Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
10 YILLIK MEMURA EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK
10 Yillik Memura Emekli Sandiğindan Emeklilik
ON YIL ÇALIŞAN MEMURLARA, EMEKLİ SANDIĞINDAN İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMA YOLU AÇILDI "MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin....
9/21/2004
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAKSIZ REKABET
1075 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş haksiz Rekabet
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAKSIZ REKABET ŞAHSİ DAVA Davaya konu eylem, sanığın bayii olmadığı firmalara ait boş gaz tüplerine, kendi firmasının dolum tesisinde LPG gazı doldurarak sa....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
HAPİSTEN ÇEVRİLECEK
1163 Sayili Kanuna Aykirilik hapisten Çevrilecek
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK HAPİSTEN ÇEVRİLECEK TEDBİR KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN MEN ETMEK Sanığın 1163 sayılı Yasaya aykırılık oluşturan eylemi nedeniyle "Sanığın 6 ay kooperatif üyeliğinden me....
9/19/2004
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1177 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Otobüs sahibi sanığın diğer sanığa ait yerli kıyılmış tütünleri nakletmek üzere bilerek kabul etmesi eylemi, 1177 sayılı Yasanın 102. maddesi kapsamında suç o....
9/19/2004
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1219 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların diplomasız olarak diş hekimliği muayehanesi açmaları, diş protez teknisyeni olan sanığın laboratuarında diş hekimliği mesleğinde kullanılan araç ve....
9/19/2004
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1219 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Doktorluk yapmadığını öne süren sanığın eyleminin sahte tabiplik yapma niteliğinde bir eylem olup olmadığı Yüksek sağlık Şurasından sorulup saptanarak sonucun....
9/19/2004
1219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (HASTA MUAYENE VE TED
1219 Sayili Kanuna Aykirilik (hasta Muayene Ve Ted
1219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (HASTA MUAYENE VE TEDAVİ ETMEK, MUAYEHANE AÇMAK) Fizyoterapist ünvanına sahip sanığın, çalışma usul ve esasları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı refakatinde m....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1380 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Balıkçı barınağındaki demirli tekneden zaptolunan trol kapısının sanık tarafından yasak yer ve zamanda, mevzuata aykırı şekilde, gerekli izinleri almadan trol....
9/19/2004
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM
1475 Sayili İş Kanununa Aykiri Eylem
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM İş yaşamını inceleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, noksanlıkların tespit edi....
9/19/2004
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜML
1475 Sayili Kanuna Muhalefet (sakat Ve Eski Hüküml
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK) Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay iç....
9/19/2004
15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK
MUHAKEME USULÜ
15 Yaşindan Küçük Sanik muhakeme Usulü
15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK MUHAKEME USULÜ Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı meşhut suçlar muhakeme usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanmaz. İl....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Kendisine verilen dövizleri satın alan sanığın eyleminin, "1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı yasa ile değişik 3/a-1 maddesinde öngörülen kararlara aykırılık ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Malın yükleme günü olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedeli dövizin yurda getirilmesi gerektiğinden Gümrük Çıkış Beyannamesinden ihr....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Temyiz dilekçesi ve eki belgelerde sanığın iflasına karar verildiği öne sürüldüğünden, bu husus araştırılarak sonucuna göre hukuki durum tayin edilmelidir. ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (c) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, anılan Yasanın 3/b maddesindeki kıy....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Yurt dışında dava açıldığına dair ibraz edilen tercüme belgenin asıl ya da onaylı örnek olduğuna dair bir açıklama bulunmadığından, dava açıldığına ilişkin b....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Yurtdışında dava açıldığına dair ibraz edilen belgelerdeki konsolosluk onayının, yalnızca tercüman imzasına yönelik olduğu gözetilerek, belge ....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Akreditif ödeme şekline göre açılan ithalat hesabı ile 10.5.1989 günü 148.500 ABD. Doları yurtdışına transfer edilmiş olup, Gümrük Müdürlüğünü....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
GECİKME FAİZİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş gecikme Faizi
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ GECİKME FAİZİ 1567 sayılı Yasanın 3521 sayılı Yasa ile değişik 3. maddesinin (C) fıkrasındaki gecikme faizi uygulanmasına ilişkin hüküm, kıymet kaybına yönel....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SEKTÖREL DIŞ T
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş sektörel Diş T
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU İMALATÇI ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU İhracat 1996/39 sayılı Tebliğin 9. maddesine göre, sektörel dış ticaret şirke....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TÜZEL KİŞİLİĞİ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş tüzel Kişiliği
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- Birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde, cezai sorumluluğun devamı esas olduğundan, iddianamenin düzenlenme tarihind....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
İHRACAT BEDELİ
MÜCB
1567 Sayili Kanuna Muhalefet ihracat Bedeli mücb
1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET İHRACAT BEDELİ MÜCBİR SEBEP Sanık şirket yetkilisi savunmalarında, ihracat bedeli dövizin tahsili için, karşı firma aleyhine K..Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak d....
9/19/2004
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
1593 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
1593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME SUÇ TARİHİ İşyerinin ruhsatsız açılması ile 1593 sayılı Kanuna muhalefet suçu oluşacağından, tavuk çiftliğinin faaliyete geçtiği tarih araştı....
9/19/2004
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1705 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Davaya konu eylem, sanığın LPG tüplerini, bayilik sözleşmesi olmadığı halde satışa arzetmekten ibaret olup, sanığın subut bulan bu eylemine, 1705 sayılı Yasan....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 24. 25. 26. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 42922
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0