Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SEKTÖREL DIŞ T
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sektörel Diş T
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU İMALATÇI ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU İhracat 1996/39 sayılı Tebliğin 9. maddesine göre, sektörel dış ticaret şirke....
9/19/2004
2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2872 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Köy içerisinde açığa gübre dökmek eylemi; 2872 sayılı Yasanın 8 ve 20/a maddeleri içerisinde değerlendirilmeli, öngörülen idari para cezası aynı Yasanın 24.....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2918 sayılı Yasanın 36/3 ve 4. maddelerinde, idari para cezasının yanında "hapis" cezası da öngörüldüğünden, bu yasa maddesiyle ilgili davaya bakma Asliye Cez....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TESCİLLİ ARAÇL
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tescilli Araçl
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili t....
9/19/2004
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİ
PA
2918 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş suç Tarihi pa
2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI 18.9.1991 günlü noter satış senedi ile satın aldığı otomobili, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/e maddesin....
9/19/2004
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3091 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İdarece verilen men kararının infazından sonra, sanığın men kararını idari yargıdan iptal ettirmeden veya hukuku mahkemesinden üstün hakkını gösterir karar al....
9/19/2004
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
3182 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Bankalar Kanununun 32. maddesi gereği, temerrüde düşen......alacağın idari ve kanuni takibe alınıp alınmadığı, idari takibe alınmış ise bu hus....
9/19/2004
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3194 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Belediye encümeni tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde öngörülen bir aylık süre, yapı sahibine kanun çerçevesinde inşaatına devam etme imkanı....
9/19/2004
4077 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
LPG TÜP SATIŞ
4077 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş lpg Tüp Satiş
4077 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ LPG TÜP SATIŞ FİYATLARININ ASILMASI LPG SATIŞ RUHSATI Sanığın LPG satış fiyatlarını tüketicilerin görebilecekleri bir yere asmak ve sorulması halinde göster....
9/19/2004
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
506 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Aylık sigorta primleri bordrolarını yasal süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermemek suçu ve cezası, primlerin ödenmiş olmasından dolayı ortadan kalkmaz....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (SUÇUN MANEVİ U
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş (suçun Manevi U
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (SUÇUN MANEVİ UNSURU) İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ Köydeki evinde bulundurma ruhsatlı silahını nakil belgesi almaksızın ve adres değişikliğini bildirerek ruhsatname....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
AÇIKTAN ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK
Açiktan Alkollü İçki Satmak
AÇIKTAN ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK Sanığın eylemi açıktan alkollü içki satmak olup bu eylemin 4250 sayılı Yasanın 19. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmekle değişik 28. madde ile de yaptırım altına alınm....
9/19/2004
AKARSU KIYISINDA KUM ALMAK
Akarsu Kiyisinda Kum Almak
AKARSU KIYISINDA KUM ALMAK Akarsu kıyısından kum almak eylemi, 3621 sayılı Yasanın 15/a-3 maddesine uyduğundan ve idari para cezası verilmesini gerektireceğinden, mahkemece görevsizlik kararı v....
9/19/2004
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARINA AYKIRI DAVRANMAK
Belediye Encümen Kararlarina Aykiri Davranmak
BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARINA AYKIRI DAVRANMAK Sanığın işlettiği büfeyi (tekel bayii) saat 24.00 'de kapatması gerekirken, kapatmayarak açık tutmaya devam etmesi şeklinde oluşan eylem, Belediye....
9/19/2004
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN NAKLİ
Bulundurma Ruhsatli Tabancanin Nakli
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN NAKLİ Köydeki evinde bulundurma ruhsatlı tabancasını, evini ilçe merkezine nakletmesi sonucu buraya getirip bulundurmasından önce yönetime bilgi vermemesi idari iş....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
DERECE VE DİSİPLİN AFFI YILBAŞINDAN SONRA
Derece Ve Disiplin Affi Yilbaşindan Sonra
30.09.2004 tarihinde sonuçlanan Toplu Görüşme sürecinde, anlaşmaya varılan Mutabakat Metnini 2 bölümde değerlendirmek gerekir. 1.bölüm ilk 3 maddeden oluşmakta ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikal....
12/26/2004
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ
ATARİ SALONLARIYLA İLGİL
Emirlere Aykiri Davraniş atari Salonlariyla İlgil
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ ATARİ SALONLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME İDARİ CEZA 2559 sayılı Yasanın atari salonlarıyla ilgili ek 8. maddesinin(b) bendi ile 2 ve 3. fıkralarında yer alan yasaklara ayk....
9/19/2004
EMİRLERE UYMAMAK
ÇEVRE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ
Emirlere Uymamak çevre Yasasina Aykiri Davraniş
EMİRLERE UYMAMAK ÇEVRE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ FAR AVI YAPMAK Yasa ile düzenlenen ve suç sayılan eylemlerin ve yaptırımlarının gösterildiği yerlerde TCK.nun 526. maddesinin uygulama yeri yok....
9/19/2004
EMİRLERE UYMAMAK
ŞİŞE İLE KAPAK MARKALARI FARKLI
Emirlere Uymamak şişe İle Kapak Markalari Farkli
EMİRLERE UYMAMAK ŞİŞE İLE KAPAK MARKALARI FARKLI GAZOZ ÜRETMEK GÖREVSİZLİK KARARI Şişe markası ile şişe kapağı markası farklı gazoz üreterek satışa sunan sanığın eylemi, 560 sayılı KHK. ye 4....
9/19/2004
EYLEMİN MÜEYYİDESİZ KALMASI
Eylemin Müeyyidesiz Kalmasi
EYLEMİN MÜEYYİDESİZ KALMASI 27.10.1996 tarihinde yayınlanarak, bir kısım maddeleri yürürlüğe giren 4199 sayılı Yasanın 47/2. maddesi ile; "2918 sayılı Yasadaki eylemlere bu kanunla eklenen ek 3....
9/19/2004
GIDA KODEKSİNE AYKIRILIK
(AMBALAJSIZ EKMEK SEVKİY
Gida Kodeksine Aykirilik (ambalajsiz Ekmek Sevkiy
GIDA KODEKSİNE AYKIRILIK (AMBALAJSIZ EKMEK SEVKİYATI) Ekmeğin üretimi aşamasında sağlığa zararlılıktan sözedilmeyip, fırında ambalajlama yapılmadan satış yerine sevkıyat yapılmaktan ibaret olan....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
SÖVME VE YARALAM
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak sövme Ve Yaralam
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK SÖVME VE YARALAMAK ZOR KULLANMAYA YETKİLİ SANIKLAR SANIĞIN SORGUSU NİSBİ HARÇ 1- Sanıkların, CMUK.nun 135. maddesindeki öngörülen yönteme göre sorguya çekil....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
ZARAR KOŞULU
İH
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak zarar Koşulu ih
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ZARAR KOŞULU İHALENİN KAZANANDAN BAŞKA FİRMAYA VERİLMESİ 1- Bir memurun yasal görevini yaparken yasalara ve hukuka aykırı davranmasıyla oluşan TCK.nun 240. ma....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 55011
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0