Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1219 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların diplomasız olarak diş hekimliği muayehanesi açmaları, diş protez teknisyeni olan sanığın laboratuarında diş hekimliği mesleğinde kullanılan araç ve....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
BORSA TARAFINDAN YAPI
213 Sayili Yasaya Aykirilik borsa Tarafindan Yapi
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK BORSA TARAFINDAN YAPILAN TESCİL 5590 sayılı yasanın 52. maddesi uyarınca borsa tarafından yapılan tescil işleminin icra ediliş biçimi ve niteliği itibariyle, tescile....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Alacaklı vekili çek nedeniyle yapılan icra takibi sırasında "takibe konu alacağın tüm masrafları ile birlikte haricen ve nakden tahsil ettiğimizden takip dosy....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Cebri icra yolu ile de olsa, suça konu çek bedelinin %10 tazminat ve faizini kapsayacak biçimde ödenmesi halinde, kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan ve suça konu çek bedelini %10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte, 3863 sayılı yasanın yürürlüğe girmesin....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
KORKU, KAYGI VE PANİ
6136 Sayili Kanuna Aykirilik korku, Kaygi Ve Pani
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEKSanığın birkaç saat arayla şehrin iki ayrı caddesinde silahla ateş etmek biçimindeki eylemleriyle, bir suç işleme ka....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
ADAM ÖLDÜRMEK
TAAMMÜT
Adam Öldürmek taammüt
ADAM ÖLDÜRMEK TAAMMÜT Maddi olayda, öldürülenin sanığın eşini rızası ile kaçırdığı, birlikte yakalandıkları, sanığın şikayetten vazgeçmesiyle zina suçundan takipsizlik kararı verildiği, bu ol....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI
Avukat Saniğin Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmasi
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI Avukat olan sanığın, vekiledeni katılan tarafından borçlu kişiden tahsil etmesi için kendisine verilen iki adet bonoyu, karşı tarafın takas def'i....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
BELEDİYE YASAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞ
TİCARET VE S
Belediye Yasaklarina Aykiri Davraniş ticaret Ve S
BELEDİYE YASAKLARINA AYKIRI DAVRANIŞ TİCARET VE SANAT İCRASINDAN YASAKLAMA (MEN) CEZASI Belediye encümenince ticaret ve sanat icrasından yasaklama (men) cezası verilmesi gerekirken işyerinin k....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÇEK BEDELİNİN İCRA M
Çek Kanununa Aykiri Davraniş çek Bedelinin İcra M
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÇEK BEDELİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENMESİ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI Suç konusu çekin bedelinin icra takibi sırasında %10 tazminat ve faizini de kapsayacak....
9/19/2004
ÇEK YASASINA AYKIRILIK SUÇU
KAMU DAVASIN ORTADAN
Çek Yasasina Aykirilik Suçu kamu Davasin Ortadan
ÇEK YASASINA AYKIRILIK SUÇU KAMU DAVASIN ORTADAN KALDIRILMASI Davaya konu çek bedelinin %10 tazminatı gecikme faiziyle birlikte icraya ödenerek, dosyanın işlemden kaldırılması halinde kamu dav....
9/19/2004
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ OLM
Çikar Amaçli Suç Örgütünün Yöneticisi Ve Üyesi Olm
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ OLMAK TEHDİTBir olay için bir araya gelen sanıkların eylemlerinde birden fazla suç işleme ve süreklilik ögelerinin bulunmadığı gözetilmeyerek, 4422 ....
9/19/2004
ÇOCUĞUN TESLİMİ EMRİNE AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN UNSU
Çocuğun Teslimi Emrine Aykiri Davraniş suçun Unsu
ÇOCUĞUN TESLİMİ EMRİNE AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN UNSURU Sanığın, icra takibine konan ve ilam mahiyetinde bulunmayan, çocuk teslimine ilişkin tedbir nitelikli ara kararına uymaması eyleminde, İİK’n....
9/19/2004
DEFİNE ARAMAK
Define Aramak
DEFİNE ARAMAK Gömüldüğü yerden çıkarılması için icrai hareketlerde bulunmaksızın, sadece dedektörle define yeri arama eylemi suç oluşturmaz. İlgili Maddeler: 2863 SK 74....
9/19/2004
DERECE VE DİSİPLİN AFFI YILBAŞINDAN SONRA
Derece Ve Disiplin Affi Yilbaşindan Sonra
30.09.2004 tarihinde sonuçlanan Toplu Görüşme sürecinde, anlaşmaya varılan Mutabakat Metnini 2 bölümde değerlendirmek gerekir. 1.bölüm ilk 3 maddeden oluşmakta ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikal....
12/26/2004
DOLANDIRICILIK
SUÇA HAZIRLIK HAREKETLERİ
Dolandiricilik suça Hazirlik Hareketleri
DOLANDIRICILIK SUÇA HAZIRLIK HAREKETLERİ Sanıkların bankadan kredi alabilmek için sahte belgeler düzenlemek şeklindeki eylemlerinin dolandırıcılık suçunda kullanılacak hile ve desiseleri temin ....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİ
Emniyeti Suistimal sözleşmeli Avukatin Gideri İçi
EMNİYETİ SUİSTİMAL SÖZLEŞMELİ AVUKATIN GİDERİ İÇİN ALDIĞI AVANSLARI MAL EDİNMESİ Bankanın sözleşmeli avukatı olan sanığın, bankadan icra takip giderleri için teslim aldığı avansları, hayali bel....
9/19/2004
FUHUŞ İÇİN ERKEKLERE KADIN SAĞLAMAK
Fuhuş İçin Erkeklere Kadin Sağlamak
FUHUŞ İÇİN ERKEKLERE KADIN SAĞLAMAK Sanığın; 21 yaşını bitirmiş olan mağdure Ayşe'yi kendi rızası altında fuhuş yaptırdığı anlaşılmış, mağdurenin üzerinde cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfus....
9/19/2004
GASP
EKSİK KALKIŞMA
ADAM YARALAMA
ÖLDÜRME KASTI
Gasp eksik Kalkişma adam Yaralama öldürme Kasti
GASP EKSİK KALKIŞMA ADAM YARALAMA ÖLDÜRME KASTI 1- Gasp için darp ettiği mağdurun ağzını bağlayıp etkisiz hale getiren ve mani hal bulunmadığı halde darp eylemini sürdürmeyen ve yine hava alm....
9/19/2004
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS
Göçmen Kaçakçiliğina Teşebbüs
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 1982 ANAYASASI (2709) Madde 90 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 79 "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bi....
3/27/2014 10:44:53 AM
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
GÖ
Görevli Memuru Tehdit görevliye Etkin Direnme gö
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT GÖREVLİYE ETKİN DİRENME GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK Avukatlık Yasası'nın 57. maddesi uyarınca görev sırasında avukatlara karşı işlenen suçlarda avukatların memur sayılması, ay....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT
KİŞİSEL İLİŞKİ
KENDİLİĞİN
Görevliye Sövme-tehdit kişisel İlişki kendiliğin
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT KİŞİSEL İLİŞKİ KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA TEKERRÜR 1- Eylem, avukatlık ücretinin ödenmemesinden ötürü başlatılan icra takibine dayalı "kişisel" alacak-borç ilişkisi nedeniy....
9/19/2004
HAKSIZ TAHRİK
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAVGADA MAKTÜLE E
Haksiz Tahrik ölümle Sonuçlanan Kavgada Maktüle E
HAKSIZ TAHRİK ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAVGADA MAKTÜLE EL UZATMAK Tahrik sebebinin kabulü için; mağdur yada maktülden kaynaklanan bir haksız hareketin bulunması, failin de bunun etkisinden kalarak ey....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK Sanığın icrai hareketlerini tamamladığı ancak engel sebep itibariyle sonuç alamadığı eylem tam teşebbüs aşamasında kalmış olur. Çalmak amacıyla aldığı eşyayı kendi iradesiyle geri....
9/19/2004
HIRSIZLIK
TAM TEŞEBBÜS
İSTEĞİYLE VAZGEÇME
Hirsizlik tam Teşebbüs isteğiyle Vazgeçme
HIRSIZLIK TAM TEŞEBBÜS İSTEĞİYLE VAZGEÇME Sanığın, hırsızlık kastıyla kıyma, sucuk, diş macunu ve çikolatayı alıp gömleğinin içine saklamak şeklinde oluşan eylemi, icrai hareketlerin tamamlan....
9/19/2004
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKM
İktisadi Devlet Teşekkülleri 233 Sayili Kanun Hükm
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE SAKLI TUTULAN HUSUSLAR DIŞINDA, "ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE" TABİDİRLER. Davacılar, miras bırakanları Dursun'un davalı Türkiye Elekt....
9/24/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 15796
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0