Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK
DEFTER V
213 Sayili Vergi Usul Yasasina Aykirilik defter V
213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK DEFTER VE BELGELERİN KAYBEDİLMESİ İLLİYET BAĞI VE TEMSİL YETKİSİ CEZAİ SORUMLULUK İstenen defter ve belgelerin ibrazı sağlanarak kaybolup kaybolmadıkl....
9/19/2004
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
ÖN ÖDEME İHTARA
222 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ön Ödeme İhtara
222 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ÖN ÖDEME İHTARATI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA VEYA TAKİPSİZLİK KARARI TEKERRÜR TCK.nın 119. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtaratına uyulması nedeniyle ver....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İ.........Belediyesi'nin, kendisine ait parselde, kendi kuruluşu marifetiyle başladığı çok katlı otopark inşaatının hafriyatı sırasında antik NİCOMEDİA şehrin....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
DURUŞMA AÇILARAK VER
3167 Sayili Yasaya Aykirilik duruşma Açilarak Ver
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK DURUŞMA AÇILARAK VERİLMESİ GEREKEN KARARLAR Hükmün zat ve mahiyetinde değişiklik yapan kararların, duruşma açılarak verilmesi gerektiği gözetilmeden, dosya üzerinde....
9/19/2004
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
İMZA AİDİYETİ HUSUSU
3167 Sayili Yasaya Aykirilik imza Aidiyeti Hususu
3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK İMZA AİDİYETİ HUSUSUNDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU İcra Tetkik mercii kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez ise de, dosyada bulunana imza aidiyeti hususundaki bi....
9/19/2004
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin; doğrudan açık ceza infaz kurumlarına....
9/3/2013 12:00:41 AM
ADALET MÜFETTİŞİ ATAMA KARARI
Adalet Müfettişi Atama Karari
Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2005/7472 1 — Adalet Müfettişliğine, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (34501) Seyit Ali KARATOM....
9/15/2005
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas....
5/5/2005
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE
Alan Adlari Ve Marka Hukuku Üzerine
ALAN ADLARI VE MARKA HUKUKU ÜZERİNE BİR FRANSIZ MAHKEMESİ KARARI Av.Ali Osman Özdilek, Mayıs 2003, Montral Alan adları, hukukun birkaç dalında çeşitli hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olabili....
4/5/2011
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
ALEMDAROĞLU GÖREVDEN ALINDI
Alemdaroğlu Görevden Alindi
İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından görevinden alındı. Prof. Erdoğan Teziç başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu, önceki hafta ....
9/22/2004
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAFA KALDIRILDI
Anayasa Değişikliği Rafa Kaldirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), tartışmalara yol açan Anayasa değişiklik paketini rafa kaldırma kararı aldı. Paket, yeni yasama döneminde gündeme getirilmeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs....
9/20/2005
BEDEN MUAYENESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Beden Muayenesi Hakkindaki Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; b....
5/5/2005
BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARINA AYKIRI DAVRANMAK
Belediye Encümen Kararlarina Aykiri Davranmak
BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARINA AYKIRI DAVRANMAK Sanığın işlettiği büfeyi (tekel bayii) saat 24.00 'de kapatması gerekirken, kapatmayarak açık tutmaya devam etmesi şeklinde oluşan eylem, Belediye....
9/19/2004
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ)
Cevap Ve Düzeltme Hakki (itiraz)
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (İTİRAZ) 3984 sayılı Yasaya göre gerçek ve tüzel kişilerin, kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlarla gerçeğe aykırı yayınlara karşı ilgililerine tanınan cevap ve....
9/19/2004
CEZA KARARNAMESİNDE YASA YOLU
Ceza Kararnamesinde Yasa Yolu
CEZA KARARNAMESİNDE YASA YOLU Ceza kararnamesi ile koşullar varsa CMUK.nun 386/2. maddesine uygun "hükümlülük kararı" verilebilir. Ceza kararnamesinin "beraat kararı" ile sonuçlandırılması ola....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
CE
Cezaevinden Kaçmaya Kalkişma gönüllü Vazgeçme ce
CEZAEVİNDEN KAÇMAYA KALKIŞMA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME CEZA EKLENMESİ 1- Sanıkların cezaevinden kaçmaya kalkışma eyleminde; a) Gönüllü vazgeçtikleri kabul edilirse TCK.nun 61/son madde kanalıyla 516....
9/19/2004
CEZALARIN TOPLANARAK İNFAZINA İLİŞKİN HUKUKİ YANIL
Cezalarin Toplanarak İnfazina İlişkin Hukuki Yanil
CEZALARIN TOPLANARAK İNFAZINA İLİŞKİN HUKUKİ YANILGILAR Mahkemelerin hüküm ve kararlarında yer alan cezaların toplanarak infazına ilişkin hukuki yanılgılar CMUK. nun 326. maddesine göre kazanılm....
9/19/2004
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
YAZILI EMİRLE BOZMA İST
Cezanin Paraya Çevrilmesi yazili Emirle Bozma İst
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ YAZILI EMİRLE BOZMA İSTEMİ 647 sayılı yasanın 4. maddesine göre, hürriyeti bağlayıcı cezaların paraya çevrilme uygulaması; hakimin taktir alanı içinde olan, fail için....
9/19/2004
Disiplin cezası vermeden önce savunma hakkı tanınmaması
Disiplin Cezası Vermeden Önce Savunma Hakkı Tanınmaması
İstemin Özeti :Davacının, zabıta memurluğu görevinden çıkarılarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin 12.04.2010 olur tarihli ... Be....
5/13/2016 2:12:03 PM
DOLANDIRICILIK
HIRSIZLIK
TEKERRÜR
Dolandiricilik hirsizlik tekerrür
DOLANDIRICILIK HIRSIZLIK TEKERRÜR 1- TCK.nun 503/1. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçu, sanığın mağduru kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürmesi, onu kendi ma....
9/19/2004
EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME
ÜĞRETİM G
Eğitim Ve Öğrenim Özgürlüğünü Engelleme üğretim G
EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME ÜĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA UYGULAMA Kovuşturmazlık kararlarına karşı yapılan itiraz reddedilmeden "davanın açılmasına" karar verilmesi doğrudur. Anc....
9/19/2004
ETKİLİ EYLEM
Etkili Eylem
ETKİLİ EYLEM Tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Sağlık ocağı tabipliğinden verilen rapor ile hastaneden verilen rapor arasında çelişki vars....
9/19/2004
GÖREV UYUŞMAZLIĞI
Görev Uyuşmazliği
GÖREV UYUŞMAZLIĞI 1684 sayılı yasada belirtilen olumlu veya olumsuz bir görev uyuşmazlığından söz edilebilmesi için; öncelikle, yargı yetkisini haiz makamlar arasında usulüne uygun şekilde veri....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
İKİ AYRI SUÇ İŞL
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak iki Ayri Suç İşl
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK İKİ AYRI SUÇ İŞLEME KARARI Davacı vekiline duyduğu vefa borcunu ödemek için, görevde yetkisini kötüye kullanarak ilk açılan 13 dosyanın kararlarını verdikten s....
9/19/2004
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLARARAK KEYFİ İŞLEMLERDE
Görevde Yetkiyi Kötüye Kullararak Keyfi İşlemlerde
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLARARAK KEYFİ İŞLEMLERDE BULUNMAK İKİ AYRI SUÇ Memur olan katılanın atama işlemleriyle ilgili olarak İdare Mahkemesince verilmiş "yürütmeyi durdurma" ve "iptal" karar....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI GEREKÇE Suç ve cezalar ancak yasayla düzenlenebilir, değiştirilebilir. KİT personelinin bazı hallerde memur gibi cezalandı....
9/19/2004
1. 2. 3. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 26481
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0