Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN
15 Yaşindan Küçük Mağdureyi Rizasiyla Kaçirip Onun
15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE KESEN SEBEPLER Dava zamanaşımının TCK.nun 434. maddesi uyarınca verilen ert....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük çıkış beyannamesinde noksan miktarda eşya beyan etmek suretiyle, devletten haksız menfaat temin etmek amacına yöneldikleri iddiasıyla, cezalandırılmala....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İstanbul'da konfeksiyoncu olan sanık Mehmet ile Almanya'da kullanılmış giyim eşyası ihracıyla uğraşan sanık Muzaffer'in anlaşmaları, sanık Muzaffer'in Almanya....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
4616 SAYILI KANUN
1918 Sayili Kanuna Aykirilik 4616 Sayili Kanun
1918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK 4616 SAYILI KANUN Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın miktar ve niteliği, suç tarihinin 23 nisan 1999 tarihinden önce olmasına nazaran, 4616 sa....
9/19/2004
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ
461
1918 Ve 4250 Sayili Kanunlara Aykiri Davraniş 461
1918 VE 4250 SAYILI KANUNLARA AYKIRI DAVRANIŞ 4616 SAYILI YASA 1-Hükümden sonra yürürlüğe giren 4619 sayılı yasa ile rakı, tekel maddesinden gümrük eşyasına dönüştürüldüğünden, sanık lehine yap....
9/19/2004
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DAVA ŞARTI
213 Sayili Yasaya Aykirilik dava Şarti
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DAVA ŞARTI Kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması husus....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
2908 SAYILI YASAY
2860 Sayili Yasaya Aykiri Eylem 2908 Sayili Yasay
2860 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM 2908 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVALARI AYRILMASI Suç üstü hükümlerine tabi Dernekler yasasına aykırılık ve suç üstüne tabi olmayan Yardım Toplama Yasasına Aykır....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2908 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Dernekler Kanununun 78/1. maddesinde yazılı suç; TCK.nun 119. maddesi kapsamına girip, ön ödemeye tabidir. Bu suçtan cumhuriyet savcılığınca usulüne uygun önö....
9/19/2004
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖNÖDEME
2918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş önödeme
2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖNÖDEME 1- Tescilsiz aracı, yasal süre içinde adına tescil yaptırmamak suçu, satın alma tarihinden itibaren üç aylık yasal sürenin dolması ile oluşur. Suç ta....
9/19/2004
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
HAKKI OLMAYAN YER
3091 Sayili Yasaya Aykiri Eylem hakki Olmayan Yer
3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ Açılan kamu davasının 4616 sayılı yasanın ¼. Maddesi uyarınca kesin hükme bağlanmasının....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Vergi dairesi müdürlerinin Mahkemelerde dava açma yetkisi olmadığından C. Savcılığına Vergi Dairesi Müdürünün yazdığı yazı şikayet dilekçesi sayılmaz. 6 aylı....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 3167 sayılı Yasanın 15. maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasına, müştekinin katılmaya ve hükmü temyiz etmeye yetkisi yoktur. İlgili Maddeler: 3....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Cebri icra yolu ile de olsa, suça konu çek bedelinin %10 tazminat ve faizini kapsayacak biçimde ödenmesi halinde, kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar ....
9/19/2004
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DAVANIN DÜŞÜRÜ
3167 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş davanin Düşürü
3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ RESMİ TATİL 23.11.1993 günü bankaya ibraz edilen davaya konu çekle ilgili olarak, 25.5.1994 günü yapılan şikayet; 23 ve 24 Mayıs 1994 ta....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
KAMU DAVASININ DÜŞÜR
3167 Sayili Yasaya Aykirilik kamu Davasinin Düşür
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ Dava konusu çek, 10 günlük yasa süre içerisinde ibraz edildiği halde, TTK.nun 729. maddesi hükmü gözardı edilerek ve 708/son fıkrasına y....
9/19/2004
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
3213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
3213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın aracına yüklediği kömürü teslim aldığı deponun kantarı bulunmadığından, en yakın başka şirket kantarında da dışarıdan gelen kömürün tartılmadığı düşünc....
9/19/2004
3984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
YAYIN BANTLARININ MU
3984 Sayili Kanuna Aykirilik yayin Bantlarinin Mu
3984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK YAYIN BANTLARININ MUHAFAZASI Sanık hakkında 3984 sayılı Yasanın 34/2. maddesine muhalefetten kamu davası açılmış olup, Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile davaya konu ....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GÖREV
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş görev
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GÖREV Görev meselesi kamu düzenine taalluk etmekle, sanık hakkındaki delillerin taktiri ve değerlendirmesinin de diğer sanıklara teb'an ağır ceza mahkemesini....
9/19/2004
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
KAMU DAVASININ
6136 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş kamu Davasinin
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI MÜSADERE Yargılama sırasında vefat etmiş olması nedeniyle hakkındaki kamu davası ortadan kaldırılan sanığa, görev süresi....
9/19/2004
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
7478 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
7478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 7478 sayılı Kanunun uygulanabilmesi için Köy İçme Suları tesislerinin DSİ veya onun yerine geçen kamu kurumunca yapılıp köy ihtiyar meclisine teslim edilmesi ....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET
SİLAHL
Adam Öldürme Ve Zabitaya Silahli Mukavemet silahl
ADAM ÖLDÜRME VE ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET SİLAHLARIN MÜSADERESİ Sanıkta elde edilen silahların suçta kullanıldığına ilişkin suç duyurusu üzerine herhangi bir kamu davası açılmadığı ve zamanaşı....
9/19/2004
ADİYEN ZİMMET SUÇU
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU
KAMU BA
Adiyen Zimmet Suçu nitelikli Zimmet Suçu kamu Ba
ADİYEN ZİMMET SUÇU NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU KAMU BANKASI ALEYHİNE SUÇ İŞLENMESİ ÖDEMEDE BULUNAN SANIĞIN SAVUNMASININ ARAŞTIRILMASI Gişe sorumlusu sanığın, müştekiye ödendiğinden fazla miktarda ....
9/19/2004
ADLİ BİR KAMU GÖREVİ YAPAN KİMSE(CEZA YASASI UYGUL
Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimse(ceza Yasasi Uygul
ADLİ BİR KAMU GÖREVİ YAPAN KİMSE(CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMASI) Mahkemede tanık olarak dinlenenlerin, TCY.nın 279. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde yazılı "adli bir kamu görevi ....
9/19/2004
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
Adliye çalışanları ücret eyleminde
Adliye Çalışanları Ücret Eyleminde
Kartal ve Pendik Adliyeleri'nde çalışan memurlardan oluşan bir grup, "hakim ve savcılara sağlanan ücret iyileştirmelerinin kendilerine de uygulanmasını" istedi. Kartal Adliyesi önünde toplanan K....
2/10/2006
1. 2. 3. 4. 5. . . . 7. 8. 9. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 35884
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0