Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
483 sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal bölgesi bölücülük propagandası
483 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Bölgesi Bölücülük Propagandası
483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, TCK.nun 168. ve 169. maddesinde yer alan silahlı çete mensubunun 168 ve ....
9/19/2004
657'NİN İNTİBAK MADDESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
657'nin İntibak Maddesi Yeniden Yürürlüğe Girdi
5234 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere Anayasa mahkemesi, 657 sayıl....
9/21/2004
ADALET BAKANLIĞINA 10719 YENİ KADRO
Adalet Bakanliğina 10719 Yeni Kadro
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'na 10 bin 719 kadro verilmesini öngören '190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun....
12/26/2004
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
Adlî Kolluk Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hi....
5/5/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ARAMA KARARINA İTİRAZ
Arama Kararina İtiraz
ARAMA KARARINA İTİRAZ İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Ç...... Elektrik Aş. ve K.... Elektrik Aş. hisse senetlerinde işlem yapan sekiz adet aracı kurum ve şirketler nezdinde ara....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ CEZA GENEL KURULUNDA DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELENMESİ Kendisini ilga eden Kanun Hükmünde K....
9/19/2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5/5/2005
MÜTESELSİL NİTELİKTE ZİMMET
GÖREVİ İHMAL
KİT PER
Müteselsil Nitelikte Zimmet görevi İhmal kit Per
MÜTESELSİL NİTELİKTE ZİMMET GÖREVİ İHMAL KİT PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11. maddesi, KİT personelinin, KİT'lerin paralarına ... senetleri....
9/19/2004
ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İŞSİZ KALANLAR NE YAPACAK?
Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
Uzun süredir beklenen, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilerin kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici işçi statüsünde istimdam edilmelerini öngören Kanun bugün yayımlandı.....
9/21/2004
RESMİ YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Yazişma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlandı Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yü....
12/26/2004
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
TEFECİLİK
Tefecilik
TEFECİLİK 1- 2279 sayılı yasanın 17. maddesi ile 90 sayılı kanun hükmünde kararname halen yürürlükte olduğundan ; 2- Suça uygulanacak kanunun iptal edildiği kabul edildiği halde TCK.nun 2. ma....
9/19/2004
TEFECİLİK
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ
SUÇA UYGUL
Tefecilik anayasa Mahkemesinin İptali suça Uygul
TEFECİLİK ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ SUÇA UYGULANACAK YASANIN İPTAL EDİLMESİ 2279 sayılı Yasanın 17. maddesi ile 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname halen yürürlüktedir. Mahkemece, suça uyg....
9/19/2004
Web site oluşturma sırasında dikkat edilecekler
Web Site Oluşturma Sırasında Dikkat Edilecekler
WEB SİTELERİNİN YARATILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ NOKTALAR Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mart 2003 Web sitelerinin yaratılması sürecinde web sitesi sahiplerinin dikkat etmesi g....
4/5/2011
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
Yakalama, Gözaltina Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevin....
5/5/2005
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 60530
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0