Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
AB'NİN YARGI MUHTIRASI
Ab'nin Yargi Muhtirasi
Avrupa Komisyonu adına İsveçli mahkeme başkanı Kjell Brörjnberg ile İngiliz hukukçu Ross Cranston'un, Türkiye'de, Adalet Bakanlığı bürokratları, hâkim ve savcılar, barolar ve insan hakları kuruluşları....
2/28/2006
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAFA KALDIRILDI
Anayasa Değişikliği Rafa Kaldirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), tartışmalara yol açan Anayasa değişiklik paketini rafa kaldırma kararı aldı. Paket, yeni yasama döneminde gündeme getirilmeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs....
9/20/2005
CMUK DEĞİŞİYOR
Cmuk Değişiyor
TBMM Adalet Alt Komisyonu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) Tasarısı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Alt Komisyon, duruşma ile ilgili düzenlemeleri bazı değişikliklerle kabul etti. Komis....
11/11/2004
DERECE VE DİSİPLİN AFFI YILBAŞINDAN SONRA
Derece Ve Disiplin Affi Yilbaşindan Sonra
30.09.2004 tarihinde sonuçlanan Toplu Görüşme sürecinde, anlaşmaya varılan Mutabakat Metnini 2 bölümde değerlendirmek gerekir. 1.bölüm ilk 3 maddeden oluşmakta ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikal....
12/26/2004
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ
MERKEZ AV KOMİSYONU KARA
Emirlere Aykiri Davraniş merkez Av Komisyonu Kara
EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇA KALKIŞMAK TÜFEK VE FİŞEKLERİN ZORALIMI 1- Merkez av komisyonu kararına aykırı olarak, avlamak için domuz ararken ya....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI GEREKÇE Suç ve cezalar ancak yasayla düzenlenebilir, değiştirilebilir. KİT personelinin bazı hallerde memur gibi cezalandı....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ CEZA GENEL KURULUNDA DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELENMESİ Kendisini ilga eden Kanun Hükmünde K....
9/19/2004
GÖREVİ SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
Görevi Sirasinda Yetkiyi Kötüye Kullanmak
GÖREVİ SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK TCK.nun 240. maddesi uyarınca gerekçe gösterilmeden memurluktan yoksun kılınma cezasının süresiz olarak verilmesi yasaya aykırıdır. Sanık Veysel'in, ....
9/19/2004
GÖREVLİ MEMURA PASİF DİRENMEK
KARAYOLLARI TRAFİK
Görevli Memura Pasif Direnmek karayollari Trafik
GÖREVLİ MEMURA PASİF DİRENMEK KARAYOLLARI TRAFİK YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ PARK YASAĞINA UYMAMAK İlçe trafik komisyonunca park yasağı getirilmiş olan yere, polis memurunun bu yasağı işaret etm....
9/19/2004
HASTALARDAN %50'YE KADAR KATILIM PAYI ALINACAK.
Hastalardan %50'ye Kadar Katilim Payi Alinacak.
Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, sağlık hizmeti alan herkesin yüzde 50'ye kadar katılım payı ödemesini ve tedaviye uymayanlara ceza verilmesini öngörüyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'n....
12/26/2004
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
9/14/2005
İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULUYOR
İstinaf Mahkemeleri Kuruluyor
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İSTİNAF MAHKEMELERİ ) KURULUYOR. TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstinaf Mahkemeleri' olarak nitelendirilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (is....
9/30/2004
İŞTE YENİ CEZALAR
İşte Yeni Cezalar
TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Kanunun 84. maddesinin ''İntihar'' olan başlığı, ''İntihara yönlendirme'' olarak de....
5/27/2005
KARA AVCILIĞI KANUNUNA MUHALEFET
Kara Avciliği Kanununa Muhalefet
KARA AVCILIĞI KANUNUNA MUHALEFET 1995-1996 Merkez Av Komisyonu Kararının 8/A maddesinde dava konusu bölge, yaban hayatı koruma sahası olarak belirlenmiş olduğundan ve 8/K bendinde de, bu bölgel....
9/19/2004
NÖBET ÜCRETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR
Nöbet Ücreti İle İlgili Detaylar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen maddeye göre hakim ve savcılar ile adli personele nöbet ücreti verilmesi hususu yasalaşmıştır. Buna göre sekiz saatten az olmamak üzere tutula....
6/29/2005
ÖĞRENCİ AFFINDA SON SÖZ ERDOĞANDA
Öğrenci Affinda Son Söz Erdoğanda
Hükümetin gerginliğe yol açmamak amacıyla 17 Aralık'taki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrasına bıraktığı 'öğrenci affı' konusunda son kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan'ın çalışmala....
12/26/2004
SAHTE BANKNOT
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Sahte Banknot bilirkişi İncelemesi
SAHTE BANKNOT BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Hazırlık soruşturmasında dinlenen bilirkişi ile Merkez Bankası Sahte Banknot ve Efektif inceleme Komisyonu raporu arasında çelişki olduğundan, mahkemece saht....
9/19/2004
SAHTECİLİK SUÇU
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVR
Sahtecilik Suçu devlet İhale Yasasina Aykiri Davr
SAHTECİLİK SUÇU DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ Şartnamede istenilen yeterli düzeyde makina parkına sahip olmadıkları halde, olduğundan bahisle demirbaş defteri düzenleyip ihale komisyon....
9/19/2004
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AÇIKTAN
Sözleşmesini Feshetmiş Uzman Erbaşlar İçin Açiktan
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞ UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AÇIKTAN YENİDEN ATAMA İLANI. 1. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 145 infaz ve koruma m....
3/30/2005
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
Suç Eşyasi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, ia....
5/5/2005
YARGIÇ, KAMU DÜZENİ VE KONFORMİZM
Yargiç, Kamu Düzeni Ve Konformizm
Adalet, yeryüzünde sadece mağdur psikolojisi olarak kaldığı sürece hayatı değiştirme potansiyeli yoktur. G İ R İ Ş Yargıç ile konformizm, b....
9/14/2005
YAYA KALDIRIMLARININ İŞGAL EDİLMESİ
İLÇE TRAFİK K
Yaya Kaldirimlarinin İşgal Edilmesi ilçe Trafik K
YAYA KALDIRIMLARININ İŞGAL EDİLMESİ İLÇE TRAFİK KOMİSYONU KARARI GÖREVSİZLİK KARARI 2918 sayılı kanunun 12 ile yönetmeliğin 17 ve 18. maddeleri gereğince, yaya kaldırımlarının işyeri sahipler....
9/19/2004
YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANI
Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Aykiri Davrani
YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ (EKSİK TEŞEBBÜS) KABAHATLERDE TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI Kabahatlerde teşebbüs hükümleri uygulanamaz. Sanığın; avlanmak için ola....
9/19/2004
ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA GENELGESİ
Zabit Katipliği Açiktan Atama Genelgesi
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNINA İLİŞKİN GENELGE 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28/05/2003 tarihli ve 4863 sayılı Kanunla değişik 114 üncü maddesinin 1 inci fıkras....
3/30/2005
1.

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 48685
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0