Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
İHRACAT BEDELİ
MÜCB
1567 Sayili Kanuna Muhalefet ihracat Bedeli mücb
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET İHRACAT BEDELİ MÜCBİR SEBEP Sanık şirket yetkilisi savunmalarında, ihracat bedeli dövizin tahsili için, karşı firma aleyhine K..Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak d....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük çıkış beyannamesinde noksan miktarda eşya beyan etmek suretiyle, devletten haksız menfaat temin etmek amacına yöneldikleri iddiasıyla, cezalandırılmala....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
4616 SAYILI KANUN
1918 Sayili Kanuna Aykirilik 4616 Sayili Kanun
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK 4616 SAYILI KANUN Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın miktar ve niteliği, suç tarihinin 23 nisan 1999 tarihinden önce olmasına nazaran, 4616 sa....
9/19/2004
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ
461
1918 Ve 4250 Sayili Kanunlara Aykiri Davraniş 461
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ 4616 SAYILI YASA 1-Hükümden sonra yürürlüğe giren 4619 sayılı yasa ile rakı, tekel maddesinden gümrük eşyasına dönüştürüldüğünden, sanık lehine yap....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2908 SAYILI YASAY
2860 Sayili Yasaya Aykiri Eylem 2908 Sayili Yasay
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM 2908 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVALARI AYRILMASI Suç üstü hükümlerine tabi Dernekler yasasına aykırılık ve suç üstüne tabi olmayan Yardım Toplama Yasasına Aykır....
9/19/2004
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2908 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dernekler Kanununun 78/1. maddesinde yazılı suç; TCK.nun 119. maddesi kapsamına girip, ön ödemeye tabidir. Bu suçtan cumhuriyet savcılığınca usulüne uygun önö....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖNÖDEME
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş önödeme
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖNÖDEME 1- Tescilsiz aracı, yasal süre içinde adına tescil yaptırmamak suçu, satın alma tarihinden itibaren üç aylık yasal sürenin dolması ile oluşur. Suç ta....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM
MERAYA TECAVÜZ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Eylem meraya Tecavüz
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM MERAYA TECAVÜZ Suça konu taşınmaza ilk kez el atması nedeniyle açılan meraya tecavüz davasının görüldüğü sırada, sanığın aynı yere yeniden el atması nedeniyle bu....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM İlk men talebinde bulunulmasından önce tapu iptal ve tescil davası açıldığından, sanığın üzerine atılı 3091 sayılı yasaya aykırılık suçu oluşmaz. İlgili Madd....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
HAKKI OLMAYAN YER
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem hakki Olmayan Yer
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ Açılan kamu davasının 4616 sayılı yasanın ¼. Maddesi uyarınca kesin hükme bağlanmasının....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 37.812.000 TL. Meblağlı çekin ibraz gününde sanık tarafından açılan menfi tespit davasında, 37.808.000 TL.’lik kısmı yönünden davanın kabul edildiği, aradaki ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3167 sayılı Yasanın 15. maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasına, müştekinin katılmaya ve hükmü temyiz etmeye yetkisi yoktur. İlgili Maddeler: 3....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşidesi; çalınma, kaybolma, hile veya zorla alınma gibi iradi bir harekete dayanmıyorsa, keşideci cezalandırılamaz. Bunun dışında, keşidecini....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Cebri icra yolu ile de olsa, suça konu çek bedelinin %10 tazminat ve faizini kapsayacak biçimde ödenmesi halinde, kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan ve suça konu çek bedelini %10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte, 3863 sayılı yasanın yürürlüğe girmesin....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN DÜŞÜRÜ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş davanin Düşürü
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ RESMİ TATİL 23.11.1993 günü bankaya ibraz edilen davaya konu çekle ilgili olarak, 25.5.1994 günü yapılan şikayet; 23 ve 24 Mayıs 1994 ta....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAMU DAVASININ DÜŞÜR
3167 Sayili Yasaya Aykirilik kamu Davasinin Düşür
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ Dava konusu çek, 10 günlük yasa süre içerisinde ibraz edildiği halde, TTK.nun 729. maddesi hükmü gözardı edilerek ve 708/son fıkrasına y....
9/19/2004
3984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
YAYIN BANTLARININ MU
3984 Sayili Kanuna Aykirilik yayin Bantlarinin Mu
3984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK YAYIN BANTLARININ MUHAFAZASI Sanık hakkında 3984 sayılı Yasanın 34/2. maddesine muhalefetten kamu davası açılmış olup, Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile davaya konu ....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
KAMU DAVASININ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş kamu Davasinin
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI MÜSADERE Yargılama sırasında vefat etmiş olması nedeniyle hakkındaki kamu davası ortadan kaldırılan sanığa, görev süresi....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kiraya vermeden önce, mirasçı sanıklar ortak murislerinden intikal eden taşınmazı aralarında paylaşıp ve bu paylaşmaya dayalı olarak da her biri adına tapuya....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET
SİLAHL
Adam Öldürme Ve Zabitaya Silahli Mukavemet silahl
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET SİLAHLARIN MÜSADERESİ Sanıkta elde edilen silahların suçta kullanıldığına ilişkin suç duyurusu üzerine herhangi bir kamu davası açılmadığı ve zamanaşı....
9/19/2004
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALEMDAROĞLU 1 MİLYAR TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Alemdaroğlu 1 Milyar Tl Para Cezasina Çarptirildi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ALEMDAROĞLU, YARGILANDIĞI DAVADA 1 MİLYAR TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI. İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüs....
9/21/2004
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
ASKER OLAN SANIK HAKKINDAKİ DAVANIN TERHİSİNE KADA
Asker Olan Sanik Hakkindaki Davanin Terhisine Kada
ASKER OLAN SANIK HAKKINDAKİ DAVANIN TERHİSİNE KADAR GERİ BIRAKILMASI Asker olduğu anlaşılan sanığın, sevk maddesinde öngörülen ceza, nevi ve miktar itibariyle 353 sayılı Yasanın 20/1. maddesind....
9/19/2004
ASKERİ KİŞİLER HAKKINDA DAVA AÇILMASI
GÖREV
Askeri Kişiler Hakkinda Dava Açilmasi görev
ASKERİ KİŞİLER HAKKINDA DAVA AÇILMASI GÖREV Suç tarihinde asker olan ve terhis olmadan önce hakkında kamu davası açılan sanık hakkında; 353 sayılı Yasanın değişik 17. maddesi uyarınca görevs....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 15338
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0