Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Malın yükleme günü olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedeli dövizin yurda getirilmesi gerektiğinden Gümrük Çıkış Beyannamesinden ihr....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Temyiz dilekçesi ve eki belgelerde sanığın iflasına karar verildiği öne sürüldüğünden, bu husus araştırılarak sonucuna göre hukuki durum tayin edilmelidir. ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (c) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, anılan Yasanın 3/b maddesindeki kıy....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GECİKME FAİZİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gecikme Faizi
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GECİKME FAİZİ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (C) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, kıymet kaybına yönel....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Cebri icra yolu ile de olsa, suça konu çek bedelinin %10 tazminat ve faizini kapsayacak biçimde ödenmesi halinde, kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan ve suça konu çek bedelini %10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte, 3863 sayılı yasanın yürürlüğe girmesin....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
DURUŞMAYA GELMEYEN Ş
3167 Sayili Kanuna Aykirilik duruşmaya Gelmeyen Ş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK DURUŞMAYA GELMEYEN ŞİKAYETÇİYE DAVETİYE ÇIKARILMASI 1) 8.3.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4814 sayılı Yasa 'nın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÇEK BEDELİNİN İCRA M
Çek Kanununa Aykiri Davraniş çek Bedelinin İcra M
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÇEK BEDELİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENMESİ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI Suç konusu çekin bedelinin icra takibi sırasında %10 tazminat ve faizini de kapsayacak....
9/19/2004
ÇEK YASASINA AYKIRILIK SUÇU
KAMU DAVASIN ORTADAN
Çek Yasasina Aykirilik Suçu kamu Davasin Ortadan
ÇEK YASASINA AYKIRILIK SUÇU KAMU DAVASIN ORTADAN KALDIRILMASI Davaya konu çek bedelinin %10 tazminatı gecikme faiziyle birlikte icraya ödenerek, dosyanın işlemden kaldırılması halinde kamu dav....
9/19/2004
ÇEK
SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çek saniğin Durumunun Belirlenmesi
ÇEK SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan ya....
9/19/2004
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
Disiplin Cezası Vermeden Önce Savunma Hakkı Tanınmaması
İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Be....
5/13/2016 2:12:03 PM
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK
ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASININ A
Karşiliksiz Çek Vermek çekte Keşideci İmzasinin A
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASININ ARAŞTIRILMASI SUÇUN UNSURLARI BAKIMINDAN OLUŞMASI Hazırlık ifadesinde suç konusu çeki kendisinin düzenlemediğini savunan sanığın, imza örnekler....
9/19/2004
KARŞILIKSIZ ÇEK
ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİ
Karşiliksiz Çek çek Bedelinin Ödenmesi
KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİ Suça konu çek bedelinin tazminat ve yasal faiziyle ödendiğine dair muhatap banka dekontunun dilekçe ekinde ibraz edilmesi karşısında, çek bedelinin müdah....
9/19/2004
Kredi kartı borcuna 18 ay taksit
Kredi Kartı Borcuna 18 Ay Taksit
Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kred....
2/24/2006
Memur doktora verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemi
Memur Doktora Verilen Aylıktan Kesme Cezasının Iptali Istemi
İstemin Özeti : .... Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan davacının, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği yap....
5/13/2016 2:10:36 PM
SON KREDİ KARTI YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK ?
Son Kredi Karti Yasasindan Kimler Faydalanacak ?
Yasadan yararlanacak olanlara, 60 gün içerisinde başvurularını yapmaları koşulu getirilirken, başvurular PTT yoluyla 'iadeli taahhütlü' veya noterden gönderilecek 'ihtarname' aracılığıyla yapıla....
3/3/2006
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE
Taraflar Arasinda Akdolunan Ve
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE DAVACININ BONOLARA DAYALI ALACAĞINDAN FERAGAT ETMESİ KARŞILIĞINDA, DAVALILARIN TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİ DAVACIYA DEVRETMELERİNİ ÖNGÖREN ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ, RE....
9/24/2004
TRENİN, HEMZENİN GEÇİTTE TIR ARACI İLE ÇARPIŞMASI
Trenin, Hemzenin Geçitte Tir Araci İle Çarpişmasi
Trenin, hemzenin geçitte Tır aracı ile çarpışması nedeniyle DDY.nın hukuki sorumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 106. maddesine göre işletenin sorumluluğu hükümlerine tabidir. Tren ma....
9/24/2004
ZİMMET
İDDİANAMENİN HAKİM TARAFINDAN İMZALANMASIN
Zimmet iddianamenin Hakim Tarafindan İmzalanmasin
ZİMMET İDDİANAMENİN HAKİM TARAFINDAN İMZALANMASINDAN ÖNCE PARANIN ÖDENMESİ Zimmetine geçirdiği paraların tamamını, iddianamenin hakim tarafından havalesinin yapıldığı tarihten önce ödeyen sanı....
9/19/2004
ZİNA'NIN BEDELİ TBMM GÜNDEMİNDE
Zina'nin Bedeli Tbmm Gündeminde
ZİNA'NIN BEDELİ TBMM GÜNDEMİNDE CHP Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, TCK'nın ertelenmesi ve 'Zina' tartışmalarının borsa, döviz ve faize etkisini TBMM gündemine bir soru önergesiyle taşıdı. ....
9/22/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 22587
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0