Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İstanbul'da konfeksiyoncu olan sanık Mehmet ile Almanya'da kullanılmış giyim eşyası ihracıyla uğraşan sanık Muzaffer'in anlaşmaları, sanık Muzaffer'in Almanya....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ARKEOLOJİK SİT ALANI
2863 Sayili Yasaya Aykirilik arkeolojik Sit Alani
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ARKEOLOJİK SİT ALANI KTVK YÜKSEK KURULUNUN İLKE KARARI Sanıkların maliyeden ecrimisil karşılığında kiraladıkları 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan tarla....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kiraya vermeden önce, mirasçı sanıklar ortak murislerinden intikal eden taşınmazı aralarında paylaşıp ve bu paylaşmaya dayalı olarak da her biri adına tapuya....
9/19/2004
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
CEZA TERTİBİND
6570 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ceza Tertibind
6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ CEZA TERTİBİNDE PARA CEZASININ HESAPLANMASI VEKALET ÜCRETİ Getirilen (celbedilen) İcra Müdürlüğü dosyasındaki tahliyeye dair icra emrinin kiracıya tebliğ ed....
9/19/2004
ADALET MÜFETTİŞİ ATAMA KARARI
Adalet Müfettişi Atama Karari
Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2005/7472 1 — Adalet Müfettişliğine, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (34501) Seyit Ali KARATOM....
9/15/2005
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI
Alan Adlarinda Uyuşmazlik Çözüm Mekanizmalari
ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÖRNEKLER VE TÜRKİYE Av.Ali Osman Özdilek, Montreal, Mayıs 2003 ODTÜ DNS Grubunun açıkladığı yeni alan adları sistemi ile birlikte, özellikle hukuki uyu....
4/5/2011
BAĞDAKİ ORMAN AĞAÇLARINI İZİNSİZ KESMEK
Bağdaki Orman Ağaçlarini İzinsiz Kesmek
BAĞDAKİ ORMAN AĞAÇLARINI İZİNSİZ KESMEK Vakıflar yönetiminden kiralayarak zilyet olduğu bağda bulunan suça konu meşe ağaçlarını gerek vakıf yönetiminden gerekse orman yönetiminden izin almadan ....
9/19/2004
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE PATLAMA VE YANGINA
Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlikle Patlama Ve Yangina
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE PATLAMA VE YANGINA NEDEN OLMAK SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ 1- İşletme belgesi ve ruhsatı olmayan benzin istasyonunu kiralayıp işletmek, koruma sözleşmesi yapmay....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın bazı sokakları ve belli yerleri belediyeden kiraladığından bahisle sahte olarak bastırdığı biletlerle park eden araç sahiplerinden para eylemleri, TCK.nun 79. maddesi yol....
9/19/2004
GÜNDÜZÜN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA
KAZMAYLA KO
Gündüzün Konut Dokunulmazliğini Bozma kazmayla Ko
GÜNDÜZÜN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA KAZMAYLA KORKULUKLARI KIRARAK KONUTA GİRME YAKINMANIN GERİ ALINMASI Yakınıcıdan habersiz gündüzün korkulukları kazmayla sökerek konuta girme eylemi -Kişiy....
9/19/2004
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
Güveni Kötüye Kullanmak
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK Taraflar arasında yapılan Finansal Kiralama Sözleşmesinin feshi halinde; kiracı, kira konusu malı geri vermekle yükümlü olduğundan, iade edilmeyen araçlar açısından güve....
9/19/2004
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL
SUÇUN YASAL U
Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal suçun Yasal U
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI HUKUKİ UYUŞMAZLIK Taraflar arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinden doğan iade zorunluluğu yerine getirilmemiş ....
9/19/2004
İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSE TARAFINDAN FAİLİ BELİRSİZ
İki Veya Daha Çok Kimse Tarafindan Faili Belirsiz
İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSE TARAFINDAN FAİLİ BELİRSİZ YARALAMA Sanıkların kira borcunu ödemeyen mağduru hep birlikte sopalarla dövdükleri sübuta ermiş, fakat raporlarla belirtilen mevcut kırıkların....
9/19/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İZİNSİZ PANKART ASMAK
İzinsiz Pankart Asmak
İZİNSİZ PANKART ASMAK TCK.nun 536/1. maddesinde tanzim edilen eylemin; belediyenin önceden hazırlayıp bir özel hukuk tüzel kişisine kiraya verdiği yerler üzerinde işlenmiş olması, suç olma nitel....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRME
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KASIT - UYGU
Kasten Adam Öldürme yoğunlaştirilmiş Kasit - Uygu
KASTEN ADAM ÖLDÜRME YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KASIT - UYGULAMA TEKERRÜR 1- Arkadaşlığını sürdürme önerisini reddeden eski arkadaşı Serpil'i maktülle birlikte yaşamak üzere kiraladığı eve taşınırken te....
9/19/2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
ASLİ MADDİ FAİLE YARDIM ETME
Kasten Adam Öldürmek asli Maddi Faile Yardim Etme
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ASLİ MADDİ FAİLE YARDIM ETMEK FER'İ FAİL OLARAK OLAYA KATILMAK SANIKLARIN KİŞİLİLKLERİNİN VE KASTIN YOĞUNLUĞUNUN CEZA TAYİNİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 1- Kardeşinin gireceği ....
9/19/2004
MÜHÜR BOZMA
Mühür Bozma
MÜHÜR BOZMA Sanığın boş olan Hazine 'ye ait binayı kiralama isteği reddedilmesine karşın işgal amacıyla boya yaptırdığı sırada milli emlak memurları tarafından -yetkili merciin emri gereği taşın....
9/19/2004
ORMANDA İŞGAL VE FAYDALANMA
ZORALIM
Ormanda İşgal Ve Faydalanma zoralim
ORMANDA İŞGAL VE FAYDALANMA ZORALIM 1- ... Şirketi sorumlu müdürü olan sanığın, mal müdürlüğünden kiralanan yerde, "orman sınırlama alanında" baraka ve enerji taşıma hattı inşaa ettirdiği, dosy....
9/19/2004
ORMANDAN TARLA AÇMA
İŞGAL VE FAYDALANMA
AĞAÇLAND
Ormandan Tarla Açma işgal Ve Faydalanma ağaçland
ORMANDAN TARLA AÇMA İŞGAL VE FAYDALANMA AĞAÇLANDIRMA GİDERİ 1-Suç konusu yer kesinleşmiş orman sınırında kaldığı ancak bir kısmının sanığa kiralandığı ama tamamı tel örgüye alındığından a) kir....
9/19/2004
SAHTECİLİK OLUŞMAMASINI GEREKTİREN DURUM
Sahtecilik Oluşmamasini Gerektiren Durum
SAHTECİLİK OLUŞMAMASINI GEREKTİREN DURUM Tarafların birlikte gitmemesi halinde sahte kira kontratosu ile tapuda işlem yapılamayacağından ve bu nedenle özel belgede kullanma unsuru gerçekleşmedi....
9/19/2004
SAHTECİLİK
DOLANDIRICILIK
Sahtecilik dolandiricilik
SAHTECİLİK DOLANDIRICILIK Sanığın, yakınanlar adına, Tekel'e satmak üzere anason yetiştirme ve kira sözleşmelerini sahte olarak düzenleyip Ziraat Bankasından anason avansı almak eyleminin, TCK....
9/19/2004
SİLAHLI GASP SUÇUNU İŞLEMEK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK
İŞ
Silahli Gasp Suçunu İşlemek İçin Adam Öldürmek iş
SİLAHLI GASP SUÇUNU İŞLEMEK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK İŞTİRAK HALİNDE SUÇ İŞLEMEK Diğer sanıklarla olaydan önce alınan karar gereği, kiraladığı maktule ait taksinin gideceği yolu belirleyen, kararlaş....
9/19/2004
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
SUÇA FER'İ İŞTİRAK
Suça Fer'i İştirak
SUÇA FER'İ İŞTİRAK Maliki bulunduğu sit alanı içerisindeki taşınmazını bilerek diğer sanığa kiralayan ve onun taşınmaza fiziki ve inşai müdahalede bulunma kararını, masraflarını kira bedelinden....
9/19/2004
SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAK
Süknaya Mahsus Binayi Kasten Yakmak
SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAKSanığın da oturduğu ve kısmen yakılan yerin şehir içinde cadde ve sokak üzerinde 2 katlı bina olduğu, bu konumu ve alt katta kiracı da olması itibariyle tehliken....
9/19/2004
TEHDİTLE BOŞALTMAYI SAĞLAMA
KENDİLİĞİNDEN HAK ALM
Tehditle Boşaltmayi Sağlama kendiliğinden Hak Alm
TEHDİTLE BOŞALTMAYI SAĞLAMA KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU 1-Boşaltmayı sağlayabilmek için kiralananın bir kaç kez kilidini değiştiren, tanığa "... evi terketsin, aksi halde.. her türlü kötülüğü ....
9/19/2004
ZORLAMA
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMAK
KENDİLİĞİ
Zorlama çalişma Özgürlüğünü Sinirlamak kendiliği
ZORLAMA ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMAK KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA 1- Tanıkların anlatımları arasındaki çelişkilerin yüzleştirilerek giderilmesi, giderilemediği taktirde yöntemince irdelenerek han....
9/19/2004
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 42965
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0