Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dava konusu mazotlar, sanığa ait kamyonun kasasının içinde, bidonlar ile 2 adet saç depo içinde yakalandığına ve araca ait müracaat işlem formunda, projelendi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın gümrük işlemleri tamamlanmadan alıp gittiği dava konusu eşyaları, bilahare kendiliğinden gümrük idaresine teslim etmesi şeklinde oluşan eyleminin, 191....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tır karnesinde 1200 adet 10.000 kg. kuzu derisi beyan ettiği halde, İdarece yapılan tesbitte 3250 adet 3320 kg. kuzu derisi ve 510 adet 1870 kg. dana....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME VEKALET ÜCRETİ Olayda, M... Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ. nin İngiltere'deki E... Services LTT Şirketine imalatçı O... Elektro Kablo Sanayii A....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET
213 Sayili Kanuna Muhalefet
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET Ödeme kaydedici cihazın 6 gün gibi kısa süreyle gecikmeli alınmasında suç işleme kastı yoktur. İlgili Maddeler: 213 SK 360, 3100 SK 8/1 (MÜKERRER MADDE)....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
BORSA TARAFINDAN YAPI
213 Sayili Yasaya Aykirilik borsa Tarafindan Yapi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK BORSA TARAFINDAN YAPILAN TESCİL 5590 sayılı yasanın 52. maddesi uyarınca borsa tarafından yapılan tescil işleminin icra ediliş biçimi ve niteliği itibariyle, tescile....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DEFTERLERDE KAYDI GER
213 Sayili Yasaya Aykirilik defterlerde Kaydi Ger
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DEFTERLERDE KAYDI GEREKEN HESAP VE İŞLEMLERİN BAŞKA ORTAMLARA KAYDI Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ
213 Sayili Yasaya Aykirilik tüzel Kişilerde Vergi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ SORUMLULUĞU KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU PERSONELİN SORUMLULUĞU Vergi mükellefi olan tüzel kişiler vergi kanunlarına göre üzerine düşen g....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
BİLİRKİŞİ İNCE
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş bilirkişi İnce
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ETÜKLÜK ESER CEZANIN EKSİK TAYİNİ Eserlerin tasnif ve tescile tabi olup olmadıklarının, müzelik veya etütlük durumda bulunup bulunmadı....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2873 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İnşa edilen yayla evinin bulunduğu yerin Orman Kanunu statüsünde olması karşısında; sanığa 2873 sayılı Yasanın 20. maddesine göre tayin edilen cezasının bir m....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TESCİLLİ ARAÇL
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tescilli Araçl
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili t....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKİRİ EYLEM
CEZANIN PARAYA ÇE
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem cezanin Paraya Çe
3091 SAYILI YASAYA AYKİRİ EYLEM CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ CEZANIN ERTELENMESİ Sabıkasız olan sanığın kişiliğinde dosyaya yansıyan olumsuzluk bulunmadığı ve suçun işlenişinde de bir özellik olm....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Alacaklı vekili çek nedeniyle yapılan icra takibi sırasında "takibe konu alacağın tüm masrafları ile birlikte haricen ve nakden tahsil ettiğimizden takip dosy....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN ORTADA
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş davanin Ortada
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ Dava konusu çeklerin, tarafların karşılıklı irade ve anlaşmaları ile geçerliliği kalmadığından, sonradan alına....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ÇEKİN KEŞİDE TARİHİN
3167 Sayili Kanuna Aykirilik çekin Keşide Tarihin
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE DÜZELTME Suça konu çekin keşide tarihinin, yasal ibraz süresini etkiler nitelikte değişiklik yapılmış görünümünde olması karşısında; bu deği....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
YASAL SÜREDE İBRAZ
3167 Sayili Yasaya Aykirilik yasal Sürede İbraz
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK YASAL SÜREDE İBRAZ YASAL SÜREDE ŞİKAYET Suça konu çekler bankaya ibraz edilmesine karşın, ödeme yasağı olduğundan bahisle işlem yapılmadan iade edilmiş ise de; çe....
9/19/2004
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3194 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Belediye encümeni tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde öngörülen bir aylık süre, yapı sahibine kanun çerçevesinde inşaatına devam etme imkanı....
9/19/2004
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın aracına yüklediği kömürü teslim aldığı deponun kantarı bulunmadığından, en yakın başka şirket kantarında da dışarıdan gelen kömürün tartılmadığı düşünc....
9/19/2004
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
ZİMMET
4389 Sayili Kanuna Aykirilik zimmet
4389 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ZİMMET1-İddianame ile soruşturma raporları kapsamında olan dokuz mudi hesabında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin dava konusu yapıldığı gözetilmeden, ek iddianame d....
9/19/2004
4422 SAYILI YASAYA MUHALEFET
4422 Sayili Yasaya Muhalefet
4422 SAYILI YASAYA MUHALEFETSanıkların kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma veya sindirme gücünü ku....
9/19/2004
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA
İ
4771 Sayili Kanun Karşisinda Yapilacak Uygulama i
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLERDE ACELE İTİRAZ VE MERCİİ Hükümlünün 4771 sayılı Kanun nedeniyle cefasının TCK.nın 2/2 maddesince indirilmesine ilişkin ta....
9/19/2004
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK VE CMK)
5328 Sayili Erteleme Kanunu (tck Ve Cmk)
5328 SAYILI ERTELEME KANUNU (TCK, CMK VE İLGİLİ KANUNLARIN ERTELENMESİ HAKKINDAKİ KANUN METNİ) 31.3.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5328 Sayılı “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM....
4/1/2005
1. 2. 3. 4. 5. . . . 10. 11. 12. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 41824
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0