Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Anuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca "kentsel sit alanı" olarak tesciline ve aynen korunması gerektiğine karar verilen koruma amaçlı imar p....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3. grup korunması gerekli tescilli ve tapuda şerhli binanın, sanık müteahhit ve sanık malikler arasında inşaat sözleşmesinin yapıldığı tarihte yıkılmamış old....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tapu sicilinde parseli üzerinde eski eser şerhi mevcut bulunmasına rağmen, belediye tarafından ruhsata bağlatarak koruma amaçlı imar planına aykırı i....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Geçici dönem yapılanma koşulları çerçevesinde hazırlanacak yapılanma veya tadilat projesinin, belediye tarafından Koruma Kuruluna gönderilerek onaylattırılmas....
9/19/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KA
Belediye Meclis Üyelerinin İmar Yasasina Aykiri Ka
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMAR YASASINA AYKIRI KARAR VERMELERİ GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMALARI İmar yasası ve Yönetmeliğine aykırı olarak imar planındaki suça konu yerin dört kat olan inş....
9/19/2004
KENTSEL SİT ALANINA BİTİŞİK PARSELE İZİNSİZ İNŞAAT
Kentsel Sit Alanina Bitişik Parsele İzinsiz İnşaat
KENTSEL SİT ALANINA BİTİŞİK PARSELE İZİNSİZ İNŞAAT YAPMAK Koruma amaçlı imar alanı yapılarak ilgili kurulca tasdik edilmiş kentsel sit alanlarında, tescilli parsellere bitişik parsellerdeki yap....
9/19/2004
MÜHÜR BOZMAK
Mühür Bozmak
MÜHÜR BOZMAK Elinde aynı nitelikte yazılar olmasına karşın Belediyeye başvurusu sonunda İmar müdürlüğünün "komşu parselle ifraz ve tevhit düzenlemesi yapıldıktan sonra yeni imar çapı ile mürac....
9/19/2004
SİT ALANINDA KALAN PARSELE İZİNSİZ İNŞAAT YAPMAK
Sit Alaninda Kalan Parsele İzinsiz İnşaat Yapmak
SİT ALANINDA KALAN PARSELE İZİNSİZ İNŞAAT YAPMAK Koruma amaçlı imar planı sınırları içinde tescilli parsele bitişik ve kısmen birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanında kalan parsele Kültü....
9/19/2004
TCK 78 YILDAN SONRA DEĞİŞTİRİLDİ.
Tck 78 Yildan Sonra Değiştirildi.
TCK 78 YIL ARADAN SONRA DEĞİŞTİRİLDİ. Türk Ceza Kanunu (TCK), 78 yıl aradan sonra değiştirildi. TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde yürürlük ve yürütme maddesi dışında 343 maddesi be....
9/28/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 22951
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0