Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
DOLANDIRICILIK
SAHTECİLİK
Dolandiricilik sahtecilik
DOLANDIRICILIK SAHTECİLİK Özel belge niteliğindeki suça konu Tüketici Kredi Taahhütnamesi ile düzenleme tarihi bulunmayan ve bu özelliği ile TTK.nun 688 ve 689. maddelerindeki öğeleri taşımayan....
9/19/2004
EKSİK SORUŞTURMA
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİ
Eksik Soruşturma yedieminlik Görevini Yerine Geti
EKSİK SORUŞTURMA YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK Sanığın hacizli malı yerinden söküp satış yerine götüremeyeceği ve malda başka hacizler bulunduğu yönündeki savunmaları araştırılmalıdır.....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA
Emniyeti Suistimal bedelsiz Kalan Senedi Kullanma
EMNİYETİ SUİSTİMAL BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMAK ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGICI TCK. nun 509. maddesinde yer alan bedelsiz kalmış senedi kullanma tabiri, başlamış olan takibin senet bedelsiz k....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
TAŞINMAZLARD
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu taşinmazlard
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU TAŞINMAZLARDA HACZİN DÜŞMESİ Taşınmazlar bakımından İİK.nın 110. maddesi uyarınca hacizden itibaren iki yıl içinde satış istenmez veya satış talebi geri alı....
9/19/2004
GÖREVİ SAVSAMA
Görevi Savsama
GÖREVİ SAVSAMA Görevi savsama eyleminde korunan değer Devlet işleyişinin zamanında yapıldığı hakkındaki inanç olduğundan, yasalara uygun olarak verilmiş bir haciz kararını kendisiyle ilgisi ols....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
GÖ
Görevli Memuru Tehdit görevliye Etkin Direnme gö
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT GÖREVLİYE ETKİN DİRENME GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK Avukatlık Yasası'nın 57. maddesi uyarınca görev sırasında avukatlara karşı işlenen suçlarda avukatların memur sayılması, ay....
9/19/2004
GÖREVLİYE ETKİN DİRENMEK
RESMİ EVRAKI TAHRİF ETME
Görevliye Etkin Direnmek resmi Evraki Tahrif Etme
GÖREVLİYE ETKİN DİRENMEK RESMİ EVRAKI TAHRİF ETMEKSanığın haciz sırasında dosyadaki bazı evrakı yırtarak alıp götürüp takibata başlanmadan eşi tarafından getirilerek teslim edilmesi eylemi TCK.nu....
9/19/2004
HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA B
Haciz İhbarnamesine Karşi Gerçeğe Aykiri Beyanda B
HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK AYNI DAVADA HEM TAZMİNAT HEM CEZALANDIRMA İSTEMİNDE BULUNMAK Haciz ihbarnamesine karşı gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddia edilen ü....
9/19/2004
HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI
KASIT
Hacizli Malin Kaçirilmasi kasit
HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI KASIT 1-Sanığın hacizli aracı koruma altına alınmasını önlemek için uzaklaştırıp uzaklaştırmadığının araştırılması, eğer aracı kaçırmamışsa aracı teslim konusunda habe....
9/19/2004
Kredi kartı borcuna 18 ay taksit
Kredi Kartı Borcuna 18 Ay Taksit
Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kred....
2/24/2006
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
Mal Beyaninda Bulunmamak
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK Borçlu -sanığın süresinde verdiği mal beyanı dilekçesinde adresini verdiği dükkanında borcu karşılayacak malları olduğunu bildirmesi ve daha sonra yapılan hacizde bildi....
9/19/2004
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
Mal Beyaninda Bulunmamak
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK Ödeme emrinin sanığa tebliğinden itibaren bir yıl geçmekle alacaklının haciz isteme hakkı düşer. Bu müddet geçtikten sonra takibin yenilenmesi halinde sanığın mal beyan....
9/19/2004
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
EYLEMLİ UYMA
DAVA ZAMAN
Mal Beyaninda Bulunmamak eylemli Uyma dava Zaman
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK EYLEMLİ UYMA DAVA ZAMANAŞIMI Yerel mahkeme kararı, Özel Dairece; "şikayetten önce borcu karşılar şekilde haciz yapıldığının gözetilmemesi" isabetsizliğinden bozuldukt....
9/19/2004
TAAHHÜDÜ BOZMA
Taahhüdü Bozma
TAAHHÜDÜ BOZMA Borcundan dolayı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine yapılan haciz sırasında borçlu sanığın borcunu 30.04.2000 günüde ödemeyi taa....
9/19/2004
TAAHHÜDÜ BOZMA
TAAHHÜT TUTANAĞININ NİTELİĞİ
Taahhüdü Bozma taahhüt Tutanağinin Niteliği
TAAHHÜDÜ BOZMA TAAHHÜT TUTANAĞININ NİTELİĞİ 1- Önceki taahhüdünü bozan borçlu-sanık hakkında yakınmada bulunduktan sonra aynı borç için yapılan yeni taahhüdü "yakınmadan vazgeçme istencini açı....
9/19/2004
TAAHHÜDÜ İHLAL
Taahhüdü İhlal
TAAHHÜDÜ İHLAL Sanığın, hacizde "borcun bir kısmını daha önce ödedim, bakiyesini ise 20.1.1996 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim" biçimindeki taahhüdü, ödeme miktarının belirsizliği ned....
9/19/2004
YEDİ EMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA
Yedi Eminlik Yükümlülüğüne Uymama
YEDİ EMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA Petrol istasyonunda yere sabitlenmiş bulunan hacizli pompaların satış yerine götürülmesinin fiili olanaksızlığı ve satışın hacizli malın bulunduğu yerde yapılma....
9/19/2004
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK
Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK Muhafaza etmek için kendisine resmen teslim edilen mahcuz mal üzerinde TCY. nın 276/1. maddesinde belirtilen şekilde suç işleyen sanığın eylemi, aynı malın ....
9/19/2004
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK
TEK SUÇ
Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemek tek Suç
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK TEK SUÇ Sanığın iki ayrı haciz işleminde yedieminlik görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle açılan dava dosyaları birleştirilerek aynı suç işleme kararı....
9/19/2004
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK
DAVAYA
Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykiri Davranmak davaya
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK DAVAYA KATILMA 1-6183 sayılı yasaya göre 18.11.1997 günü vergi borcu için haciz yapılmış,6.8.1999 günü yazıyla hacizli malların 7 gün içinde teslimi i....
9/19/2004
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA
HACZİN GEÇERSİZ
Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama haczin Geçersiz
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA HACZİN GEÇERSİZ SAYILMASI Haciz günüyle hacizli malın satışına ilişkin yazı günü arasında “üç aydan fazla” süre geçmesi nedeniyle 6183 sayılı yasanın 84/1. madd....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 41904
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0