Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
"dur" Uyarisina Uymamak
"DUR" UYARISINA UYMAMAK "Dur" uyarısına uymamak suçunda, aracı durdurma yükümlülüğü sürücüsüne aittir. Sanığın inkara yönelik savunması karşısında; yol denetiminin ne şekilde yapıldığı, "dur" u....
9/19/2004
10 YILLIK MEMURA EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK
10 Yillik Memura Emekli Sandiğindan Emeklilik
ON YIL ÇALIŞAN MEMURLARA, EMEKLİ SANDIĞINDAN İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMA YOLU AÇILDI "MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin....
9/21/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜML
1475 Sayili Kanuna Muhalefet (sakat Ve Eski Hüküml
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK) Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay iç....
9/19/2004
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK
MUHAKEME USULÜ
15 Yaşindan Küçük Sanik muhakeme Usulü
15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK MUHAKEME USULÜ Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı meşhut suçlar muhakeme usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanmaz. İl....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- iddianame ile dava konusu yapılmayan eşyanın müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeli; 2- Hükmolunan tazmini para cezasının, ödenmesinde acze düşülmes....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu mazotlar, sanığa ait kamyonun kasasının içinde, bidonlar ile 2 adet saç depo içinde yakalandığına ve araca ait müracaat işlem formunda, projelendi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın gümrük işlemleri tamamlanmadan alıp gittiği dava konusu eşyaları, bilahare kendiliğinden gümrük idaresine teslim etmesi şeklinde oluşan eyleminin, 191....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın işyerlerinde yakalanan yabancı menşeli 129 şişe içki ve 614 adet bandrol ile ilgili hazırlık savunmasında içkileri tekelden aldığını bandrollerin de ş....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, kaçak eşyaları Kıbrıs'tan yolcu beraberi getirdiğini savunması karşısında, kaç kez Kıbrıs'a gittiği saptanmalı; yasada 750 DM veya eşiti döviz tutarı....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tır karnesinde 1200 adet 10.000 kg. kuzu derisi beyan ettiği halde, İdarece yapılan tesbitte 3250 adet 3320 kg. kuzu derisi ve 510 adet 1870 kg. dana....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ Bilirkişi inceleme tutanağının birinci sayfasının katip tarafından imzalanmaması yasaya aykırıdır. Sanığın yurt dışına çıkmak üzere geldiği hava limanında x....
9/19/2004
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı Yasanın 139/1. maddesi uyarınca vergi incelemesi, aynı maddede yazılı istisnai durumlar dışında incelemeye tabi olanın işyerinde yapılmalıdır. Sa....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın "ikrazatçılık faaliyetleriyle iştigal ettiği halde, bu faaliyetini Vergi Dairesinin bilgisi dışında tutarak vergi kaybına sebebiyet vermek" eylemi, 213....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET
213 Sayili Kanuna Muhalefet
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET Ödeme kaydedici cihazın 6 gün gibi kısa süreyle gecikmeli alınmasında suç işleme kastı yoktur. İlgili Maddeler: 213 SK 360, 3100 SK 8/1 (MÜKERRER MADDE)....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
DEFTER V
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik defter V
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU Defter ve belgeleri muhafaza sorumluluğu, mükellefe ve/veya vergi sorumlusuna ait olup, bu sorumluluğ....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
SATHE FA
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik sathe Fa
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK SATHE FATURALARLA MAL SATILMASI Şirketin ortağı ve suç tarihinde müdürü olduğu anlaşılan sanığın, şirketin faturasız olarak aldığı Irak mazotunu satın a....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
BORSA TARAFINDAN YAPI
213 Sayili Yasaya Aykirilik borsa Tarafindan Yapi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK BORSA TARAFINDAN YAPILAN TESCİL 5590 sayılı yasanın 52. maddesi uyarınca borsa tarafından yapılan tescil işleminin icra ediliş biçimi ve niteliği itibariyle, tescile....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER KAYIT VE BELGE
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Kayit Ve Belge
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER KAYIT VE BELGELERİN GİZLENMESİ Yetkililer ancak, varlıkları noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olan defter kayıtları ve belgelerin ibrazını isteyebili....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTER VE BELGELERİN
213 Sayili Yasaya Aykirilik defter Ve Belgelerin
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN ÇALINMASI VERGİ DENETİMİNDEN KAÇMAK Dört yıla ait tüm defter ve belgelerin, çalındığı iddia edilen özel otomobilde bulundurulması mutat olmadığ....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 29. 30. 31. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 21713
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0