Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Alacaklı vekili çek nedeniyle yapılan icra takibi sırasında "takibe konu alacağın tüm masrafları ile birlikte haricen ve nakden tahsil ettiğimizden takip dosy....
9/19/2004
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI
Avukat Saniğin Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmasi
AVUKAT SANIĞIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI Avukat olan sanığın, vekiledeni katılan tarafından borçlu kişiden tahsil etmesi için kendisine verilen iki adet bonoyu, karşı tarafın takas def'i....
9/19/2004
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÇEK BEDELİNİN İCRA M
Çek Kanununa Aykiri Davraniş çek Bedelinin İcra M
ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÇEK BEDELİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENMESİ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI Suç konusu çekin bedelinin icra takibi sırasında %10 tazminat ve faizini de kapsayacak....
9/19/2004
ÇOCUĞUN TESLİMİ EMRİNE AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN UNSU
Çocuğun Teslimi Emrine Aykiri Davraniş suçun Unsu
ÇOCUĞUN TESLİMİ EMRİNE AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN UNSURU Sanığın, icra takibine konan ve ilam mahiyetinde bulunmayan, çocuk teslimine ilişkin tedbir nitelikli ara kararına uymaması eyleminde, İİK’n....
9/19/2004
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT
KİŞİSEL İLİŞKİ
KENDİLİĞİN
Görevliye Sövme-tehdit kişisel İlişki kendiliğin
GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT KİŞİSEL İLİŞKİ KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA TEKERRÜR 1- Eylem, avukatlık ücretinin ödenmemesinden ötürü başlatılan icra takibine dayalı "kişisel" alacak-borç ilişkisi nedeniy....
9/19/2004
Kredi kartı borcuna 18 ay taksit
Kredi Kartı Borcuna 18 Ay Taksit
Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kred....
2/24/2006
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
Mal Beyaninda Bulunmamak ödeme Emrine İtiraz
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ÖDEME EMRİNE İTİRAZ Her ne kadar, kambiyo senetlerine ilişkin takiplerde, ödeme emrine itiraz icra takibini durdurmazsa da; ödeme emrine süresi içinde itiraz eden sanı....
9/19/2004
SAHTE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLMUHABERİ DÜZENLEMEK
Sahte Ödeme Emri Tebliği İlmuhaberi Düzenlemek
SAHTE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLMUHABERİ DÜZENLEMEK İlamsız takiplere ilişkin ödeme emrinin borçlusu olan müştekiye ödeme emri tebliğ edilmediği halde huzurunda tebliğ edilmiş gibi tebliğ ilmuhaberi....
9/19/2004
SAHTECİLİK
Sahtecilik
SAHTECİLİK Sanığın, müşteki şirketin cirosu bulunan iki adet çeki, bedellerini ödeyip geri aldıktan sonra tahsil ve icra kovuşturması yapabilecek şekilde keşide tarihlerini değiştirip, borçları....
9/19/2004
TAAHHÜDÜ BOZMA
Taahhüdü Bozma
TAAHHÜDÜ BOZMA Borcundan dolayı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine yapılan haciz sırasında borçlu sanığın borcunu 30.04.2000 günüde ödemeyi taa....
9/19/2004
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE
Taraflar Arasinda Akdolunan Ve
TARAFLAR ARASINDA AKDOLUNAN VE DAVACININ BONOLARA DAYALI ALACAĞINDAN FERAGAT ETMESİ KARŞILIĞINDA, DAVALILARIN TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİ DAVACIYA DEVRETMELERİNİ ÖNGÖREN ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ, RE....
9/24/2004
TİCARİ DEFTERLER
Ticari Defterler
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf ve....
8/5/2010
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 16116
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0