Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2911 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Olay günü sanık Mustafa'nın önderliğinde biraraya gelen, ,içlerinde sanıkların da bulunduğu 500-600 kişilik domates üreticisinin düşük fiyat verilmesi nedeniy....
9/19/2004
483 sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal bölgesi bölücülük propagandası
483 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Bölgesi Bölücülük Propagandası
483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, TCK.nun 168. ve 169. maddesinde yer alan silahlı çete mensubunun 168 ve ....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sayısal vahamete ulaşan 100 adet sustalı muştalı ve sustalı bıçağı birlikte nakledilen sanıkların eylemleri, 6136 sayılı Kanunun 14/1. maddesindeki bıçak nakl....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
TANIKLIKTAN VE YEMİN
6136 Sayili Kanuna Aykirilik tanikliktan Ve Yemin
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN ÇEKİNME HAKKI PARA CEZASININ ARTTIRILMASISanığın kayınbiraderi ve baldızına tanıklıktan ve yeminden çekinme hakları bulunduğunun hatırlatılma....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADAM ÖLDÜRMEK
HAKSIZ TAHRİK
KAVGADA ÖLENE EL UZA
Adam Öldürmek haksiz Tahrik kavgada Ölene El Uza
ADAM ÖLDÜRMEK HAKSIZ TAHRİK KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK FERİ CEZA TAYİNİ Polis Kriminal Laboratuarı'ndan alınan raporun farklı yorumlara sebebiyet verecek şekilde düzenlenmiş ise, düzenleme merc....
9/19/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK
ŞEFKATLE BAĞDAŞMA
Aile Bireylerine Kötü Davranmak şefkatle Bağdaşma
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞAnayasa ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme hükümleri de gözönüne alınarak, katılan Çocuk Esirgeme Kurumu Görevlileri....
9/19/2004
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
ARSA PAYI DEVRİ
Arsa Payi Devri
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DAVALARININ, KURAL OLARAK SÖZLEŞMENİN TARAFI VE TAPU PAYDAŞI OLAN ŞAHISLARCA BİRLİKTE AÇILMASI GEREKİR."İçtihat Metni"Mahalli mah....
8/5/2010
AVLANMA MEVSİMİ DIŞINDA AVLANMAK
CEZA MAHKEMESİND
Avlanma Mevsimi Dişinda Avlanmak ceza Mahkemesind
AVLANMA MEVSİMİ DIŞINDA AVLANMAK CEZA MAHKEMESİNDEN KAMU DAVASI AÇILMAKSIZIN TAZMİNAT İSTENMESİ Ceza mahkemelerince tazminata hükmedilebilmesi için, usulüne uygun açılmış bir kamu davası bulun....
9/19/2004
BABALIK DAVASI
Babalik Davasi
TÜRK MEDENİ KANUNU 'NDA BABALIK DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN, BABALIK DAVASIYLA BİRLİKTE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI BORÇLAR KANUNU'NUN 49. MADDESİNDE YER ALAN GENEL ....
8/5/2010
BAĞ-KUR'DA MEMUR OLAN SANIK HAKKINDA MEMURİN MUHAK
Bağ-kur'da Memur Olan Sanik Hakkinda Memurin Muhak
BAĞ-KUR'DA MEMUR OLAN SANIK HAKKINDA MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNUN TATBİK OLUNAMIYACAĞI Kamu iktisadi devlet teşekkülleri personelinin, kurum veya kişiler aleyhine işledikleri suçlardan dolayı,....
9/19/2004
BASIN YOLU İLE HALKI IRK, BÖLGE VE MEZHEP FARKLILI
Basin Yolu İle Halki Irk, Bölge Ve Mezhep Farklili
BASIN YOLU İLE HALKI IRK, BÖLGE VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKCA TAHRİK ETMEK Sanığın, yazısında; Türkiye'de Devletin, 1900'lerden bu yana ırkçı bir politika izlediğini, ....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI
Belediye İşçilerinin Memur Sayilmamasi
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI Belediyelerde işçi statüsünde çalışan ve müstahdem (hizmetli) sayılan kimselerin, görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde, 19....
9/19/2004
BERAAT KARARI
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN 1
Beraat Karari ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 1
BERAAT KARARI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN 135. MADDESİNDEKİ HAKLAR (SANIĞA HATIRLATMA) Duruşmaya; sanığın kimliğinin saptanması, iddianame okunduktan sonra 135. maddeye göre sorguya çeki....
9/19/2004
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ)
Cevap Ve Düzeltme Hakki (itiraz)
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ) 3984 sayılı Yasaya göre gerçek ve tüzel kişilerin, kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlarla gerçeğe aykırı yayınlara karşı ilgililerine tanınan cevap ve....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ HAKKI
Ceza Kararnamesine İtiraz Hakki
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ HAKKI CMUK.nun 389. ve devamı maddeleri uyarınca ceza kararnamesi verilen karara "yakınıcıların itiraz hakları yoktur. İlgili Maddeler: CMUK 389....
9/19/2004
CEZA MAHKEMELERİNDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ
Ceza Mahkemelerinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi
CEZA MAHKEMELERİNDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ KOŞULLARI Ceza mahkemelerinde manevi tazminata hükmedilmesi; eylemin kişilik haklarına yönelik olması, şeref haysiyeti ihlal etmiş bulunması ko....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
CEZA MUHAKEMLERİ USULÜ KANUNUNUN 32 VE 264. MADDES
Ceza Muhakemleri Usulü Kanununun 32 Ve 264. Maddes
CEZA MUHAKEMLERİ USULÜ KANUNUNUN 32 VE 264. MADDESİNE AYKIRI DAVRANIŞ TESELSÜL 1- Duruşma zaptında, sanığın kimliği ile haklarının hatırlatıldığı bölümün kopyalı düzenlenmesi, 2- Birbirini t....
9/19/2004
CUMHURİYETİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK
SUÇUN O
Cumhuriyeti Alenen Tahkir Ve Tezyif Etmek suçun O
CUMHURİYETİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK SUÇUN OLUŞMASI TCK'nun 159. maddesinde Devlet(Cumhuriyet) kavramı ve devletin varlığını oluşturan ve maddede sayılan kurumlar korunmuş olup bu kurumla....
9/19/2004
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI ÇETE OLUŞTURMAK
HAKKIN
Cürüm İşlemek İçin Silahli Çete Oluşturmak hakkin
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI ÇETE OLUŞTURMAK HAKKINDA TEVKİF VE YAKALAMA MÜZEKKERESİ BULUNAN KİŞİLERİ YETKİLİ MERCİLERE HABER VERMEMEK Emniyet teşkilatında görevli olup haklarında kamu davası açı....
9/19/2004
ÇEVİRMEN ÜCRETİ
YARGILAMA GİDERİ
Çevirmen Ücreti yargilama Gideri
ÇEVİRMEN ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ Anayasa'nın 90. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesine aykırı olarak çevirmen için taktir olunan ücretin "yargılama giderine" eklenerek ....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 52750
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0