Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLM
213 Sayili Yasaya Aykirilik hapsin Paraya Çevrilm
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ERTELEME YASAĞI 213 sayılı yasanın değişik 359/a-son maddesine göre; hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasın....
9/19/2004
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2821 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2821 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2821 sayılı Yasanın değişik 59/1. maddesindeki bildirimde bulunmama eyleminin her işçi için bağımsız bir suç olması karşısında; işçi sayısına göre değişen nis....
9/19/2004
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET
ÖN ÖDEM
2821 Sayili Sendikalar Kanununa Muhalefet ön Ödem
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ÖN ÖDEME İHTARI Bildirimde bulunulmayan her işçi için ayrı suç oluşur. Bu nedenle her suç için öngörülen ceza miktarını ve giderlerini açıkca gösteren....
9/19/2004
2821 SAYILI SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM
MÜKE
2821 Sayili Sendikalar Yasasina Aykiri Eylem müke
2821 SAYILI SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM MÜKERRİR EYLEM HÜKÜM Sanığın aynı konuda yargılanıp ceza aldığı savunması araştırılarak, aynı konuda olduğu anlaşıldığı taktirde sonradan açılan d....
9/19/2004
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI
Belediye İşçilerinin Memur Sayilmamasi
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI Belediyelerde işçi statüsünde çalışan ve müstahdem (hizmetli) sayılan kimselerin, görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde, 19....
9/19/2004
EVLAT EDİNENLERE DOĞUM İZNİ VERİLECEK
Evlat Edinenlere Doğum İzni Verilecek
EVLAT EDİNENLERE DOĞUM İZNİ VERİLECEK Devlet Bakanı Güldal Akşit, evlat edinenlerin de doğum sonrası ücretli ve ücretsiz izin hakkından yararlanabilmesi için yasal düzenlemeler getirme hazırlığı ....
9/27/2004
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü
Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Ispat Yükü
ÖZET: Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu kanıtlamalıdır.Feshin iş....
8/5/2010
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
BELEDİYE KANUNU
Görevi Kötüye Kullanmak belediye Kanunu
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK BELEDİYE KANUNU Sanığın akrabasını geçici işçi olarak işe alıp 1580 sayılı yasaya aykırı olarak bir kısım yetkilerini devredip kullandırması eylemi TCK. nun 240. maddesi....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
MEMUR
Görevi Kötüye Kullanmak memur
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK MEMURMemurlar ya da sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli kamu hizmetlerine, işçi statüsünde çalışanların vekaleten de olsa atanmaları, görevi vek....
9/19/2004
HASTALARDAN %50'YE KADAR KATILIM PAYI ALINACAK.
Hastalardan %50'ye Kadar Katilim Payi Alinacak.
Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, sağlık hizmeti alan herkesin yüzde 50'ye kadar katılım payı ödemesini ve tedaviye uymayanlara ceza verilmesini öngörüyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'n....
12/26/2004
Hts kayıtları, şüpheden sanığın yararlanması
Hts Kayıtları, Şüpheden Sanığın Yararlanması
Sanıklar C.. A.. ve O.. A..'nun ruhsatsız nitelikli silah taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nun 62....
5/13/2016 2:06:56 PM
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
İŞYERİNDE SAKAT VE ESK
İdari Para Cezasina İtiraz işyerinde Sakat Ve Esk
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ İŞYERİNDE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI İş müfettişi raporuna ve işverenin imzaladığı tutanak içeriğine göre, işyerinde sakat ve eski hükümlü işçi çalı....
9/19/2004
İŞ AKTİ FESHEDİLEN İŞÇİLERİN BİLDİRİMİ
SUÇ SAYISI
İş Akti Feshedilen İşçilerin Bildirimi suç Sayisi
İŞ AKTİ FESHEDİLEN İŞÇİLERİN BİLDİRİMİ SUÇ SAYISI TEMYİZİ KABİL KARARLAR 2821 sayılı Yasanın değişik 59. maddesinin 1.fıkrası 1.bendi 2.cümlesine göre bildirilmeyen işçi sayısı kadar ayrı suç....
9/19/2004
İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME
TEHDİT
BOĞAZ
İş Ve Çalişma Özgürlüğünü Engelleme tehdit boğaz
İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME TEHDİT BOĞAZI SIKMA EYLEMİ 1- Yanında ayrılıp ayrı bir iş yeri açmak isteyen işçisini bu nedenle tehdit edip boğazını sıkan sanığın eylemi TCK.nun 201/1, 6....
9/19/2004
İŞÇİ İLE MEMURUN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ
YARGILAMA
İşçi İle Memurun Birlikte Suç İşlemesi yargilama
İŞÇİ İLE MEMURUN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ YARGILAMA YÖNTEMİ ....... İl Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan sanıkların, aynı yerde memur olarak çalışan diğer sanıklarla birlikte özensizlik ve ön....
9/19/2004
İşkazası sonucu ölen sigortalı
İşkazası Sonucu Ölen Sigortalı
İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin, 506 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenler....
8/5/2010
İZİNSİZ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK
İzinsiz Toplanti, Gösteri Ve Yürüyüş Yapmak
İZİNSİZ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK Belediyede çalışan beş işçinin, iş akitlerine son verilmesi üzerine, işçilerin direnişini desteklemek ve işe geri alınmalarını sağlamak amacıyla olay....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
ASLİ MADDİ FAİLE YARDIM ETME
Kasten Adam Öldürmek asli Maddi Faile Yardim Etme
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ASLİ MADDİ FAİLE YARDIM ETMEK FER'İ FAİL OLARAK OLAYA KATILMAK SANIKLARIN KİŞİLİLKLERİNİN VE KASTIN YOĞUNLUĞUNUN CEZA TAYİNİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 1- Kardeşinin gireceği ....
9/19/2004
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
Konut Dokunulmazliğini Bozmak
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK Olayda, eşi Almanya'da işçi olarak çalışan mağdureye; sanığın, 15 günden beri telefon edip "seni seviyorum, seninle sevişmek istiyorum" dediği, olay günü ise telef....
9/19/2004
Mağdur beyanlarının çelişik olması, tanık anlatımlarının delil niteliği
Mağdur Beyanlarının Çelişik Olması, Tanık Anlatımlarının Delil Niteliği
Sanık C.. Ş..'nin hakaret ve cinsel taciz suçlarından beraatine ilişkin, Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.11.2008 gün....
5/13/2016 2:05:40 PM
MÜSTEHCEN İÇERİKLİ VİDEO KASET OYNATMAK
GENEL YER
Müstehcen İçerikli Video Kaset Oynatmak genel Yer
MÜSTEHCEN İÇERİKLİ VİDEO KASET OYNATMAK GENEL YER UNSURU KEŞİF Olay gecesi saat 24'den sonra işçi olarak çalıştığı ve kapılarını kilitlemesi nedeniyle "genel yer" unsurunun oluşmadığı lokanta....
9/19/2004
ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İŞSİZ KALANLAR NE YAPACAK?
Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
Uzun süredir beklenen, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilerin kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici işçi statüsünde istimdam edilmelerini öngören Kanun bugün yayımlandı.....
9/21/2004
SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET
Sendikalar Kanununa Muhalefet
SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET Bildirimde bulunulmayan işçilerin sayısı ile işe giriş ve çıkış tarihlerinin tesbiti bakımından buna dair belgeler denetime olanak verecek biçimde dosyaya konulmalı....
9/19/2004
SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET
SUÇ TARİHİ
Sendikalar Kanununa Muhalefet suç Tarihi
SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET SUÇ TARİHİ 2821 Sayılı Yasanın 62. maddesinde tanımlanan 59. maddesinin 1. fıkrasının 2.cümlesinde müeyyideye bağlanan eylemlerde,suç tarihi işçinin işe alınması v....
9/19/2004
SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM
İŞE GİRİŞ BİLDİR
Sendikalar Yasasina Aykiri Eylem işe Giriş Bildir
SENDİKALAR YASASINA AYKIRI EYLEM İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ ÖN ÖDEME İHTARI Bildirimi yasal süresinde yapılmayan her işçi için ayrı ön ödeme önerisinde bulunulması ya da ön ödeme önerisinde her işçi ....
9/19/2004
SENDİKLAR YASASINA MUHALEFET
ÖN ÖDEME
Sendiklar Yasasina Muhalefet ön Ödeme
SENDİKLAR YASASINA MUHALEFET ÖN ÖDEME Bildirimde bulunulmayan her işçi için bağımsız ayrı suç oluşur, Buna göre de her bir suç için oluşan suç tarihlerindeki asgari ücret tarifelerine göre suçl....
9/19/2004
SÜRESİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEMEK
Süresinde İşe Giriş Bildirgesi Vermemek
SÜRESİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEMEK 506 sayılı Kanunun 9. maddesi; işverenlere, yurt dışında çalıştırdıkları işçiler de dahil olmak üzere işe aldıkları işçiler ile ilgili olarak örneğine uy....
9/19/2004
TCK 78 YILDAN SONRA DEĞİŞTİRİLDİ.
Tck 78 Yildan Sonra Değiştirildi.
TCK 78 YIL ARADAN SONRA DEĞİŞTİRİLDİ. Türk Ceza Kanunu (TCK), 78 yıl aradan sonra değiştirildi. TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde yürürlük ve yürütme maddesi dışında 343 maddesi be....
9/28/2004
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OL
Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Ol
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK Evli ve dört çocuk annesi, Almanya'da işçi olarak çalışan, ölenlerin yakınlarına tazminat ödeyerek tatmin eden sanığın hürriyeti bağlayıcı ....
9/19/2004
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 62501
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0