Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
10 YILLIK MEMURA EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK
10 Yillik Memura Emekli Sandiğindan Emeklilik
ON YIL ÇALIŞAN MEMURLARA, EMEKLİ SANDIĞINDAN İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMA YOLU AÇILDI "MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun; a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin....
9/21/2004
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
HAKSIZ REKABET
1075 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş haksiz Rekabet
1075 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ HAKSIZ REKABET ŞAHSİ DAVA Davaya konu eylem, sanığın bayii olmadığı firmalara ait boş gaz tüplerine, kendi firmasının dolum tesisinde LPG gazı doldurarak sa....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
HAPİSTEN ÇEVRİLECEK
1163 Sayili Kanuna Aykirilik hapisten Çevrilecek
1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK HAPİSTEN ÇEVRİLECEK TEDBİR KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN MEN ETMEK Sanığın 1163 sayılı Yasaya aykırılık oluşturan eylemi nedeniyle "Sanığın 6 ay kooperatif üyeliğinden me....
9/19/2004
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1177 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Otobüs sahibi sanığın diğer sanığa ait yerli kıyılmış tütünleri nakletmek üzere bilerek kabul etmesi eylemi, 1177 sayılı Yasanın 102. maddesi kapsamında suç o....
9/19/2004
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAK
1329 Tarihli Ameliyati İskaiye İşletme Kanunu Mvak
1329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MVAKKATINA MUHALEFET KURULAN DÜZENİ BOZMAK Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kanalından izinsiz ve habersiz su alınması şekl....
9/19/2004
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM
1475 Sayili İş Kanununa Aykiri Eylem
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA AYKIRI EYLEM İş yaşamını inceleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, noksanlıkların tespit edi....
9/19/2004
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜML
1475 Sayili Kanuna Muhalefet (sakat Ve Eski Hüküml
1475 SAYILI KANUNA MUHALEFET (SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK) Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay iç....
9/19/2004
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1567 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hükümden sonra yürürlüğe giren 3992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "bu kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen süresinde yurda getirilme....
9/19/2004
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1734 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. İlgili Madde....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Giriş beyannamesi muhteviyatı eşya, mısır kepeği olarak beyan edildiği halde, tahlil sonucu beyana aykırı eşya olarak saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte b....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- Permi hakkının devri suretiyle gerçekleştirilmek istenen ithalatın, bedelsiz ithal rejimine uygun bulunmadığı gözetilerek, Türkiye'den para göndermek suret....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce tır aracına yüklü pirincin kara manifestosu ile yurtdışı edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne sevk edildiği gözetilip, pi....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, tır karnesinde 1200 adet 10.000 kg. kuzu derisi beyan ettiği halde, İdarece yapılan tesbitte 3250 adet 3320 kg. kuzu derisi ve 510 adet 1870 kg. dana....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük Kanununun 151. maddesi, 8,9 ve 10. maddelerinde gösterilen ve Gümrük vergisinden muaf olarak yurda girebilecek eşyaların deklare edilmeksizin gümrük ka....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Gümrük giriş beyannamesi ile ithali talep edilen eşyalar dışında mükellefince beyan harici bırakılmış olan 3 kapta 16 adet telefon cihazı, gümrüğünce yapılan ....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Çıkış gümrüğünde tescil edilen kara manifestosuna göre eksik bulunan dava konusu şekerlerin, Devlet ihracat kaydı ile teslim edilmiş mal veya transit eşya olu....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇ TARİHİNE G
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suç Tarihine G
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇ TARİHİNE GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN TESBİTİ Gümrük vergilerinin, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan gümrük giriş cetvelindeki nis....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hapis cezası, 213 sayılı Kanunun 360/son maddesine göre paraya çevrilmelidir. İlgili Maddeler: 213 SK 360/SON....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 213 sayılı kanunun 4008 sayılı kanunla değişik 358. maddesinde, sevk irsaliyesi düzenlememek fiili suç olmaktan çıkarılmış bulunduğundan, bu maddeye göre veril....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 3100 sayılı kanunun, 4008 sayılı kanunla değişik mükerrer 8. maddesi ile, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememek fiili ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın sabıka kaydında 213 sayılı kanunun 360. maddesinden ertelenmiş mahkumiyeti bulunduğu anlaşılmasına göre; ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirtilerek 378....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın; 1989 yılına ait kasa ve envanter defterini 12.11.1991 tarihinde yetkililere ibraz etmemesi eylemi, 213 sayılı kanunun 344/6. maddesi delaletiyle 359. ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞMASI
213 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşmasi
213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞMASI PARA CEZASINA ÇEVİRME FERİ CEZA TAYİNİ VE İLANI 1- 213 sayılı Kanunun hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla değişik 344 ....
9/19/2004
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN
213 Sayili Kanunun 139. Maddesine Uygun Tebligatin
213 SAYILI KANUNUN 139. MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN ARANMAMASI Defter ve belgeleri yandığını ileri sürerek itiraz etmeyen sanığa, 139. maddeye uygun tebligat aranmaz. 213 sayılı kanunun değişi....
9/19/2004
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
VERGİ KA
213 Sayili Vergi Usul Kanununa Muhalefet vergi Ka
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET VERGİ KAYBI Usulüne uygun yapılan tebligata rağmen, yasal defter ve belgelerini ibraz etmeyen sanığın, bu fiilin, vergi kaybına neden olup olmadığına b....
9/19/2004
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
SAHTE YOLCU LİSTESİ K
213 Sayili Yasaya Aykirilik sahte Yolcu Listesi K
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI SUÇUN UNSURU Vergi usul kanununu değiştiren 4369 sayılı kanunda, vergi cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda 359. maddeye ....
9/19/2004
1. 2. 3. 4. 5. . . . 12. 13. 14. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 30544
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0