Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK "Dur" uyarısına uymamak suçunda, aracı durdurma yükümlülüğü sürücüsüne aittir. Sanığın inkara yönelik savunması karşısında; yol denetiminin ne şekilde yapıldığı, "dur" u....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Temyiz dilekçesi ve eki belgelerde sanığın iflasına karar verildiği öne sürüldüğünden, bu husus araştırılarak sonucuna göre hukuki durum tayin edilmelidir. ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Yurt dışında dava açıldığına dair ibraz edilen tercüme belgenin asıl ya da onaylı örnek olduğuna dair bir açıklama bulunmadığından, dava açıldığına ilişkin b....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Yurtdışında dava açıldığına dair ibraz edilen belgelerdeki konsolosluk onayının, yalnızca tercüman imzasına yönelik olduğu gözetilerek, belge ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
İHRACAT BEDELİ
MÜCB
1567 Sayili Kanuna Muhalefet ihracat Bedeli mücb
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET İHRACAT BEDELİ MÜCBİR SEBEP Sanık şirket yetkilisi savunmalarında, ihracat bedeli dövizin tahsili için, karşı firma aleyhine K..Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak d....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
FER'İ CEZA
1734 Sayili Kanuna Aykirilik fer'i Ceza
1734 SAYILI KANUNA AYKIRILIK FER'İ CEZA1) Sanık dava konusu yemleri üreten fabrikanın sorumlu müdürü olup ayrı ayrı satış yerlerinden değişik tarihlerde alınan numunelerin analizi sonucu normlara....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- iddianame ile dava konusu yapılmayan eşyanın müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeli; 2- Hükmolunan tazmini para cezasının, ödenmesinde acze düşülmes....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Giriş beyannamesi muhteviyatı eşya, mısır kepeği olarak beyan edildiği halde, tahlil sonucu beyana aykırı eşya olarak saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte b....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük çıkış beyannamesinde noksan miktarda eşya beyan etmek suretiyle, devletten haksız menfaat temin etmek amacına yöneldikleri iddiasıyla, cezalandırılmala....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık, dava konusu eşyaları, gider pusulası karşılığında, Nahcıvan'lı şahıslardan satın aldığını beyan edip, buna ilişkin belgeleri sunmuştur. Bu durumda suç ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Olay tesbit ve zaptetme tutanağını tanzim eden görevliler dinlenerek, sanığın hangi sahada ve ne konumda yakalandığı açıklattırılmalı; ithalatçı sıfatı ile ge....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanık Şeyhmuz'un triptikle geçici olarak yurda soktuğu Mercedes otomobili yurt içinde bırakmak amacıyla diğer sanıklarla anlaştıktan sonra pasaport ve belgel....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu otomobil için tutulan tespit zaptı, sanıkların ifadeleri, aracın yurda sokuluş tarihi ile keşif ve bilirkişi raporu gözetilerek; zabıt mümzilerind....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÜMRÜK MUAFİYE
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gümrük Muafiye
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÜMRÜK MUAFİYETİ GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI 1-Bir kısım sanıkların yurda son girişlerinde önce Kıbrıs’ tan eşya getirdiklerinin ispatl....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SAHTE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sahte Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜŞÜMÜNDEKİ AĞIRLIK VE SINIRLAR Faturanın gerçek alım-satım karşılığı olmadığı ve müsnet suçun oluşmasınd....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAÇAKÇILIK CEZALI TAR
213 Sayili Yasaya Aykirilik kaçakçilik Cezali Tar
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAÇAKÇILIK CEZALI TARHİYAT TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 213 sayılı Yasanın değişik ek 11/1. maddesi, inceleme sonunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren t....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE FATURA DÜZENLEN
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Fatura Düzenlen
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ VERGİ İADESİ EK SAVUNMA Sanığın sahte fatura düzenlediğinden bahisle 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması için aç....
9/19/2004
2495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA
T
2495 Sayili Kanuna Göre Alinan Önlemlere Uymama t
2495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA TÜRK CEZA KANUNUNUN 526/1. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ Sarraf ve kuyumculara yönelik hırsızlık ve gasp suçlarıyla mücadele için, 2495 sayılı yasay....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SİT alanındaki taşınmazın üzerindeki binaya müdahalede bulunmaktan mahkum olan sanığın, mahkumiyet tarihinden 6 gün sonra bu yerin iç kısımlarında tadilat yap....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2863 sayılı yasanın 7. maddesindeki ilan şartı, suçun unsuru olmayıp bu hususta bilgi sahibi olmak yeterli sayılacağından, suça konu inşaatın yapıldığı alanın....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Geçici dönem yapılanma koşulları çerçevesinde hazırlanacak yapılanma veya tadilat projesinin, belediye tarafından Koruma Kuruluna gönderilerek onaylattırılmas....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İNŞAİ VE FİZİK
2863 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş inşai Ve Fizik
2863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE HUKUKİ KESİNTİ Mahkumiyetle sonuçlanan önceki dava dosyasındaki iddianameye göre, ikinci derecede sit alanı içerisinde kalan evin mu....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2873 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suç saptama tutanağında; Abant Tabiat Parkı Samet Yayla'sında betonarme inşaat yapıldığı yazılı olduğundan, inşaat yapılan bu yerin 2873 sayılı Yasanın 2/B ma....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
MUHATARIN YALAN
298 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş muhatarin Yalan
298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ MUHATARIN YALAN ŞAHADET İÇERİR BELGE DÜZENLEMESİ Seçim işleriyle doğrudan görevlendirilmeyen sanığın, muhtar sıfatıyla mahallede oturmadıklarını bildiği kişil....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 11. 12. 13. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 60672
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0