Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRME
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI
Adam Öldürme lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanmasi
ADAM ÖLDÜRME LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI CEZALARIN İÇTİMAIİki kişiyi mevsufen öldürmesi nedeniyle TCK.nun 450/9 maddesi uyarınca iki kez idam cezası ile cezalandırılan hükümlü hakkında,....
9/19/2004
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
ERTELENMİŞ CEZA
EK SAVUNMA
Ertelenmiş Ceza ek Savunma
ERTELENMİŞ CEZA EK SAVUNMA Yargılama sırasında TCY'nın 95/2 maddesinin uygulanması söz konusu olursa; a) Bu maddenin infaz hukukunu ilgilendirmesi; b) karar verilmese dahi C. Savcısının ma....
9/19/2004
EYLEM VE DAVA SAYISI
TEMYİZ İNCELEMESİNİN KONUSU
Eylem Ve Dava Sayisi temyiz İncelemesinin Konusu
EYLEM VE DAVA SAYISI TEMYİZ İNCELEMESİNİN KONUSU ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİKLE DOLANDIRICILIK CÜRÜMLERİNİN İÇTİMAI TESELSÜL BİÇİMSEL İÇTİMA İddianamede ne kadar eylem varsa, o kadar dava var ve....
9/19/2004
GELİNİNİ ÖLDÜRMEK
SONA ERMİŞ EVLİLİKTE SIHRİ HISI
Gelinini Öldürmek sona Ermiş Evlilikte Sihri Hisi
GELİNİNİ ÖLDÜRMEK SONA ERMİŞ EVLİLİKTE SIHRİ HISIMLIĞIN CEZADA ARTIRMA NEDENİ OLAMIYACAĞI Evliliğin sona ermesiyle sıhri hısımlığın ortadan kalkmayacağına ilişkin yasa maddesindeki ilke, aile ....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
ULUSLARARASI
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu uluslararasi
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELİERİN BAĞLAYICILIĞI 1-Anayasa'nın 90. maddesine göre ve iç hukukumuz yönünden bağlayıcılık kazanan uluslararası sözleşmelere uygun ya....
9/19/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası Sonucu Ölen Sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
KANUN YOLU BİLDİRİMİ
Kanun Yolu Bildirimi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 264 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 232 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 231 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 34 CEZA MUHAKEME....
3/27/2014 10:43:31 AM
KANUN YOLUNDA HATA
Kanun Yolunda Hata
KANUN YOLUNDA HATA C. Savcılarının dışında temyiz yoluna başvuranların kanun yolu ve mercii tayininde yaptıkları bir hata, müracaat edenin hukukunu ihlal etmez. İlgili Maddeler: CMUK 293, ....
9/19/2004
KESİNLİK SINIRI
Kesinlik Siniri
Ceza Genel Kurulu 2008/8-62 E, 2008/75 K. KESİNLİK SINIRI LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA USÜL PARA CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMLAR "İçtihat Metni" Sanığın lehe yasa olan 5237 s....
8/5/2010
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK
ASKER SANIK
ZAMANAŞIMI
Orman Kanununa Aykirilik asker Sanik zamanaşimi
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ASKER SANIK ZAMANAŞIMI Eylemi TCY'nin 572. maddesine uyan asker sanık hakkındaki davanın terhisine kadar geri bırakılmasına karar verilmesi hukukuken geçersizdir. San....
9/19/2004
PORT TARAYICILARI KULLANIMI HUKUKA AYKIRI MIDIR?
Port Tarayicilari Kullanimi Hukuka Aykiri Midir?
PORT TARAYICILARI KULLANIMI HUKUKA AYKIRI MIDIR? Av. Ali Osman Özdilek, Montreal, Nisan 2003 Hacker crackerların en önemli silahlarından ve aynı zamanda da sistem güvenlik uzmanlarının en büyük yar....
4/5/2011
UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKKINDAKİ YÖNERGE
Uzlaşmanin Uygulanmasi Hakkkindaki Yönerge
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE Birinci Bölüm Amaç, Kapsam Am....
4/1/2011
Web site oluşturma sırasında dikkat edilecekler
Web Site Oluşturma Sırasında Dikkat Edilecekler
WEB SİTELERİNİN YARATILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ NOKTALAR Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mart 2003 Web sitelerinin yaratılması sürecinde web sitesi sahiplerinin dikkat etmesi g....
4/5/2011
YARGIÇ, KAMU DÜZENİ VE KONFORMİZM
Yargiç, Kamu Düzeni Ve Konformizm
Adalet, yeryüzünde sadece mağdur psikolojisi olarak kaldığı sürece hayatı değiştirme potansiyeli yoktur. G İ R İ Ş Yargıç ile konformizm, b....
9/14/2005
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK
Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK Muhafaza etmek için kendisine resmen teslim edilen mahcuz mal üzerinde TCY. nın 276/1. maddesinde belirtilen şekilde suç işleyen sanığın eylemi, aynı malın ....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 19326
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0