Hükümlünün Nakil İşleminin Geri Alinmasi itiraz
HÜKÜMLÜNÜN NAKİL İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI İTİRAZ İdarenin tesis ettiği işlemin yasal mevzuata aykırı olduğunun anlaşılması üzerine ve "bir başka suçtan hazırlık tahkikatı bulunduğu" anlaşılan hü....
9/19/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
KAN GÜTMEK SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRMEK
AĞIR TAHRİK
PA
Kan Gütmek Saikiyle Adam Öldürmek ağir Tahrik pa
KAN GÜTMEK SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRMEK AĞIR TAHRİK PARA CEZASI MÜSADERE1- Öldürme kararını koşulsuz biçimde verme, makul süre geçmesine rağmen caymama, belli bir hazırlıkla soğukkanlı biçimde eylemi....
9/19/2004
MEVKUF VEYA MAHKUMA TEBLİGAT
Mevkuf Veya Mahkuma Tebligat
MEVKUF VEYA MAHKUMA TEBLİGAT Cezaevinde bulunan sanığa yapılacak tebligatın, Tebligat Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca cezaevi yönetimi aracılığıyla doğrudan kendisine yapılması gerekir. İl....
9/19/2004
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
ADLİ GÖREV
Olumsuz Görev Uyuşmazliği adli Görev
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ADLİ GÖREV Cezaevinde bulunan tutukluların, bazı cezaevi personelini yaralayarak cezaevi yönetimine karşı ayaklanmaları ve TCK.nun 304. maddesinde yazılı suçu işlemel....
9/19/2004
SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI
Saniğin Duruşmada Vareste Tutulmasi
SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI Yargılandığı suçtan başka cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, duruşmada vareste tutulmasını talep etse bile gıyabında duruşma yapılmasına yasal olanak bulunm....
9/19/2004
SAVUNMA HAKKI
TUTUKLU SANIĞIN TALİMATLA DİNLENMES
Savunma Hakki tutuklu Saniğin Talimatla Dinlenmes
SAVUNMA HAKKI TUTUKLU SANIĞIN TALİMATLA DİNLENMESİ Yargılandığı suçtan tutuklu olmayan ve başka yargı çevresindeki cezaevinde diğer eylemleri nedeniyle tutuklu yada hükümlü olan sanığın, sorgu....
9/19/2004
TCK TEKRAR DEĞİŞİYOR
Tck Tekrar Değişiyor
Türk Ceza Kanunu (TCK), yürürlüğe girmeden önce değiştiriliyor. Yürürlüğe girmesi 1 Haziran tarihine ertelenen yeni TCK'da yapılacak değişikliklere ilişkin yasa telifi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuld....
5/3/2005
Tutukluluk Süresi
Tutukluluk Süresi
Davacının koruma tedbirine konu mahkum olduğu ceza dava dosya¬sında 04.06.2007 tarihi ile 27.01.2010 tarihleri arasında tutuklu kaldığı, buna karşın 2 yıl 1 ay süre ile mahkumiyetine hükmedilmiş olmas....
8/28/2014 8:44:16 PM
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
MEMURİYET VAZİFE
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak memuriyet Vazife
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK MEMURİYET VAZİFESİ VE NÜFUSUNU SUİSTİMAL Ceza İnfaz Koruma Başmemuru olan sanığın, uyuşturucu maddeyi cezaevi dışında teslim aldığı ve cezaevine götürmeden yak....
9/19/2004
YARGILANDIĞI SUÇTAN TUTUKLU SANIĞIN BOZMADAN SONRA
Yargilandiği Suçtan Tutuklu Saniğin Bozmadan Sonra
YARGILANDIĞI SUÇTAN TUTUKLU SANIĞIN BOZMADAN SONRAKİ SORGUSU SAVUNMA HAKKI Yargılandığı suçtan tutuklu olup başka yer cezaevinde bulunan sanıkların, Yargıtay'ın bozmasından sonra duruşmada haz....
9/19/2004
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE MUHALEFET
Yetkili Mercilerin Emirlerine Muhalefet
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE MUHALEFET Cezaevinin emniyeti bakımından alınması gereken tedbirlere ilişkin olan eylem, TCK. nun 526. maddede öngörülen suçu oluşturmaz. (Tüm dosya kapsamına gör....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 25553
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0