Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK
Adam Öldürmek
ADAM ÖLDÜRMEK Medeni Kanunun 124. maddesindeki; "evlenmenin butlanı hakimin kararıyla hüküm ifade eder. Evlenme, mutlak butlan ile malul olsa bile hakimin kararına kadar sahih bir evlenmenin bü....
9/19/2004
BİLEREK YAKALANDIĞI AİDS HASTALIĞINI SÖYLEMEDEN EV
Bilerek Yakalandiği Aids Hastaliğini Söylemeden Ev
BİLEREK YAKALANDIĞI AİDS HASTALIĞINI SÖYLEMEDEN EVLENME Evlendiği mağdureye bildiği halde "aids hastalığını" söylemeyip cinsel ilişkileri sonucu onun da bu hastalığa yakalanmasına neden olan san....
9/19/2004
EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMA
Evlenme Vaadiyle Kizlik Bozma
EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMA TCK.nun 423. maddesinde yazılı suçun oluşabilmesi için, kızlık bozmadan önce evlenme sözü verilmeli gerekir. Müştekinin anlatımlarında, bu hususta çelişki varsa gi....
9/19/2004
EVLENMEK MAKSADIYLA KÜÇÜĞÜN ALIKONULMASI
TCK.NUN
Evlenmek Maksadiyla Küçüğün Alikonulmasi tck.nun
EVLENMEK MAKSADIYLA KÜÇÜĞÜN ALIKONULMASI TCK.NUN 433. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ Olay günü hakim izniyle dahi evlenemeyecek yaşta olan evlenmek maksadıyla rızaen alıkoyan sanık hakkında TCK.nu....
9/19/2004
GÖREVLİVE YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞİ YAPACAĞI KANAAT
Görevlive Yetkili Olmadiği Bir İşi Yapacaği Kanaat
GÖREVLİVE YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞİ YAPACAĞI KANAATİYLE YARAR SAĞLAMA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Yakınanın oğlunun kız kaçırma suçundan serbest bırakılmasından ve evlenme nedeniyle davanın ertelenm....
9/19/2004
IRZA GEÇME
TEMYİZ AŞAMASINDA EVLENME
Irza Geçme temyiz Aşamasinda Evlenme
IRZA GEÇME TEMYİZ AŞAMASINDA EVLENME Temyiz aşamasında, evlenme nedeniyle TCY.nın 434/1. maddesi uyarınca "kamu davasının ertelenmesine" karar verilmiş olmakla, hükmün mahiyetinin değiştiği, ye....
9/19/2004
IRZA GEÇME-ALIKOYMA
KIZLIK BOZMAK
SUÇA KATILMA
Irza Geçme-alikoyma kizlik Bozmak suça Katilma
IRZA GEÇME-ALIKOYMA KIZLIK BOZMAK SUÇA KATILMA EVLENME AKTİ OLMADAN TÖREN YAPMAK 1- Bir kısım sanıklar hakkında, alıkoymak ve ırza geçmek suçlarından kamu davası açıldığı halde bu konuda bir....
9/19/2004
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
İnsan Haklari Evrensel Beyannamesi
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliş....
9/30/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
YASAL SAVUNMA
Kasten Adam Öldürmek yasal Savunma
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK YASAL SAVUNMA Daha önce bir kişiyi öldürüp yeğeniyle evlenmesi nedeniyle sanığın oğluna kızan ve aileyi sürekli ölümle tehdit eden maktülün, olay günü bahçede sanıkla çalı....
9/19/2004
KÜÇÜK KIZI EVLENMEK MAKSADIYLA ZORLA KAÇIRMAYA KAL
Küçük Kizi Evlenmek Maksadiyla Zorla Kaçirmaya Kal
KÜÇÜK KIZI EVLENMEK MAKSADIYLA ZORLA KAÇIRMAYA KALKIŞMAK YAŞ DÜZELTME ZORUNLULUĞU Medeni Kanunun 88. maddesi uyarınca, TCK.nun 433. maddesi; ancak mağdurenin 14 yaşını bitirmiş olması halinde ....
9/19/2004
MAĞDURENİN REŞİT OLMAMASI
EVLENMEK MAKSADIYLA RIZ
Mağdurenin Reşit Olmamasi evlenmek Maksadiyla Riz
MAĞDURENİN REŞİT OLMAMASI EVLENMEK MAKSADIYLA RIZAEN KAÇIRMA-ALIKOYMA Reşit olmayan mağdureyi evlenmek maksadıyla rızaen kaçırıp alıkoymaktan sanık O.Ş. hakkında yapılan yargılamada; 1-Mağdu....
9/19/2004
REŞİT MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA VE CİNSİ İ
Reşit Mağdureyi Rizaen Kaçirip Alikoyma Ve Cinsi İ
REŞİT MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA VE CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMA EVLENME Suç günü reşit olan mağdureyi "rızasıyla kaçırıp alıkoyma ve cinsi ilişkide bulunma" eylemleri suç oluşturmadığından "....
9/19/2004
REŞİT OLAN KADINI ZORLA KAÇIRMAK
Reşit Olan Kadini Zorla Kaçirmak
REŞİT OLAN KADINI ZORLA KAÇIRMAK Eylemin; sanık Ali'nin mağdure ile evlenmesini temin maksadıyla işlenmesi, evlenmeye engel bir halin bulunmaması ve mağdureye karşı herhangi bir şehevi hareket ....
9/19/2004
REŞİT OLAN KIZI KAÇIRIP ALIKAYMA
ZORLA IRZA GEÇME
Reşit Olan Kizi Kaçirip Alikayma zorla Irza Geçme
REŞİT OLAN KIZI KAÇIRIP ALIKAYMA ZORLA IRZA GEÇME ZORLA IRZ VE NAMUSA TESADDİ KIZLIK BOZMA Zorla kaçırıp alıkoyduğu ilk evde mağdure ile sevişmeye kalkışan, öpüp göğüslerini okşayan daha son....
9/19/2004
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ EVLENMEK MAKSADIYLA RIZASI
Reşit Olmayan Mağdureyi Evlenmek Maksadiyla Rizasi
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ EVLENMEK MAKSADIYLA RIZASIYLA KAÇIRMAYA KALKIŞMAK Mağdureyi kaçırmak amacıyla geceleyin eve girdiği anda, gürültüye uyanan müştekiler tarafından girişte yakalanan sanığı....
9/19/2004
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA
Reşit Olmayan Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Alikoyma
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAKReşit olmayan mağdureyi evlenme maksadıyla ve rızasıyla kaçırıp alıkoyan sanığın hiç bir şehevi harekette bulunmadan ailesinin yanına gönderdiğin....
9/19/2004
SAHTECİLİK
Sahtecilik
SAHTECİLİK Köy muhtarının, evlendirme memuru sıfatıyla taraflardan birini yokluğunda evlenme aktini icra etme suçu ile ilgili kovuşturma, genel hükümlere göre yapılır. İlgili Maddeler: TCK....
9/19/2004
TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEK
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
Tasarlayarak Adam Öldürmek kasten Adam Öldürmek
TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEK KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK UYGULAMA "Tasarlama, koşula bağlı oluşmaz".Ayrıldığı eski eşi maktulle birleşmeyi isteyen ve bu amaçla zaman zaman onu tehditle yeniden evlenme....
9/19/2004
TEHDİT SUÇU
SUÇU YADSIMA
TEMEL AĞIR PARA CEZASIN
Tehdit Suçu suçu Yadsima temel Ağir Para Cezasin
TEHDİT SUÇU SUÇU YADSIMA TEMEL AĞIR PARA CEZASININ BELİRLENMESİ 1-Mağdureye "benimle evlenmezsen seni öldürürüm" biçimindeki eylem-öne sürülen koşulu gerçekleştirme yalnızca mağdurenin irades....
9/19/2004
TÜRK CEZA KANUNUNUN 434. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE SANI
Türk Ceza Kanununun 434. Maddesi Çerçevesinde Sani
TÜRK CEZA KANUNUNUN 434. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE SANIĞIN ZEKA GERİLİĞİ OLAN KADINLA EVLENMESİ TCK.nun 434. maddesi çerçevesinde kurulan ve korunan ailenin geçerli bir evliliğe dayanması gerekmekte....
9/19/2004
YARALAMA
SUÇA KIŞKIRTMA
Yaralama suça Kişkirtma
YARALAMA SUÇA KIŞKIRTMA Rukiye ile evlenme isteği kabul edilmeyen yakınan Necdet'in ; olay günü Rukiye'nin önüne geçtiği, kolundan tutmak ve ona mektup vermek isteğinin ve Rukiye'nin de, amcas....
9/19/2004
ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK
EKSİK TEŞEBBÜS
ŞEHVET Hİ
Zorla Kaçirip Alikoymak eksik Teşebbüs şehvet Hi
ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK EKSİK TEŞEBBÜS ŞEHVET HİSSİ - EVLENME AMACI TCK.nun 429. maddesinde yer alan kadın kaçırma suçunun oluşumu için fiilin şehvet hissi veya evlenme amacıyla işlenmesi gere....
9/19/2004
ZORLA KAÇIRMAYA EKSİK TEŞEBBÜS
FER'İ İŞTİRAK
MAĞ
Zorla Kaçirmaya Eksik Teşebbüs fer'i İştirak mağ
ZORLA KAÇIRMAYA EKSİK TEŞEBBÜS FER'İ İŞTİRAK MAĞDURENİN REŞİT OLMAMASI Reşit olmayan mağdureyi zorla kaçırmaya eksik derecede teşebbüs etmek ve bu suça fer'i iştirakten sanıklar hakkında yapıl....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 34097
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0