Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın "ikrazatçılık faaliyetleriyle iştigal ettiği halde, bu faaliyetini Vergi Dairesinin bilgisi dışında tutarak vergi kaybına sebebiyet vermek" eylemi, 213....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER, KAYIT VE BELG
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter, Kayit Ve Belg
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN GİZLENMESİİşini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı defter, kayıt....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KDV İADESİ BEYANNAMES
213 Sayili Yasaya Aykirilik kdv İadesi Beyannames
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KDV İADESİ BEYANNAMESİ ZORUNLU BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMESİ Vergi mükellefinin, vergi dairesine verdiği katma değer vergisi iadesi beyannamesinde, yasada öngörülen zor....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
6136 Sayili Yasaya Muhalefet
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin(91/1779 sayılı) 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f....
9/19/2004
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ
Adli Tip Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu (görevleri
ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU (GÖREVLERİ) IRZA TASADDİ FAZLA CEZA TAYİNİ Adli Tıp Kanunu'na göre; "cezaya ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepleri ile hukuki ehliyetin t....
9/19/2004
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
CEZA DAVASI SIRASINDA MA
Alikoymak Ve Irza Geçmek ceza Davasi Sirasinda Ma
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YA
Cürüm İşlemek İçin Çete Oluşturmak Ve Bu Çeteye Ya
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN ÇETE OLUŞTURMAK VE BU ÇETEYE YARDIM ETMEK Ortak olduğu turizm şirketinde,diğer ortakların sahte belgelerle aldıkları vizelerle yurt dışına yasa dışı yollardan çalışmak üzere....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çek saniğin Durumunun Belirlenmesi
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan ya....
9/19/2004
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
Disiplin Cezası Vermeden Önce Savunma Hakkı Tanınmaması
İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Be....
5/13/2016 2:12:03 PM
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın sahte vekaletname ile arkadaşlarının üzerine tapuya kaydettirdiği apartman dairesini Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarının sağladığı güvenden yararlanarak katılana satması....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanık ile müdahil arasındaki satış işleminin tapuya kayıtlı taşınmaza ilişkin olup, tapu dairesinde yapılması ve tapu kayıtlarının aleni olması karşısında suçun unsurları oluşmaz....
9/19/2004
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI
Ertelenmiş Cezanin Aynen İnfazi
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI Sanık ve oğlunun işi adi ortaklık şeklinde yürüttükleri sanığın savunmasında bu işlerle oğlunun ilgilendiğini söylediği, vergi dairesine verilen dilekçelerin sav....
9/19/2004
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI
Ertelenmiş Cezanin Aynen İnfazi
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI Sanığın önceki mahkumiyeti 213 sayılı Yasanın 360. maddesine ilişkin olmakla; 3787 sayılı kanunun 10/2, 11, 12/2. maddelerinde yer alan lehe hükümlerin TCK.nun 2....
9/19/2004
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
Gida Maddeleri Tüzüğüne Aykiri Davraniş
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ Etiketinden (yıkanmış ham tuz) olup (İ..... Tuz) adını taşıdığı anlaşılan 3 kilogramlık orijinal ambalajlı dava konusu tuzu, bakkallık yapan sanığın hayv....
9/19/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI
Görevde Yükselmeye İlişkin Son Mahkeme Karari
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN SON MAHKEME KARARI VE AÇIKLAMASI Danıştay 5. Dairesinin Esas No:2001/678, Karar No:2004/2807 sayılı Kararında; "…AÖF tarım ön lisans programını bitirmek suretiyle tekni....
9/21/2004
GÖREVİNDE DİKKATSİZLİK VE ÖZENSİZLİK
4616 SAYILI
Görevinde Dikkatsizlik Ve Özensizlik 4616 Sayili
GÖREVİNDE DİKKATSİZLİK VE ÖZENSİZLİK 4616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ İTİRAZ-TEMYİZ Davayı sonuçlandırmayan ve nihai hükümden önce verilip, mahkemenin dava ile bağlantısını kesmeyen....
9/19/2004
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ
Gümrük Para Cezasina İtiraz
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ 3065 sayılı Kanunun 51. maddesine göre, ithalde beyan edilen matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veya teftişe yetkili bulunanların buldukları matrahlar üzerin....
9/19/2004
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ
Gümrük Para Cezasina İtiraz
GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ 3065 sayılı kanunun 51. maddesine göre, ithalde beyan edilen matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veya teftişe yetkili bulunanların buldukları matrahlar üzerin....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK Sanığın; müdahile satıp, üç ay sonra teslim ettiği apartman dairesinin mütemmim cüz'ü olan kombi ve radyöterleri satış vaadi sözleşmesi ve satış akdinde satım konusu dışında tutmaksız....
9/19/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ
Hüküm Kesinleştikten Sonra Mağdurun Ölmesi
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA MAĞDURUN ÖLMESİ Sanığın, Hüsamettin'i taammüden öldürmeye tam teşebbüs suçundan mahkemece yargılandığı, verilen mahkumiyet kararının Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce....
9/19/2004
İÇMEK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
İçmek İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak
İÇMEK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK Rapor ve mütalaların yetersiz olması karşısında; suç konusu madde Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesine gönderilip uyuşturucu mad....
9/19/2004
İdare mahkemesi kararlarına karşı danıştayda temyiz süresi, süre aşımı
İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı Danıştayda Temyiz Süresi, Süre Aşımı
İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın temyizen incele....
5/13/2016 2:09:17 PM
İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME
İnfialle Adam Öldürme
KIŞININ YERINE GETIRDIĞI KAMU GÖREVI NEDENIYLE ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇUN İŞLENMESINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇIN ADAM ÖLDÜRME BIR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFIALLE ADAM ÖLDÜRME TÜRK CEZA KANUNU (....
3/27/2014 10:49:16 AM
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 62056
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0