Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1918 sayılı Yasa kapsamına giren suçlarda, son soruşturmanın yapılacağı yerde mahkemeler birden çok dairelere ayrılmış ise, bu davalara o mahkemenin bir numar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın "ikrazatçılık faaliyetleriyle iştigal ettiği halde, bu faaliyetini Vergi Dairesinin bilgisi dışında tutarak vergi kaybına sebebiyet vermek" eylemi, 213....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
DEFTER V
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik defter V
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU Defter ve belgeleri muhafaza sorumluluğu, mükellefe ve/veya vergi sorumlusuna ait olup, bu sorumluluğ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER, KAYIT VE BELG
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter, Kayit Ve Belg
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN GİZLENMESİİşini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı defter, kayıt....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KDV İADESİ BEYANNAMES
213 Sayili Yasaya Aykirilik kdv İadesi Beyannames
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KDV İADESİ BEYANNAMESİ ZORUNLU BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMESİ Vergi mükellefinin, vergi dairesine verdiği katma değer vergisi iadesi beyannamesinde, yasada öngörülen zor....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ÇEKTEKİ İMZA
3167 Sayili Yasaya Aykirilik çekteki İmza
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ÇEKTEKİ İMZA Sanığın mahkeme huzurunda alınan imzaları veya bizzat resmi dairelerde kullandığı önceki imzaları ile suça konu çekteki imzaların karşılaştırılması su....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İLANEN TEBLİGATIN KO
3167 Sayili Yasaya Aykirilik ilanen Tebligatin Ko
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İLANEN TEBLİGATIN KOŞULLARI CEZA ARTIRIMINDA ÜST SINIR Sanığın adresinin meçhul olduğunun kabulüne imkan bulunmayan durumlarda, duruşma bildirimi ve ön ödeme ihtar....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
TEKERRÜR
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem tekerrür
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM TEKERRÜR 1- Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 8.5.2001 gün ve 8/85-86 sayılı kararında da açıklandığı üzere tekerrüre esas olan önce....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ
Adli Tip Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu (görevleri
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ) IRZA TASADDİ FAZLA CEZA TAYİNİ Adli Tıp Kanunu'na göre; "cezaya ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepleri ile hukuki ehliyetin t....
9/19/2004
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİ
Ağir Ceza Mahkemesi Başkaninin Davadan Çekilmesi
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİ BAŞKA BİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLENDİRİLMESİ Ağır ceza mahkemesinin birden fazla daireden oluştuğu bir yargı çevresinde, bir ağır....
9/19/2004
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
Alikoymak Ve Irza Geçmek ceza Davasi Sirasinda Ma
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME
OLUMSUZ GÖREV UYUŞM
Askeri Mahkeme - Adli Mahkeme olumsuz Görev Uyuşm
ASKERİ MAHKEME - ADLİ MAHKEME OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI GÖREVSİZLİK KARARININ SANIĞA TEBLİĞİ Askeri mahkemenin görevsizlik kararından sonra, görevsizlik kararı vererek olumsuz görev uyuşmazlı....
9/19/2004
BASİT ZİMMET
Basit Zimmet
Basit zimmet suçundan sanık Ö........ P........’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A...... 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26/01/2009 gün ve 2008/85 Esas, 2009....
8/5/2010
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YA
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak Ve Bu Çeteye Ya
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YARDIM ETMEK Ortak olduğu turizm şirketinde,diğer ortakların sahte belgelerle aldıkları vizelerle yurt dışına yasa dışı yollardan çalışmak üzere....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SANIĞIN SAVUNMASI AL
Çek Kanununa Aykiri Davraniş saniğin Savunmasi Al
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ YAZILI EMİRLE BOZMA CEZANIN ÇEKTİRİLMEMESİ KARARI "Yazılı emirle bozma" sanık yararına ise, yerel mahkeme....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çek saniğin Durumunun Belirlenmesi
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan ya....
9/19/2004
çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler
Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüler
Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara il....
8/5/2010
DAVAYA KATILMAK
KATILMA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ
YAR
Davaya Katilmak katilma Dilekçesinin İçeriği yar
DAVAYA KATILMAK KATILMA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ YARGITAY İNCELEMESİ Katılma dilekçesinde, sanık hakkında "saldırgan sarhoşluk" suçundan açılan kamu davasına katılmak isteyen; temyiz dilekçesinde....
9/19/2004
DEVLET ORMANININ İŞGALİ
DEVLET ORMANINDAN FAYDALA
Devlet Ormaninin İşgali devlet Ormanindan Faydala
DEVLET ORMANININ İŞGALİ DEVLET ORMANINDAN FAYDALANMA TEKERRÜR Temel ceza, tekerrüre esas geçmiş hükümlülük 1.825.000 lira ağır para cezası nedeniyle artırılarak 1 yıl 12 ay 15 gün hapis cezas....
9/19/2004
DEVLET TOPRAKLARINDAN BİR KISMINI DEVLET YÖNETİMİN
Devlet Topraklarindan Bir Kismini Devlet Yönetimin
DEVLET TOPRAKLARINDAN BİR KISMINI DEVLET YÖNETİMİNDEN AYIRMA SUÇU SUBUT TCK.NIN 65/3. MADDESİNİN UYGULANMA OLANAĞI 1- PKK örgüt militanı olan sanıkların olaydan önce örgütün dağ kadrosundaki ....
9/19/2004
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
Disiplin Cezası Vermeden Önce Savunma Hakkı Tanınmaması
İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Be....
5/13/2016 2:12:03 PM
1. 2. 3. 4. 5. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45685
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0