Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren, 4421 sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince, sanığın tazmini para cezasını ödemede aczi halinde, çevr....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Toplu kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıklar hakkında, 1918 sayılı yasanın 49/2. maddesi uygulandığına göre, sanık sayısı nazar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Dava konusu TIR çekicisi ve dorsenin kaza sonrası taşımaya tahsis edildiği belirlenemediği gibi, güzergah değişikliği yapıldığı da saptanamadığı cihetle ia....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümde uygulanan yasa maddesinin, 1918 sayılı Yasanın 27/3-4 yerine 27/2-4 olarak gösterilmesi yasaya aykırıdır. Toplu kaçakcılıktan mahkumiyetlerine karar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu eşyaları Kıbrıs'tan yurda önceki girişlerinde getirdiğine dair geçerli belge ibraz edemeyen sanığın, yurda son girişi esas alınarak gümrük yönetme....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık tarafından pasaportla yurda sokulan araçtan birisinin yurtdışı edilmediği, diğerinin de pasaporttaki çıkış kaşesinin ve üstündeki imzanın gümrük memurun....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1918 sayılı Yasa kapsamına giren suçlarda, son soruşturmanın yapılacağı yerde mahkemeler birden çok dairelere ayrılmış ise, bu davalara o mahkemenin bir numar....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, kaçak eşyaları Kıbrıs'tan yolcu beraberi getirdiğini savunması karşısında, kaç kez Kıbrıs'a gittiği saptanmalı; yasada 750 DM veya eşiti döviz tutarı....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İddianamede 1918 sayılı yasanın 33/son maddesi yoksa ek savunma verilmeden bu madde aleyhe uygulanmamalıdır. İndirim sebebi 1918 sayılı yasanın 49/1. madde....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hapis cezası, 213 sayılı Kanunun 360/son maddesine göre paraya çevrilmelidir. İlgili Maddeler: 213 SK 360/SON....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAPİS CEZASININ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hapis Cezasinin
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 213 SAYILI YASANIN 360. MADDESİNE GÖRE FERİ CEZA TAYİNİ KEYFİYETİN İLANI Eylemin iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar te....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAPİS CEZASININ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş hapis Cezasinin
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ Hapis cezasının paraya çevrilmesinde, temadi eden suç nedeniyle 10.9.1992 tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret yerine, ....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLM
213 Sayili Yasaya Aykirilik hapsin Paraya Çevrilm
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ERTELEME YASAĞI 213 sayılı yasanın değişik 359/a-son maddesine göre; hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasın....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Satın aldığı önceden tescilli aracı bir aylık yasal süre içinde adına tescilini yaptırmamak eyleminde, aracın satın alma tarihi itibariyle tescil için gerekli....
9/19/2004
3167 SAYILI ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK
TEKERRÜRE ESAS
3167 Sayili Çek Kanununa Aykirilik tekerrüre Esas
3167 SAYILI ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK TEKERRÜRE ESAS ALINAN PARA CEZASININ 1 GÜNÜ 3 MİLYON LİRA SAYILARAK HAPSE ÇEVRİLMESİ 647 sayılı yasanın 5/6. maddesi uyarınca, tekerrüre esas alınan para cez....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAZANILMIŞ HAK
3167 Sayili Yasaya Aykirilik kazanilmiş Hak
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAZANILMIŞ HAK Sanığın temyizi üzerine bozulan önceki kararda, sanık lehine 647 sayılı yasanın 4. maddesi uygulanarak verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para ce....
9/19/2004
4616 SAYILI YASANIN 1/2 MADDESİNİN UYGULANMA YERİ
4616 Sayili Yasanin 1/2 Maddesinin Uygulanma Yeri
4616 SAYILI YASANIN 1/2 MADDESİNİN UYGULANMA YERİ 3713 ve 4616 sayılı yasalardan lehe sonuç verenin uygulanması gerekir.21.4.1980 gününden önce işlediği suçlardan ömür boyu ağır hapis ve 2 yıl h....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
KISA KARARLA GEREKÇE
6136 Sayili Kanuna Aykirilik kisa Kararla Gerekçe
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ANTİKA SİLAHSanığa para cezası tayin edilirken her aşamada "bin" lira küsurunun atılması zorunluluğu, Tefhim edilmek....
9/19/2004
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
TEKERRÜR
6136 Sayili Yasaya Aykiri Eylem tekerrür
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM TEKERRÜR 1- Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 8.5.2001 gün ve 8/85-86 sayılı kararında da açıklandığı üzere tekerrüre esas olan önce....
9/19/2004
647 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN UYGULANMA BİÇİMİ
647 Sayili Kanunun 4. Maddesinin Uygulanma Biçimi
647 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN UYGULANMA BİÇİMİ LİRANIN KÜSÜRÜNÜN ATILMASI 1- Suç gününden önce para cezasına dönüştürülmüş hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin hükümlülüğü olan sanığın "4 gün....
9/19/2004
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADAM ÖLDÜRMEK
BİRDEN ZİYADE KİŞİYİ ÖLDÜRMEK
SANI
Adam Öldürmek birden Ziyade Kişiyi Öldürmek sani
ADAM ÖLDÜRMEK BİRDEN ZİYADE KİŞİYİ ÖLDÜRMEK SANIK YARARINA KAZANILMIŞ HAK Sanık hakkında iki kişiyi aynı kast altında öldürmek suçundan TCK.nın 450/5, 51/2, 59. maddeleri uyarınca verilen 20 y....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYENLERE CEZA
Adam Öldürmek onsekiz Yaşini Bitirmeyenlere Ceza
ADAM ÖLDÜRMEK ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYENLERE CEZA TAYİNİ Canavarca bir his sevki ile adam öldürmek, işkence tazip ile adam öldürmek eylemlerinde, sadist bir duygu ve düşüncenin eyleme egemen ol....
9/19/2004
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNU ÜÇ YA DA DAHA FAZLA İ
Alkollü Araç Kullanma Suçunu Üç Ya Da Daha Fazla İ
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNU ÜÇ YA DA DAHA FAZLA İŞLEMEK 2918 sayılı yasanın 112/7. maddesinde belirtilen koşullar altında "alkollü araç kullanma" suçunu -bir yıl içinde- üç ya da daha fazla işl....
9/19/2004
ALMANYA'DA ADAM ÖLDÜRMEK
UYGULAMA
Almanya'da Adam Öldürmek uygulama
ALMANYA'DA ADAM ÖLDÜRMEK UYGULAMA Almanya'da ablasının kocasını yasal indirici nedenle öldürüp Türkiye'de yargılanan sanık hakkında, TCY'nın 10/a maddesi yazılarak, TCY'nın uygulanabilir 448, ....
9/19/2004
BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKMAK
ASLİ ZAMANAŞIM
Başkasinin Arazisine Hayvan Sokmak asli Zamanaşim
BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKMAK ASLİ ZAMANAŞIMI KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI Sanığa isnat olunan suç için TCK.nun 518/3. maddesinde öngörülen hafif hapis cezasının üst sınırı itibari....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 63214
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0