Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşidesi; çalınma, kaybolma, hile veya zorla alınma gibi iradi bir harekete dayanmıyorsa, keşideci cezalandırılamaz. Bunun dışında, keşidecini....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
AYRI YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR
Ayri Yargilama Usulüne Tabi Davalar
AYRI YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR Hırsızlık ve Orman yasasına aykırılık davaları, ayrı yargılama usullerine tabi olduğundan, birlikte görülmez. İlgili Maddeler: CUMK, 6831 SK 79....
9/19/2004
DURUŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ
Duruşma Tutanağinin Düzenlenmesi
DURUŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ Her dava için bağımsız duruşma tutanağı düzenlenip hüküm kurulması gerekirken, yaygın vergi denetimleri nedeniyle bir çok sanık hakkında açılan ayrı kamu davala....
9/19/2004
DURUŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ
Duruşma Tutanağinin Düzenlenmesi
DURUŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ CMUK. nun 264 ve müteakip maddeleri uyarınca her dava için bağımsız bir duruşma tutanağı düzenlenip hüküm kurulması gerekirken, yaygın vergi denetimleri nedeniy....
9/19/2004
GÖREVDEN ÖNCE GÖREVLİLERE ZOR KULLANMA
GÖREVLİYE
Görevden Önce Görevlilere Zor Kullanma görevliye
GÖREVDEN ÖNCE GÖREVLİLERE ZOR KULLANMA GÖREVLİYE SÖVME YARALAMA DURUŞMA TUTANAĞI 1- Görevliyi zorlama (TCK. m. 254) eylemi iradeleri zorlanan görevli sayısınca olmayıp tek suç oluşturur. 2....
9/19/2004
İDARİ PARA CEZASI (YETKİLİ MAHKEME)
İdari Para Cezasi (yetkili Mahkeme)
İDARİ PARA CEZASI (YETKİLİ MAHKEME) Yetkide ana kural, davaların en süratli şekilde ve en az yargılama gideriyle sonuçlandırılması olduğundan; idari para cezasına itiraz edilmesi halinde, yetki....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULUYOR
İstinaf Mahkemeleri Kuruluyor
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İSTİNAF MAHKEMELERİ ) KURULUYOR. TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstinaf Mahkemeleri' olarak nitelendirilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (is....
9/30/2004
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası Sonucu Ölen Sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ
KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU
Karşiliksiz Çek Keşidesi keşidecinin Sorumluluğu
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU İHTİYATİ TEDBİR KARARININ VARLIĞI (EKSİK ARAŞTIRMA) 3167 sayılı Yasa objektif sorumluluk esasını benimsemiştir. Bu nedenle soyut biçimde karşı....
9/19/2004
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ
KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU
Karşiliksiz Çek Keşidesi keşidecinin Sorumluluğu
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU ÇEKE İLİŞKİN İPTAL KARARININ SUÇA ETKİSİ 3167 sayılı Yasa objektif sorumluluk esasını benimsemiştir. Bu nedenle soyut biçimde karşılıksız çek ....
9/19/2004
MURTABİT SUÇLAR
KARŞILIKLI ATIŞLA ÖLDÜRMEYE KALKI
Murtabit Suçlar karşilikli Atişla Öldürmeye Kalki
MURTABİT SUÇLAR KARŞILIKLI ATIŞLA ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ CMUK.nun 3. maddesine göre, birden fazla şahıslar tarafından birbirleri aleyhine işlenen suçlarda irtibat vardır....
9/19/2004
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK
TEMYİZ SINIRI
Nafaka Borcunu Ödememek temyiz Siniri
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK TEMYİZ SINIRI Taşınır ve alacak davalarında temyiz sınırı 1999 yılı için 20.000.000. Tl.dir Nafaka davaları temyiz sınırının tesbitinde aylık nafaka miktarı dikkaate al....
9/19/2004
ORMAN FİDAN ÖRTÜSÜNÜ TAHRİP EDEREK YENİDEN TARLA A
Orman Fidan Örtüsünü Tahrip Ederek Yeniden Tarla A
ORMAN FİDAN ÖRTÜSÜNÜ TAHRİP EDEREK YENİDEN TARLA AÇMAK TEK EYLEM HAKKINDA BİRDEN FAZLA DAVA AÇILMASI Sanığın; 180 m2 orman alanı üzerindeki 16 adet köknar fidanını sökmek ve arazinin etrafına ....
9/19/2004
ÖDENCE DAVALARI
YARGILAMA BİÇİMİ
Ödence Davalari yargilama Biçimi
ÖDENCE DAVALARI YARGILAMA BİÇİMİ 1 a) Ödence davalarına dayanak alınan eski tarihli vekaletname fotokopilerinin vekillere onaylattırılması, b) Davacıların yaşayıp yaşamadıklarının nüfus kayı....
9/19/2004
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN BİREYLERE KÖTÜ DAVRAN
Özel Güvenlik Görevlilerinin Bireylere Kötü Davran
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMASI YARGILAMA YÖNTEMİ Özel güvenlik görevlisi olan sanıkların, yüklenen "bireylere kötü davranma" suçunu, A. üniversitesindeki kamu görevleri....
9/19/2004
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE ALIKIYMAK, RIZA
Reşit Olmayan Mağdureyi Rizasi İle Alikiymak, Riza
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE ALIKIYMAK, RIZASI İLE IRZINA GEÇMEK VE KIZLIĞINI BOZMAK SANIĞIN YAŞININ DÜZELTİLMİŞ OLMASI Nüfusu yasasının 46/3 maddesi, "yaş düzeltme" davalarının ancak bi....
9/19/2004
SİLAHLA TEHDİT
AĞIR VE HAKSIZ ZARAR
ZAMANAŞIMI
Silahla Tehdit ağir Ve Haksiz Zarar zamanaşimi
SİLAHLA TEHDİT AĞIR VE HAKSIZ ZARAR ZAMANAŞIMISanığın korkutucu nitelikte oyuncak tabancayı yakın mesafeden mağdura doğrultma eylemi; kavga ortamında ise TCK.nın 466/1, tehdit amacıyla ise, sila....
9/19/2004
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
TAHAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK VE BU SUÇA AZMETTİRMEK
Ö
Tahammüden Adam Öldürmek Ve Bu Suça Azmettirmek ö
TAHAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK VE BU SUÇA AZMETTİRMEK ÖLÜM CEZALARI UYGULAMASI 1-Suç örgütlerini yöneten ve yönetilen kişilerin kişilik özellikleri gözönüne alınarak, sanıklar Aydın ve Fevzi’nin koll....
9/19/2004
TAHHÜDÜ İHLAL
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİS
Tahhüdü İhlal cumhuriyet Savcisinin Temyiz Yetkis
TAHHÜDÜ İHLAL CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ İcra ceza davalarında Cumhuriyet Savcısının, şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle verilen düşme kararını temyiz yetkisi yoktur. ....
9/19/2004
ÜNİVERSİTEDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BİREYLERE
Üniversitede Özel Güvenlik Görevlisinin Bireylere
ÜNİVERSİTEDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA SUÇU İŞLEMESİ Özel güvenlik görevlisi olan sanıkların, yüklenen bireylere kötü davranma suçunu Üniversitedeki kamu görevlerini yap....
9/19/2004
YASA HÜKÜMLERİNİN SUÇ TARİHİNDEN SONRA DEĞİŞMESİ
Yasa Hükümlerinin Suç Tarihinden Sonra Değişmesi
YASA HÜKÜMLERİNİN SUÇ TARİHİNDEN SONRA DEĞİŞMESİ Ceza yargılaması sırasında yeni bir yasa ile değişiklik yapılması halinde yeni yasa hükümleri hemen uygulanır. Ancak bu durum önceki yasanın yürü....
9/19/2004
ZAMANAŞIMI
Zamanaşimi
ZAMANAŞIMI Davaları birleştirme ve ayırma (tefrik) kararları zamanaşımını kesmez. Gıyabi tevkif müzekkeresi mevcutken yeniden çıkartılan gıyabi tevkif müzekkeresi de zamanaşımını kesmez. Zamana....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 48621
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0