Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
VERGİ ZİYAINA NEDEN O
213 Sayili Yasaya Aykirilik vergi Ziyaina Neden O
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK VERGİ ZİYAINA NEDEN OLMA Gerçekte mal alım-satımı söz konusu olmadığı halde, ilgili Kurumdan kredi olarak alınan parayı kullanıp, alış faturalarını defterlerine işle....
9/19/2004
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
EKSİK İNCELEME
3182 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş eksik İnceleme
3182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ EKSİK İNCELEME Bankalar Kanununun 32. maddesi gereği, temerrüde düşen......alacağın idari ve kanuni takibe alınıp alınmadığı, idari takibe alınmış ise bu hus....
9/19/2004
BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
Bankalar Kanununa Aykiri Davraniş
BANKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 44. maddesinde tahsis edilen limitler üzerinde kredi kullandırıldığı yeminli murakıp raporu, bilirkişi raporu ve sanığı....
9/19/2004
BİLEŞİM SUÇU
Bileşim Suçu
BİLEŞİM SUÇU Sanığın, komşuları adına bankadan gelen hesap bildirim cetvellerini ele geçirerek, bu belgelerdeki bilgilerden yararlanıp, evinde bulunan encodem cihazı ile kendisine ait kredi kart....
9/19/2004
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ?
Bilgisayar Suçlari Ne Kadar Ciddi?
BİLGİSAYAR SUÇLARI NE KADAR CİDDİ? Copyright, Av.Ali Osman Özdilek, Aralık 2002, Montreal Bu soru 60lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar d....
4/5/2011
BİLİŞİM SUÇLARI
Bilişim Suçlari
BİLİŞİM SUÇLARI Sanığın sahte olarak oluşturulan banka kredi kartlarına yabancı ülke banka kredi kartı sahibi kişilere ait bilgileri,bilişim sisteminde yeralan program ve verilerden yararlanara....
9/19/2004
BİLİŞİM SUÇU
KREDİ KARTI HIRSIZLIĞI
Bilişim Suçu kredi Karti Hirsizliği
BİLİŞİM SUÇU KREDİ KARTI HIRSIZLIĞI Sanığın, yakınana ait olup,şifresiyle birlikte çaldığı kredi kartları ile ATM.den para çekmesi eylemlerinin, TCK.nun 525/b-2,80. maddelerindeki suçu oluşturd....
9/19/2004
BİLİŞİM SUÇU
TESELSÜL
Bilişim Suçu teselsül
BİLİŞİM SUÇU TESELSÜL Sanığın hizmetli olarak çalıştığı bankanın usulüne uygun açılmış bir maaş kredi limitli bankomat 7/24 hesabı açması eylemi TCK.nun 525/b maddesinin 1. fıkrasında yazılı s....
9/19/2004
CEZA MEVZUATINDAKİ EN SON DEĞİŞİKLİKLER
Ceza Mevzuatindaki En Son Değişiklikler
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 21.4.2005 MADDE 22.- 28.1.2004 ta....
5/30/2005
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
CÜRÜM İŞLE
Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak cürüm İşle
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURAN TEŞEKKÜL MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ETMEK OTOMATİK SİSTEMİ KULLANARAK VASIFLI DOLANDIRICILIK SAHTE NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI KUL....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIKSanığın, suça konu çeki katılan bankadan, önceden almış olduğu kredinin ödenmesi aşamasında, banka müdürünün istemesi üzerine verdiğini savunması, katılan vekilinin yakınma dilekçesi....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK1- Sahte belgeler kullanarak, katılan banka tarafından kredi açılmasını sağlayıp kredi kartı alarak, bu kartla alışveriş yapıp para çekmek suretiyle haksız çıkar sağlayan sanığın eyl....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Özel Hukuk tüzel kişisi olan C.... Bank tarafından düzenletilen kredi kartlarının, adlarına düzenlenen kişilere teslim edilmeden, dağıtımını üstlenen şirket elemanı sanık tarafın....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın, Kenan'a bankadan verilen kredi kartını ele geçirerek çeşitli yerlerde kullanması eyleminde; kartın kaybolduğunun bankaya bildirilme saati belirlenmeli, alış verişlerin b....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Sanığın; ferdi kredi taahhütnamesinde, izin ve onay olmadığı halde, müştekiyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil gösterip yerine de imza atarak bankadan kredi alma eyleminin, TC....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
Dolandiricilik
DOLANDIRICILIK Bonoların sanık ile banka arasındaki kredi sözleşmesi sırasında verilmiş olması halinde dolandırıcılık suçunun oluşacağı, kredi çekildikten sonra verilmeleri halinde suçun oluşma....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
Dolandiricilik görevi Kötüye Kullanmak
DOLANDIRICILIK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK T.C. Z... Bankası Afyon Şubesinde sözleşmeli memur olan sanığın tahsilat ve tediye fişi düzenleme görevi bulunmakla birlikte imzaya, para tahsil ve tediy....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
GÖREVLİ MAHKEME
Dolandiricilik görevli Mahkeme
DOLANDIRICILIK GÖREVLİ MAHKEME Kredi kurumundan temin edilen tüketici kredisi sözleşmesini, müdahilin işyerine ibraz etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia olunmasına göre, bu ....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
SAHTECİLİK
Dolandiricilik sahtecilik
DOLANDIRICILIK SAHTECİLİK Özel belge niteliğindeki suça konu Tüketici Kredi Taahhütnamesi ile düzenleme tarihi bulunmayan ve bu özelliği ile TTK.nun 688 ve 689. maddelerindeki öğeleri taşımayan....
9/19/2004
DOLANDIRICILIK
SUÇA HAZIRLIK HAREKETLERİ
Dolandiricilik suça Hazirlik Hareketleri
DOLANDIRICILIK SUÇA HAZIRLIK HAREKETLERİ Sanıkların bankadan kredi alabilmek için sahte belgeler düzenlemek şeklindeki eylemlerinin dolandırıcılık suçunda kullanılacak hile ve desiseleri temin ....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
BİLİŞİM SUÇU
Emniyeti Suistimal bilişim Suçu
EMNİYETİ SUİSTİMAL BİLİŞİM SUÇU İptal ettirilmesi için şikayetçi tarafından sanığa verilen banka kredi kartıyla değişik tarihlerde nakit para çekmekten ibaret eylemin bilişim suçunu oluşturduğu....
9/19/2004
EMNİYETİ SUİSTİMAL
REHİNLİ İŞ MAKİNASININ ELDEN Ç
Emniyeti Suistimal rehinli İş Makinasinin Elden Ç
EMNİYETİ SUİSTİMAL REHİNLİ İŞ MAKİNASININ ELDEN ÇIKARILMASI Müşteki bankanın kullandırdığı kredi karşılığında sanığın satın aldığı iş makinası üzerinde rehin tesis ettirip yediemin senedi imzal....
9/19/2004
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
KİT PERSONELİNİN MEMUR Gİ
Görevi Kötüye Kullanmak kit Personelinin Memur Gi
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ CEZA GENEL KURULUNDA DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELENMESİ Kendisini ilga eden Kanun Hükmünde K....
9/19/2004
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
DOLANDIRICILIK
Güveni Kötüye Kullanmak dolandiricilik
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK DOLANDIRICILIK .......Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan sanığın, "banka ve aracı kurumlardan aldığı şahsi krediye karşılık 10.220.500.000. TL. nominal de....
9/19/2004
HIRSIZLIK (GÜNDÜZÜN)
BİLİŞİM SUÇU
Hirsizlik (gündüzün) bilişim Suçu
HIRSIZLIK (GÜNDÜZÜN) BİLİŞİM SUÇU 1- Sanığın, yakınanın bulunmadığı sırada işyerine girerek O'nun çantasından bir miktar Türk Lirası ile banka ve kredi kartlarını, gündüzün çalma eylemi, TCK.nu....
9/19/2004
HIRSIZLIK
Hirsizlik
HIRSIZLIK Müştekiye ait kredi kartını ele geçiren sanığın, bu kartı kullanarak 2 gün ara ile ATM'den para çekmesi eylemi, TCK.nun 493/2., 80. maddelerindeki suçu oluşturur. İlgili Maddeler....
9/19/2004
HIRSIZLIK
(YANKESİCİLİK SURETİYLE VE BİLGİLERİ OT
Hirsizlik (yankesicilik Suretiyle Ve Bilgileri Ot
HIRSIZLIK (YANKESİCİLİK SURETİYLE VE BİLGİLERİ OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMUŞ BİR SİSTEMİ KULLANARAK) Sanıkların, tren istasyonunda beklemekte olan müştekinin çantasından, yankesicilik suretiyle....
9/19/2004
HIRSIZLIK
ÇALINAN KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK
Hirsizlik çalinan Kredi Kartiyla Alişveriş Yapmak
HIRSIZLIK ÇALINAN KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK GÖREV Hükmü temyiz etmeyen sanığın çaldığı banka kredi kartıyla alışveriş yapma eyleminin,TCK.nun 504/3. maddesinde öngörülen suçu oluşturup o....
9/19/2004
İŞTE YENİ CEZALAR
İşte Yeni Cezalar
TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Kanunun 84. maddesinin ''İntihar'' olan başlığı, ''İntihara yönlendirme'' olarak de....
5/27/2005
1. 2. » »»

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 18551
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0