Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
İDARİ PARA CEZ
1475 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş idari Para Cez
1475 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 1475 sayılı yasaya aykırılıktan uygulanan idari para cezasına itiraz üzerine mahkemece; itiraz dilekçesinde geçen hususlar araştır....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN
213 Sayili Kanunun 139. Maddesine Uygun Tebligatin
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN ARANMAMASI Defter ve belgeleri yandığını ileri sürerek itiraz etmeyen sanığa, 139. maddeye uygun tebligat aranmaz. 213 sayılı kanunun değişi....
9/19/2004
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA AYKIRILIK
TEBLİGA
2821 Sayili Sendikalar Kanununa Aykirilik tebliga
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA AYKIRILIK TEBLİGAT İTİRAZIN ESASTAN İNCELENMESİ Ceza kararnamesinin sanığa tebligat kanununun 18, tebligat tüzüğünün 24. maddelerine göre usulüne uygun tebliğ ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
TEMYİZ İSTEMİ
3167 Sayili Kanuna Aykirilik temyiz İstemi
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK TEMYİZ İSTEMİ4814 sayılı kanun uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen "kesinleşmiş hükmün para cezasına dönüştürülmesine dair" karar itirazı kabil ka....
9/19/2004
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
466 Sayili Kanun Gereği Tazminat
466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT Kesinleşme şerhi bulunan karara ıttıla tarihinden itibaren yasal sürede açılan davanın esas yönünden incelenip hüküm kurulması gerekir. Davalı Hazine vekilini....
9/19/2004
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA
İ
4771 Sayili Kanun Karşisinda Yapilacak Uygulama i
4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA YAPILACAK UYGULAMA İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLERDE ACELE İTİRAZ VE MERCİİ Hükümlünün 4771 sayılı Kanun nedeniyle cefasının TCK.nın 2/2 maddesince indirilmesine ilişkin ta....
9/19/2004
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEVAP VE DÜZEL
5680 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş cevap Ve Düzel
5680 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEVAP VE DÜZELTME HAKKI DÜZENLEYİCİ NİTELİKLİ SÜRE 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin 3. bendinde öngörülen, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin....
9/19/2004
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI
YÖNETİMİN DENETİ
Açik Cezaevlerine Ayrilma Karari yönetimin Deneti
AÇIK CEZAEVLERİNE AYRILMA KARARI YÖNETİMİN DENETİMİ "Açık cezaevine ayrılma hakkı" cezaevi yönetim kurulu Başkanlığı'nca belirlenen hükümlünün bu hakkını Adalet Bakanlığı 'nın vermeme hakkı yok....
9/19/2004
AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU
Aile Başkaninin Sorumluluğu
Dava dilekçesinde, 4780 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Teyfik vekili tarafın....
8/5/2010
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
ARAMA KARARINA İTİRAZ
Arama Kararina İtiraz
ARAMA KARARINA İTİRAZ İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Ç...... Elektrik Aş. ve K.... Elektrik Aş. hisse senetlerinde işlem yapan sekiz adet aracı kurum ve şirketler nezdinde ara....
9/19/2004
AYNI TAŞINMAZDA PAY SATIN ALMAK
Ayni Taşinmazda Pay Satin Almak
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan onalım davasına dair karar, davalı M.Zeki tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşma....
8/5/2010
BABALIK DAVASI
Babalik Davasi
TÜRK MEDENİ KANUNU 'NDA BABALIK DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN, BABALIK DAVASIYLA BİRLİKTE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI BORÇLAR KANUNU'NUN 49. MADDESİNDE YER ALAN GENEL ....
8/5/2010
BASIN YOLUYLA HAKARET
DAVAYA KATILMAK
Basin Yoluyla Hakaret davaya Katilmak
BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gere....
9/19/2004
BASİT ZİMMET
Basit Zimmet
Basit zimmet suçundan sanık Ö........ P........’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A...... 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26/01/2009 gün ve 2008/85 Esas, 2009....
8/5/2010
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLD
Bedeli Malen Ahzolunmuştur Kaydini İçerecek Şekild
BEDELİ MALEN AHZOLUNMUŞTUR KAYDINI İÇERECEK ŞEKİLDE KEŞİDE EDİLMİŞ BİR KAMBİYO SENEDİNİN TESLİM ALINAN MAL KARŞILIĞINDA DÜZENLENDİĞİNİN BİR KARİNE OLARAK KABULÜ GEREKİR. 1-HUMK.nun 429 ve 442/a m....
9/24/2004
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak sayılı taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tu....
5/13/2016 2:04:27 PM
Bedelsiz yol terki yapılan yerin parsellenmesi
Bedelsiz Yol Terki Yapılan Yerin Parsellenmesi
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzeri....
5/13/2016 2:03:13 PM
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN KARARA İTİRAZ
Belediye Encümenince Verilen Karara İtiraz
BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN KARARA İTİRAZ Dosya münderecatına ve yetkililerce düzenlenen tutanak içeriğine göre, muterizin 1608 sayılı yasaya aykırı davrandığı tespit ve her eyleminin bir suç....
9/19/2004
BİLİŞİM SUÇU
KREDİ KARTI HIRSIZLIĞI
Bilişim Suçu kredi Karti Hirsizliği
BİLİŞİM SUÇU KREDİ KARTI HIRSIZLIĞI Sanığın, yakınana ait olup,şifresiyle birlikte çaldığı kredi kartları ile ATM.den para çekmesi eylemlerinin, TCK.nun 525/b-2,80. maddelerindeki suçu oluşturd....
9/19/2004
CEVAP DÜZENLEME HAKKI
TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ
MA
Cevap Düzenleme Hakki tekzip Metninin Tebliği ma
CEVAP DÜZENLEME HAKKI TEKZİP METNİNİN TEBLİĞİ MAHKEMENİN BAŞVURU VE İTİRAZI İNCELEME SÜRESİ 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi uyarınca tekzip metninin gazetenin sorumlu müdürüne gönderi....
9/19/2004
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ)
Cevap Ve Düzeltme Hakki (itiraz)
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ) 3984 sayılı Yasaya göre gerçek ve tüzel kişilerin, kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlarla gerçeğe aykırı yayınlara karşı ilgililerine tanınan cevap ve....
9/19/2004
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
Cevap Ve Düzeltme Hakki
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI 5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinin III. bendinde öngörülen Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin başvuru ve itirazı sonuçlandırması için konulmuş olan ikişer g....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİ
İTİRAZ
TEMYİZ
Ceza Kararnamesi itiraz temyiz
CEZA KARARNAMESİ İTİRAZ TEMYİZ Mütecaviz sarhoşluk suçundan Sulh Ceza Mahkemesince ceza kararnamesi ile verilen karara itiraz üzerine yine Sulh Ceza Mahkemesince itiraza ilişkin verilen karar ....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİ
YASA YOLUNDA YANILMA
Ceza Kararnamesi yasa Yolunda Yanilma
CEZA KARARNAMESİ YASA YOLUNDA YANILMA CMUK.nun 293. maddesinde gösterilen yanılma hali C.savcıları için söz konusu değildir. Bu nedenle "temyiz yeteneği olmayan" itirazı olanaklı bulunana cez....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİ
YAZILI EMİR YOLU
Ceza Kararnamesi yazili Emir Yolu
CEZA KARARNAMESİ YAZILI EMİR YOLU TCK.nun 119. maddesinin 7. fıkrasına göre sonuçlandırılmış, itiraz edilmeden kesinleşmiş ceza kararnameleri için yazılı emir yoluna başvurulamaz. İlgili ....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ HAKKI
Ceza Kararnamesine İtiraz Hakki
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ HAKKI CMUK.nun 389. ve devamı maddeleri uyarınca ceza kararnamesi verilen karara "yakınıcıların itiraz hakları yoktur. İlgili Maddeler: CMUK 389....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
1. 2. 3. 4. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 33085
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0