Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
 DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA
Diplomatik Kişiliği Olan Sanik Hakkinda Taksirle Yaralama
CEZA SORUŞTURMASINDAN BAĞIŞIK DİPLOMATİK KİŞİLİĞİ OLAN SANIK HAKKINDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN KOVUŞTURMA YAPILAMAYACAĞI GİBİ, YARALANANIN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE GÖNDEREN DEVLET NEZDİNDE K....
8/5/2010
 İşte TCK'nın son hali
İşte Tck'nın Son Hali
TBMM Adalet Alt Komisyonu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK'da değişiklik öngören teklife son şeklini verdi. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın verdiği ve TCK'nın 34 maddesinde değişikli....
5/11/2005
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 1- 3476 yasa ile değişik 1163 sayılı Yasanın 45. maddesine ve 1994 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı belirlenmesine nazaran....
9/19/2004
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1163 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini....
9/19/2004
12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ZORLA IRZINA GEÇMEK
12 Yaşindan Küçük Çocuğun Zorla Irzina Geçmek
12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ZORLA IRZINA GEÇMEK Mağdurun muayenesine ait raporla arasındaki çelişki bulunduğundan; mağdur ile raporları içeren dosya ATK. İhtisas Kurulu'na gönderilecek bulguların....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın işyerlerinde yakalanan yabancı menşeli 129 şişe içki ve 614 adet bandrol ile ilgili hazırlık savunmasında içkileri tekelden aldığını bandrollerin de ş....
9/19/2004
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
1918 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İçişleri Bakanlığının 6.5.1992/79 günlü sayılı Genelgesindeki ".... araç sahiplerinin gerekli proje ve aracı ile birlikte karayolları araç muayene istasyonuna....
9/19/2004
2005 GÜZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER
2005 Güz Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler
1- İhtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek re’sen alınacaklar için 31.10.2005, talep üzerine alınacaklar için 31.12.2005 tarihi itibariyle 4 veya 5 inci bölgede iki, 3 üncü bölgede üç yılını dolduranl....
9/15/2005
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂN
2005 Yili Zabit Katipliği Açiktan Atama Sinav İlân
2005 YILI ZABIT KATİPLİĞİ AÇIKTAN ATAMA SINAV İLÂNI 1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda görev yeri ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 2360 adet zabıt kâtibi....
3/30/2005
2499 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2499 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2499 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 2499 sayılı yasanın 49/1. maddesi uyarınca, aynı yasanın 47. maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurulun Cumhuriyet Savcılığına yazılı ba....
9/19/2004
2802 DEĞİŞTİ
2802 Değişti
24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5435 Kabul Tarihi : 22.12.2005 MADDE 1.....
12/29/2005
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEV
2813 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş ( İzinsiz Telev
2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK) Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun....
9/19/2004
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Anuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI ANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanığın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca "kentsel sit alanı" olarak tesciline ve aynen korunması gerektiğine karar verilen koruma amaçlı imar p....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Sanıkların, Koruma kurulundan izin almadan tapuda korunması gerekli taşınmaz ve anıtsal değerde kültür varlığı şerhi bulunan II. grup korunması gerekli kültür....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve d....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Kentsel sit alanında Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan, mütevelli heyetini oluşturan sanıkların ortak kararı ile inşaat yapıldığ....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İ.........Belediyesi'nin, kendisine ait parselde, kendi kuruluşu marifetiyle başladığı çok katlı otopark inşaatının hafriyatı sırasında antik NİCOMEDİA şehrin....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Geçici dönem yapılanma koşulları çerçevesinde hazırlanacak yapılanma veya tadilat projesinin, belediye tarafından Koruma Kuruluna gönderilerek onaylattırılmas....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
SUÇUN OLUŞUMU
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş suçun Oluşumu
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇUN OLUŞUMU KORUMA ALANINA MÜDAHALE Sanığın, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun koruma alanı olarak belirlediği taşınmaza ruhsat almad....
9/19/2004
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
TAŞINMAZ KÜLTÜ
2863 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş taşinmaz Kültü
2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TÜRBE Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun kararıyla koruma altına alınan ve tapusunda taşınmaz kültür varlığıdır şerhi bul....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ARKEOLOJİK SİT ALANI
2863 Sayili Yasaya Aykirilik arkeolojik Sit Alani
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ARKEOLOJİK SİT ALANI KTVK YÜKSEK KURULUNUN İLKE KARARI Sanıkların maliyeden ecrimisil karşılığında kiraladıkları 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan tarla....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK
ESKİ MEZARLIK
BİLİR
2863 Sayili Yasaya Aykirilik eski Mezarlik bilir
2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ESKİ MEZARLIK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Define aranan yerin Yasa kapsamında yer alan eski mezarlık olduğunun keşfen belirlenmesi halinde 2863 sayılı Yasanın 74. maddes....
9/19/2004
2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET
2863 Sayili Yasaya Muhalefet
2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET Sanıkların, tescilli, korunması gerekli kültür varlığı binaya düzenledikleri ve Koruma Kuruluna verdikleri restorasyon projesinin onaylanmasını beklemeden yetkisiz ....
9/19/2004
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIK
2873 Sayili Kanuna Aykirilik
2873 SAYILI KANUNA AYKIRILIKOrman tahdit haritası ile Orman ve İnşaat Mühendisleri eşliğinde, zabıt mümzileri de hazır edilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp yeni yapı ve eklentile....
9/19/2004
2908 SAYILI DERNEKLER KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
DERN
2908 Sayili Dernekler Kanuna Aykiri Davraniş dern
2908 SAYILI DERNEKLER KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ DERNEK BAŞKANININ BASINA AÇIKLAMA YAPMASI Sanığın başkanı olduğu dernek adına ve derneğin aynı konudaki yönetim kurulu kararı üzerine, yerel bir gaz....
9/19/2004
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
2908 Sayili Kanuna Aykiri Davraniş
2908 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ Konferansa katılan ve sunuş yapan yabancı uyruklu katılımcıların yabancı ülkelerdeki dernek yada kuruluşların üyeleri sıfatıyla çağrılmadıklarına ilişkin savu....
9/19/2004
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
DERNEK ADINA TAŞI
2908 Sayili Yasaya Aykiri Eylem dernek Adina Taşi
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM DERNEK ADINA TAŞINMAZ ALINMASI Dernek adına satın alınan taşınmazın tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunlu olup, suç ....
9/19/2004
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM
GENEL KURUL TOPLA
2908 Sayili Yasaya Aykiri Eylem genel Kurul Topla
2908 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM GENEL KURUL TOPLANTISININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ YÖNETİCİLERİ KAYMAKAMLIĞA BİLDİRME Genel kurul toplantısını idareye bildirme süresinde sanığın yönetim kurulu üy....
9/19/2004
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
AÇIK HAVA TOPL
2911 Sayili Yasaya Aykiri Davraniş açik Hava Topl
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ AÇIK HAVA TOPLANTISI YAPMA TALEBİ Parti ilçe Başkanı olan sanığın, yetkili ilçe seçim kurulu başkanlığı yerine kaymakamlığa; mahalli idareler ve milletvekili....
9/19/2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 62043
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0